[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] 6 bijeenkomsten over Mondialisering, TilburgBeste mensen. 

Op verzoek van Jan Vugts, stuur ik onderstaand info door over zes 
interessante bijeenkomsten over Mondialisering, internationale 
economie en politiek. Georganiseerd door IRENE en Attac-Nederland. 
Start: dinsdag 4 april in Tilburg. 
Reakties svp. niet naar Omslag maar naar: tilburg@cossen.nl 
       ^^^^ 
Groet, 
Omslag, 

Marta Resink 

------- Doorgestuurd bericht ----------------------------------- 

Mondialisering 
Zes bijeenkomsten over internationale economie en politiek 
Start: Dinsdag 4 april 

Waarom ? 
Het protest in de samenleving tegen de negatieve gevolgen voor mens en 
milieu van het vrije verkeer van goederen, diensten en kapitaal neemt 
toe (o.a. protesten bij WTO bijeenkomst in Seattle, DAVOS bijeenkomst 
en UNCTAD bijeenkomst in Bangkok). Niet gouvernementele organisaties 
wijzen de politiek erop dat zij te ver is teruggetreden en de 
economische spelers (banken, verzekeringsmaatschappijen en 
multinationale ondernemingen) te veel macht heeft gegeven. 

Hoe ? 
De bijeenkomsten vinden plaats op dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur 
of op zaterdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur in het pand aan de 
Stationsstraat 39 te Tilburg (300 meter van het Centraal Station). 
Tijdens de bijeenkomsten zal er volop gelegenheid zijn om kennis op te 
doen over diverse thema's in relatie tot mondialisering. Deelnemers 
ontvangen op of voorafgaande aan de bijeenkomsten schriftelijke 
achtergrondinformatie. Tijdens de laatste bijeenkomst (30 mei) zullen 
we uitdrukkelijk stilstaan bij de vraag: Of en op welke wijze 
deelnemers en organisatoren een vervolg aan de bijeenkomsten willen 
geven ? 

Aanmelden 
Aanmeldingen (via onderstaande antwoordstrook) dienen uiterlijk 3 
april binnen te zijn bij IRENE , Stationsstraat 39, 5038 EC Tilburg. 
Nadere informatie over de bijeenkomsten is verkrijgbaar bij IRENE 
(Anneke van Luijken/Jan Vugts, tel: 013-5351523). Het maximum aantal 
deelnemers is beperkt (25). Vol is vol. De deelnamekosten bedragen f 
10,- per bijeenkomst (6 bijeenkomsten f 50,-). Zonodig is een korting 
op het cursusgeld bespreekbaar. 

Antwoordstrook sturen naar 
Cursus ATTAC 
p.a. IRENE 
Stationsstraat 39, 5038 EC Tilburg 

Naam 
Adres 
Telefoon 

schrijft zich in voor de bijeeenkomsten op: 

O 4 april 
O 11 april 
O 18 april 
O 13 mei 
O 20 mei 
O 30 mei (1) 

(1) Hokje behorende bij de data waarvoor U zich aanmeldt graag zwart 
maken en verplicht zich F 10,00 per bijeenkomst te betalen, na 
ontvangst van bevestiging van de aanmelding. 

IRENE is een internationaal netwerk over arbeid en ontwikkeling. In 
seminars worden mensen bij elkaar gebracht om hun werk/ervaring over 
bepaalde thema's uit te wisselen en uit te diepen, zodat ieders 
strategie en werk efficienter wordt om met en voor vrouwen en mannen 
een eerlijk loon en goede condities te bewerkstelligen. 'Wat zijn de 
gevolgen van internationale economische ontwikkelingen voor arme 
mensen?' is de kernvraag. 'Arbeid' is een brede problematiek, het 
slaat op het beleid van multinationale ondernemingen, maar ook op 
vrouwenarbeid in de informele sector. 

% Attac Nederland 
De vereniging Attac-Nederland, aangesloten bij de internationale 
Attac-beweging, heeft ten doel de wereldwijde kapitaalstromen zowel 
nationaal als internationaal aan banden te leggen. Daarmee streeft 
zij naar een democratisch gecontroleerde economie die rechtvaardig en 
ecologisch duurzaam is. 

Programma 
1. dinsdag 4 april 
Inleiding: Lou Keune (Katholieke Universiteit Brabant) Mondialisering 
en ongelijke ontwikkeling: Wat is mondialisering (dikwijls ook 
globalisering genoemd)? Hoe komt die tot uitdrukking in het leven van 
alledag? Wie wordt er beter van, en wie en wat (milieu!) slechter? 
Hoe komt dat? En is daar iets aan te doen? 

2. dinsdag 11 april: 
Multinationale Ondernemingen/Consumentenacties/invloed op politiek 
Inleiding: Peter Pennaertz (medewerker IRENE), Jan Vugts (Stichting 
Rechte Banaan) NIKE maakt geen sportschoenen. Wie dan wel? Op zoek 
naar de arbeidster achter de multinational: NIKE in Indonesie, 
maatschappelijk verantwoord produceren, 'Schone Kleren' en de macht 
van consumenten Het Europese importregime voor bananen staat 
voortdurend onder druk. Belangen van multinationals als Chiquita 
versus de overlevingsmogelijkheden voor de kleine bananenboer. 

3. dinsdag 18 april 
Inleiding: Erik Wesselius (Corporate Europe Observatory) 
Mondialisering en de concentratie in grote ondernemingen: 
Mondialisering gaat gepaard met een steeds verdergaande concentratie 
van macht in enkele wereldwijd werkende, transnationale ondernemingen 
(TNO's). Deze ondernemingen hebben allerlei samenwerkingsverbanden met 
nationale regeringen en met internationale organen als de Europese 
Unie en de WTO. Dat is van direkte invloed op het dagelijks bestaan 
van iedereen. Maar er zijn ook tegenkrachten. 

4. zaterdag 13 mei 
Inleiding: Wim Kersten (beleidsmedewerker van De Groenen in het 
Europarlement) Mondialisering en het milieu: Klimaatbeheersing ? De 
gevolgen van de hedendaagse manier van produceren en distribueren 
heeft vergaande gevolgen voor natuur en milieu. Dat wordt wereldwijd 
erkend, op internationale conferenties als in Rio de Janeiro, in 
Kyoto, en binnenkort in Den Haag. Wat wordt er gedaan aan bijvoorbeeld 
klimaatbeheersing? En wat is er aan te doen? 

5.zaterdag 20 mei: 
Inleiding: Theo Ruyter (% ATTAC Nederland) Mondialisering en het 
Internationaal financiele systeem De rol van kredietverlening in de 
hedendaagse economie, flitskapitaal, het ontstaan van financiele 
crisis in de laatste jaren, Tobin-tax. 

6.dinsdag 30 mei: 
Inleiding: Anneke van Luijken (medewerkster IRENE) Mondialisering en 
sociale gevolgen. Winst op aandelen, goedkope produkten door vrije 
handel, succesverhalen van multinationale ondernemingen, steeds 
opnieuw horen we hoe dit zorgt voor een gezonde economie. 
'Gezondhied' tegen welke prijs, en wie zijn degenen die de rekening 
gepresenteerd krijgen? Uitbesteding van werk leidt tot weining winst 
aan de achterkant van de keten; eenieder roomt het zoveel mogelijk af. 
Goedkope arbeid, korte contracten, werkloosheid en aan jezelf 
overgeleverd zijn in het informele circuit. Gewone mensen, arme mensen 
voelen het aan den lijve. Maar, ze doen ook hun best om zich te 
verweren, door organisatie en samenwerking. 

-------- Einde Doorgestuurd bericht -------- 

* Lees ZOZ - Tijdschrift voor doen-denkers. Vraag proefnummer! 
----------------------------------------------------------------- 
Omslag - Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling - omslag@omslag.nl 
Postbus 81 - 5600 AB Eindhoven - Tel. 040-2910295 
----------------------------------------------------------------- 
Please send us only messages in plain ASCII. No attachments. Thanks! 
-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,   | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam