[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] Op de voet gevolgdWEB-sites

http://www.rprogress.org
van Redefining Progress biedt een 36-tal verwijzingen naar sites die
betrekking hebben op de Ecologische Voetafdruk (EV), onder 'Links en
Resources':
http://www.rprogress.org/resources/nip/links/nip+AF8-links.html (tussen de
laatste 'nip' en 'links' staat een ondercast streep)
Althans, naar de stand van 9 februari 2000.

De enige Nederlandse bijdrage voorzover ik dat kan onderscheiden heet 'The
Ecological Footprint' en is van de hand van Jan Juffermans, De Kleine
Aarde:
http://www.pubnix.net/+AH4-bionatur/b.e.f/juffer.htm


Een poging tot een overzicht van die links leidt tot de volgende indeling.


BEPALING VAN DE EV VAN:
- haves and haves-not
- landen+ADs- Zweden en regio's+ADs- Australie,
- Tokio, Galgary, Londen en Toronto

UNIVERSITEITEN:
- University of British Columbia
- Texas
- Universidad Anahuac de Xalapa, Mexico
- Case Western Reserve University
Ook het WWF komt twee keer voor: als 'panda', en dan over de visserij, en
van de Canadese afdeling over 'met een lichtere tred op aarde' als ik dat
goed vertaal.

FACETTEN WAARVAN DE EV WORDT BEPAALD:
- CO-2 gehalte
- het luchtverkeer
- visserij (die panda van daarnet)

INSTRUMENTEN VOOR BEPALING VAN DE EV:
- Sophisticated household footprint calaculater (Zweden)
- Best Foot Forward (EcoCal)
- Simple calculator, old version. Tim Turner

EDUCATIE
Er bestaat een leerplan voor het voortgezet onderwijs


DISCUSSIEGROEP
Van gedachten wisselen over de EV op internationale schaal is mogelijk. Je
kan je aansluiten bij die discussie door een blanco bericht te sturen aan:
footprints-subscribe+AEA-egroups.com


-------------------------------
met vriendelijke groeten,
Frits Glotze


-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,      | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam