<>
[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Duurzaamlijst] vacature MilieudefensieKees toch:

> Beste mensen, attached (in Word)

Attachments zijn streng verboden op mailing lists ;-)

Altijd verdacht (virussen), lastig (juiste decode, Word verplicht) en 
onnodig groot: nu ruim 36 Kb voor een tekstje van 2,6 Kb ...
Alleen 'ASCII/plain text/DOS tekst' in vervolg, zie 
http://www.ddh.nl/datacom/mailinglist/ascii.html

Groetjes,
Boyd Noorda
(beheer)

Hierbij nog even onbewerkt (geen tijd, sorry):

Vacature Landelijk Bureau Vereniging Milieudefensie

3.000 leden, 115 afdelingen en zusterorganisaties in 52 landen.
Milieudefensie voert o.a. campagne op het gebied van behoud van de open 
ruimte (Trek de Groene Grens), voedsel en autovrije zondag.
Al vanaf 1993 voert Milieudefensie campagne rond vliegverkeer. Dit doen we 
o.a. met het Bulderbos, een stuk grond dat precies ligt op de plek waar de 
vijfde baan van Schiphol gepland staat. De luchthaven wil het Bulderbos dit 
jaar onteigenen.

Het team vliegverkeer, dat op dit moment bestaat uit 2 personen, zoekt een 
derde collega voor de funktie van:

projectmedewerker Vliegverkeer (m/v)

Het betreft een dienstverband voor 0,6 fte voor een periode van 6 maanden

De nieuwe medewerker is verantwoordelijk voor het mobiliseren van de 
achterban en het organiseren van manifestaties en bijeenkomsten, met name 
rond het Bulderbos.

Taken:
-	 	Organisatie en coŲrdinatie van manifestaties in het Bulderbos
- 		Betrekken van de achterban en nieuwe groepen en het ontwikkelen van 
nieuwe ideeŽn.
- 	Logistieke voorbereiding en beheer van verzendingen en acties
-	Verantwoordelijk voor het beheer van adressenbestand

De juiste man/vrouw voldoet aan de volgende eisen:
-	Een creatieve initiatiefrijke duizendpoot
-	praktische vaardigheden op het gebied van presentatie en organisatie
-	kunnen enthousiasmeren, stimuleren en mobiliseren van groepen mensen
-	uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel in woord als geschrift
-	In staat om zelfstandig en in teamverband te kunnen werken

Wij bieden:
*Een arbeidsovereenkomst van 0,6 FTE voor 6 maanden. Bij 0,6 fte (22 1/2 
uur) bedraagt het brutosalaris f 2.639,63 per maand.
eling, diverse onkostenvergoedingen, studiefaciliteiten, flexibele 
werktijden en onbetaald verlof).

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen bij Kees Kodde of Joris Wijnhoven 
(tel. 020-5507300). Brieven met uitgebreid CV graag voor 31 maart naar 
Vereniging Milieudefensie, t.a.v. Bernadette Vieverich, personeelszaken, 
postbus 19199, 1000 GD Amsterdam.Bouw mee aan onafhankelijke Internetplatforms, zoals http://www.ddh.nl
+--------------------------------------------------------------------+
|      Socia Media werkt aan nieuwe, duurzame media       |
| O.a Internet support, workshops, websites, AV en geluid voor NGO's |
|   Email: boyd@ Web: http://www.sociamedia.nl    |
| Postbus 13510, 2501 EM Den Haag Tel: 070-3654124 Fax: 070-3614000 |
+--------------------------------------------------------------------+
 
-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,   | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam