[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] Fwd: 5 groene-grens-debatten-------- Doorgestuurd bericht -------- 

From:  "Meike Skolnik" <Meike.Skolnik@milieudefensie.nl> 
Date:  Tue, 15 Feb 2000 12:29:40 +0100 
Subject: [Aktielijst] 5 groene-grens-debatten 

In het kader van de campagne Trek de Groene Grens organiseren 
Milieudefensie en Natuur en Milieu in het voorjaar een serie van vier 
regionale Groene Grens debatten, die wordt afgesloten met een 
groot slotdebat tussen Tweede-Kamerleden en milieuactivisten. 

GRONINGEN, 16 MAART 
De ontwikkeling van het Noorden: met of zonder zweeftrein? 
Hoe belangrijk is de landbouw voor de ontwikkeling van het 
Noorden? In welke gevallen mag de uitbreiding van recreatieve 
bedrijvigheid ten koste gaan van de natuur? Horen snelle 
railverbindingen tussen het Noorden en de randstad bij en 
aantrekkelijk woonklimaat? 
Sprekers:Rik Herngreen (projectontwikkelaar), Ernst 
Oosterveld (landbouwdeskundige), Ultsje G.Hospers (It 
Fryske Gea) en Carla Alma. 
organisatie		Milieudefensie, milieufederatie Friesland, milieufederatie 
Groningen en milieufederatie Drenthe 
plaats:Huis De Beurs, hoe A-kerkhof/Vismarkt/Folkingstraat, 
Groningen. Bereikbaarheid: 10 minuten lopen vanaf NS-station. 
tijd:20.00 uur 

ARNHEM, 29 MAART 
Boeren en milieuvrienden: bondgenoten voor de open ruimte!? 
Weilanden en akkervelden: boeren leven en milieuvrienden 
genieten ervan. Een bondgenootschap ligt voor de hand. Maar 
onder welke voorwaarden? Hoe milieu- en diervriendelijk willen 
boeren gaan werken om voor de milieubeweging een 
acceptabele partner te zijn? Hoe betrouwbaar is de 
milieubeweging als bondgenoot, als zij land aan de agrarische 
sector wil onttrekken ten behoeve van natuurontwikkeling? 
Welke rol spelen natuurbeschermers en recreatieondernemers 
hierbij? 
Sprekers: Bertram Zagema (Milieudefensie), Monique Veraart 
(voorzitter Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt), Machteld 
Versnel (Natuurmonumenten), Arjan de Bakker (Recron). 
Organisatie:	Milieudefensie en het Nederlands Agrarisch 	=09 
Jongeren Kontakt (NAJK). 
Plaats:zalencentrum De Coehoorn, Coehoornstraat 17, Arnhem. 
Bereikbaarheid: tegenover NS-station. 
Tijd: 20.00 uur 

LEIDEN, 13 APRIL 
De verleidelijkheid van de compacte stad 
Het open houden van het platteland en het intensief gebruik van 
het nu al bebouwde gebied horen bij elkaar. Voor sommigen is 
de compacte stad een ideale leefplek (heterogeen en veel 
reuring), voor anderen een schrikbeeld (op elkaar gepakte 
mensenmassa). Waarin zit de verleiding van de compacte stad 
en hoe zorg je ervoor dat die leefbaar blijft? 
Stedebouwkundigen, architecten en politici zullen op deze 
debatavond in woord en beeld op deze vragen ingaan. 
Sprekers: Rudolf Das (futuroloog), Erik Zinger 
(stedebouwkundige), Jan-Willem van Kuilenburg (architect), 
Vera Dalm (Natuur en Milieu).. 
Het debat vindt plaats op donderdag 13 april om 20.00 uur in 
gebouw Het Stadsbouwhuis, Lange Gracht 72, Leiden. 
Bereikbaarheid: 15 minuten lopen vanaf station en bus 56. 
Georganiseerd in samenwerking met de Zuid- en 
Noordhollandse Milieufederaties en lokale milieu- en 
bewonersorganisaties. 

TILBURG, 27 APRIL 
Werken aan herstructurering van bedrijventerreinen 
Nieuwe bedrijventerreinen zijn niet nodig; alle ruimteclaims van 
bedrijven kunnen op bestaande bedrijventerreinen worden 
gehonoreerd. Hoe reeel is deze wens? Zijn er grenzen aan de 
mogelijkheden van herstructurering en intensiever gebruik? Stoot 
zuinig ruimtegebruik door gemeenten en provincie bedrijven af, 
met alle nadelige gevolgen voor de economische ontwikkeling en 
werkgelegenheid van dien? Een confrontatie tussen het 
bedrijfsleven, milieubeweging en politiek. 
Sprekers: Paul van Poppel (Brabantse Milieufederatie), Henk 
van der Kolk (FNV) e.a. 
Het debat vindt plaats op donderdag 27 april om 20.00 uur in 
cafe restaurant Boerke Mutsaerts, Vijverlaan 2, Tilburg. 
Bereikbaarheid: vlakbij NS-station Tilburg-west. Georganiseerd 
in samenwerking met de Brabantse Milieufederatie. 

GROTE POLDER, 21 MEI 
Slotdebat: waar trekken Kamerleden de Groene Grens? 
Ruimtelijke ordening en verkeersbeleid staan hoog op de 
Haagse politieke agenda. Binnenkort verschijnen het Nationaal 
Verkeers- en Vervoersplan en de 5e Nota Ruimtelijke 
Ordening. Alle reden dus om Tweede Kamerleden aan de tand 
te voelen over hun standpunten. Dat gebeurt in een aantal 
spannende twistgesprekken tussen Tweede-Kamerleden en 
lokale milieuactivisten. 
Het slotdebat vindt plaats op zondag 21 mei in de Grote Polder 
(Groene Hart) bij Zoeterwoude. 

Meer informatie: tel: 020-6262620, website: 
www.milieudefensie.nl. 

------------------ 
Trix Kruger 
regiomedewerker Groepen Midden-Nederland 

Lokaal Actief, Vereniging Milieudefensie 
Postbus 19199 
1000 GD Amsterdam 
groepentel. 020-5507355 
Bezoekadres: Damrak 26/28, Amsterdam 

-------- Einde Doorgestuurd bericht -------- 

* Omslag is verhuisd naar Eindhoven! 
----------------------------------------------------------------- 
Omslag - Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling - omslag@omslag.nl 
Postbus 81 - 5600 AB Eindhoven - Tel. 040-2910295 
----------------------------------------------------------------- 
(Het oude adres was Postbus 163 - 5270 AD Sint-Michielsgestel) 
----------------------------------------------------------------- 
Please send us only messages in plain ASCII. No attachments. Thanks! 
-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,   | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam