[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] Omslag en ZOZ zijn verhuisd!



Beste mensen. 

Omslag, Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling, en de redaktie van ZOZ, 
tijdschrift voor doen-denkers, zijn per 2-2-2000 verhuisd van 
Sint-Michielsgestel naar Eindhoven. 
Aan de Hoogstraat 301a hebben we prachtige nieuwe werkruimten betrokken. 

Ons nieuwe postadres luidt:  Postbus 81 
               5600 AB Eindhoven 

Ons nieuwe telefoonnummer is: 040-2910295 

Op 11 maart houden we open huis voor iedereen die onze nieuwe stek wil 
komen bewonderen. Tussen 12:00 en 14:00 is iedereen welkom. 
Laat vooraf even weten dat je komt, ivm. de voorbereidingen. 

Speciale aanbieding: 

Ter verhoging van de feestvreugde kunnen lezers van de Duurzaamlijst 
die ZOZ nog niet kennen een gratis proefnummer aanvragen. Stuur in dat 
geval een email naar zoz@omslag.nl en vermeld: 'gratis ZOZ' en vermeld 
naam + postadres. Deze aanbieding geldt tot 15 februari. 

Met vriendelijke groet, 
Namens het Omslag-team, 

Marta Resink 

* Omslag is verhuisd naar Eindhoven! 
----------------------------------------------------------------- 
Omslag - Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling - omslag@omslag.nl 
Postbus 81 - 5600 AB Eindhoven - Tel. 040-2910295 
----------------------------------------------------------------- 
(Het oude adres was Postbus 163 - 5270 AD Sint-Michielsgestel) 
----------------------------------------------------------------- 
Please send us only messages in plain ASCII. No attachments. Thanks! 
-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,   | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam