[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] Elektrische voertuigenGeachte lezers,

De auto met conventionele aandrijving zet energie om met een laag
energetisch rendement. Daarnaast worden diverse schadelijke uitlaatgassen
(NOx, COx, HC) geproduceerd. Automotoren zijn weliswaar continu verbeterd
maar door de toename van het autoverkeer is de totale milieubelasting door
de auto toch hoog gebleven.

Een verlichting van de milieubelasting wordt verkregen door een gedeelte van
het wagenpark te vervangen door auto's met een elektrische aandrijving. Een
belangrijk nadeel van dit soort auto's is het lage aktieradius. Huidige op
de markt aangeboden elektrische auto's hebben een aktieradius van tenminste
50 km. Per dag is een afstand van 100 km met tussentijds opladen gemakkelijk
haalbaar. Deze afstanden zijn voor vele tweede auto's ruim voldoende.

Het opladen van een elektrische auto geschiedt bij voorkeur 's nachts
gedurende de daluren. Voor de gebruiker is dit aantrekkelijk omdat hij
gebruik kan maken van het goedkopere nachttarief. Daarnaast zijn de
elektriciteits- bedrijven tevreden omdat hun installaties beter benut
worden.

Wanneer de gebruiker kiest voor groene stroom slaat de milieubalans
definitief positief uit. Een bijkomend voordeel is dat de elektrische auto
dan als buffer voor duurzame energie gebruikt wordt. Een niet te
onderschatten voordeel aangezien duurzame energie behoefte heeft aan
buffercapaciteiten, vooral als DE op grote schaal doorbreekt.

Elektrische auto's zijn in Nederland slechts in gering aantal op de weg te
zien. Dit komt door de relatief hoge prijs van elektrische voertuigen en
door de kritische konsument die de nieuwe techniek wat wantrouwend bekijkt.

HEC probeert hieraan iets te veranderen. De filosofie van HEC luidt:
Elektrische auto's kunnen alleen doorbreken als de konsument goed
geinformeerd wordt over de voor- en nadelen van een dergelijke auto. Verder
dient de gebruiker van een goede service verzekerd te zijn. HEC levert jonge
gebruikte VW Golf CityStromer, elektrische voertuigen op basis van de VW
Golf type 3. Dit voertuig is door VW als kleine serie van 200 stuks gebouwd.
De voertuigen zijn in uitstekende staat met slechts een aantal tienduizend
km op de teller. Service wordt door HEC geleverd.

Sinds kort heeft HEC een website: http://www.hec.w4r.nl
Alle belangrijke informatie is hier te vinden. Als u meer informatie wilt
verkrijgen of interesse heeft in een proefrit (vrijblijvend), aarzel dan
niet om kontakt op te nemen.

Met vriendelijke groet,
HEC


Eddy Hustinx


HEC
Kritostraat 32
3076 BH Rotterdam
Tel/fax: 010-4329773

-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,      | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam