[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] Milieudefensie zoekt medewerkerBeste mensen, wij zoeken iemand die ons Schipho versterken:

Vacature Landelijk Bureau Vereniging Milieudefensie

Vereniging Milieudefensie komt al 25 jaar op voor mensdoor het geven van informatie en het aandragen van oplossingen voor milieuproblemen. Andere middelen die worden ingezet zijn onderhandelen, actievoeren, lobby en juridische procedures. Milieudefensie is een bruisende organisatie met 33.000 leden, 115 afdelingen en zusterorganisaties in 52 landen.


Op dit moment strijdt Milieudefensie o.a. tegen verderehet vliegverkeer, voor het behoud van groene ruimte in Nederland en voor biologisch voedsel en tegen bestrijdingsmiddelen en genetische manipulatie.


Voor het projectteam vliegverkeer zijn wij op zoek naar een:

PROJECTSECRETARISDe projectsecretaris fungeert als organisatorisch medewerhet team vliegverkeer. Het betreft een vacature als vrijwilliger. Taken:

Logistieke voorbereiding en organisatigen,acties en manifestaties

Beheer en bijhouden van het adressenbent>
Secretariele ondersteuning van het prot>

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen bij Kees Kodde of Wijnhoven(tel. 020-5507300)


Kees Kodde ** Milieudefensie ** Postbus 19199, 1000 GD Amsterdam 
      tel 020 - 550 73 83 / fax 550 73 10
  www.milieudefensie.nl/campagnes/mobicamp/index.htm
-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,   | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam