[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] Record-aantal aktiviteiten op Niet-Winkeldag, 27 november             P E R S B E R I C H T 

       Record-aantal aktiviteiten op Internationale 
         Niet-Winkeldag, zaterdag 27 november 

  Sint-Michielsgestel, 11 november 1999. - De Internationale Niet- 
Winkeldag, op zaterdag 27 november, zal dit jaar uitbundiger worden 
gevierd dan ooit. Alleen al in Nederland zijn er aktiviteiten in zeker 
25 plaatsen (vorig jaar 20). Wereldwijd doen er minstens 19 landen mee 
(vorig jaar 15). Wereldwijd is het de achtste Buy Nothing Day. In 
Nederland is het dit jaar voor de vijfde keer Niet-Winkeldag. 

  Buy Nothing Day/Niet-Winkeldag kan worden gezien als een 
'bevrijdingsdag van het konsumentisme'. Het is een dag van vrolijk en 
kritisch protest tegen de Westerse overkonsumptie, de ongelijke 
verdeling van welzijn en welvaart wereldwijd en de invloed van reklame 
op ons dagelijks leven. Wereldwijd staat de Niet-Winkeldag in het 
teken van 'Genoeg is genoeg!' De Niet-Winkeldag wil een dag per jaar 
een ander geluid laten horen dan wat de reklame ons 365 dagen per jaar 
toeschreeuwt. Aan de lokroep 'koop meer' voegen konsuminderaars 
slechts een woord toe: Waarom? 

Nederlandse Niet-Winkeldag 

  In Nederland spelen de Niet-Winkeldagaktiviteiten zich vooral af op 
straat, tussen het winkelend publiek. De aktievormen varieren van 
straattheater en muziek, tot het inrichten van rust-zones voor 
gestresste konsumenten en het uitdelen van kadobonnen voor niet- 
materiele geschenken, vrijstellingscertifikaten of gratis soep. 
Favoriet dit jaar zijn kramen waar 'ooit-gekregen-maar-nooit- 
gebruikte' kadootjes kunnen worden ingeleverd of omgeruild. 
  De plaatselijke aktiviteiten worden uitgevoerd door samenwerkings- 
verbanden van verschillende maatschappelijke organisaties, veelal 
milieu- en ontwikkelingsgroepen, lokale ruilhandelkringen (LETS), 
kerkelijke groepen en kritische konsumenten. Aan de akties doen ook 
opvallend veel jongeren mee. 
  De plaatsen waar Niet-Winkeldagaktiviteiten in voorbereiding zijn, 
zijn: Amersfoort, Arnhem, Assen, Bilthoven, Delft, Den Bosch, Den 
Haag, Deventer, Eindhoven, Geldrop, Gouda, Heerlen, Hellevoetsluis, 
Hilversum, Houten, Leeuwarden, Leiden, Meppel, Nijmegen, Roermond, 
Rotterdam, Spijkenisse, Tilburg, Utrecht en Zwolle. 

Vijf jaar Niet-Winkeldag in Nederland 

  De Niet-Winkeldag heeft vooral een symbolische betekenis en richt 
zich nadrukkelijk niet tegen winkeliers. Doel van de dag is om de 
Westerse konsumptiepatronen aan de orde te stellen. De negatieve 
aspekten van ongebreidelde konsumptie en het aanreiken van duurzame 
alternatieven staan centraal. Genieten van wat je hebt, in plaats van 
treuren om wat je nog niet hebt. 

  Omslag, werkplaats voor duurzame ontwikkeling, in Sint- 
Michielsgestel, introduceerde de Niet-Winkeldag in 1995 in Nederland 
en koordineert sindsdien de Nederlandse Niet-Winkeldagkampagne. De 
aktieve belangstelling voor dit konsuminder-fenomeen neem ieder jaar 
toe. De aktivisten die op Niet-Winkeldag de straat op gaan, krijgen 
over het algemeen veel bijval van het winkelend publiek. Veel mensen 
herkennen zichzelf in de soms karikaturale theater-acts en vragen 
spontaan om uitleg en informatie over de bedoeling van de Niet- 
Winkeldag. Ook blijken veel mensen behoefte te hebben aan praktische 
suggesties voor een minder milieubelastende en duurzamer leefstijl. 

Konsuminderkrant 

  Om te voldoen aan de groeiende vraag naar informatie heeft Omslag 
de Konsuminderkrant gemaakt. Deze gratis krant staat boordevol 
informatie, feiten en cijfers, achtergronden en kritische 
beschouwingen over ondermeer menselijke behoeften, kinderen en 
reklame, hoe de ekonomie werkt en suggesties voor het onderwijs. 
Daarnaast bevat de Konsuminderkrant veel praktische tips en suggesties 
voor een leuker leven met minder spullen. 
  De Konsuminderkrant is vanaf 18 november, zolang de voorraad 
strekt, verkrijgbaar bij alle openbare bibliotheken in Nederland. 
Losse exemplaren zijn ook verkrijgbaar bij Omslag. 

Wereldwijde aktiedag 

  Ook internationaal krijgt Buy Nothing Day steeds meer navolging. 
Begonnen in 1992, als een persoonlijk initiatief van de Canadees Ted 
Dave, wordt Buy Nothing Day inmiddels gevierd in minstens 18 landen: 
Australie, Belgie, Canada, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, 
Groot-Brittannie, Hongarije, Letland, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noord- 
Ierland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Slovenie, Tsjechie en in tal 
van staten in de VS. 

---------------------------------------------------------------------- 
Noten voor de pers: 

* Bel voor informatie over de Internationale Niet-Winkeldagkampagne en 
 voor interviews met initiatiefnemers, aktivisten en plaatselijke 
 organisatoren in binnen- en buitenland: 073-5941622 (Marta Resink), 
 030-2730100 (Dick Verheul) of 026-3645094 (Jack Stoop). 

* De Konsuminderkrant 1999 zal op 17 november aan de media worden 
 gepresenteerd, tijdens een perspresentatie in Den Haag. De integrale 
 tekst van de Konsuminderkrant is vanaf 18 november beschikbaar op de 
 website www.ddh.nl/nwd. 

* Op de Niet-Winkeldag-website (www.ddh.nl/nwd) is uitvoerige 
 informatie beschikbaar over de Internationale Buy Nothing Day- 
 kampagne, met een overzicht van aktiviteiten in Nederland, nieuws en 
 achtergronden, feiten en cijfers, aktieverslagen van vorig jaar en 
 een overzicht van kontaktpersonen in binnen- en buitenland. 

* Het kampagne-logo voor de Nederlandse Niet-Winkeldag werd dit jaar 
 ontworpen door Olivier Rijcken. Dit logo is te downloaden van de 
 website, of wordt u op verzoek toegezonden. 

* Het kampagneteam van Omslag staat ook redakteuren en programmamakers 
 van radio en tv graag met raad en daad bij, bijvoorbeeld met audio- 
 visueel materiaal. 

---------------------- Waarom Niet-Winkeldag? --------------------------- 

Konsuminderen is eerlijk delen 

  Twintig procent van de wereldbevolking neemt 86% van de wereldwijde 
konsumptie voor zijn rekening. De overgrote meerderheid van de mensen 
op deze aardbol moet daarom genoegen nemen met de resterende veertien 
procent. Dat leidt tot honger en armoede in grote delen van de wereld 
en tot schending van mensenrechten. 
  Daarom wordt Niet-Winkeldag vooral gevierd in ekonomisch rijke 
landen. In deze landen vindt een gigantische overkonsumptie plaats, 
met een navenant grote milieu-aantasting. Het zijn tevens de kulturen 
die zich kenmerken door stress en chronisch tijdgebrek, vereenzaming, 
ontevredenheid, welvaartsziekten en allerlei vormen van verslaving, 
waaronder koopverslaving! 
  Het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties konkludeerde in 
1998 dat ongebreidelde konsumptie de kloof tussen arm en rijk 
verbreedt. ,,De humanitaire gevolgen van de huidige konsumptiepatronen 
zijn onaanvaardbaar. De immense ongelijkheid in 
konsumptiemogelijkheden heeft geleid tot uitsluiting van meer dan een 
miljard mensen, die zelfs niet in hun meest elementaire 
konsumptiebehoeften kunnen voorzien'', aldus het UNDP. 

Konsuminderen spaart het milieu 

  De Westerse leefstijl vormt een bedreiging voor het milieu op aarde. 
De meest geindustrialiseerde landen hebben de grootste 'ekologische 
footprints': als je alle beschikbare grond op aarde deelt door het 
aantal inwoners, is er voor iedere wereldbewoner 1,7 hektare 
milieugebruiksruimte beschikbaar. De gemiddelde Nederlander legt 
beslag op 4,7 hektare, vooral omdat we voor onze voedselvoorziening en 
konsumptiedrift erg veel milieuruimte in andere landen opsouperen. 
  Weliswaar komen er steeds meer milieuvriendelijke produkten en 
energiezuiniger apparaten, maar daar worden er steeds meer van 
verkocht. De CO2-uitstoot vertoont al jarenlang een stijging, terwijl 
die eigenlijk fors zou moeten dalen. De Nationale Milieubalans van het 
RIVM noemt als belangrijkste oorzaak: de toegenomen konsumptie. 
  De Niet-Winkeldagkampagne sluit aan bij de wereldwijde afspraak om 
'niet-duurzame produktie- en konsumptiepatronen te reduceren en te 
elimineren' (artikel 8 Verklaring van Rio, UNCED, 1992) 

Leven op te grote voet 

  Niet alleen in humanitair en ekologisch opzicht leven Westerse 
wereldburgers op veel te grote voet, ook financieel! Om mee te 
(kunnen) blijven doen aan de rat-race, steken steeds meer mensen zich 
in de schulden. De Nederlandse banken verleenden het afgelopen jaar 
15% meer konsumptief krediet (totaal 6 miljard), waarmee het 
totaalbedrag aan uitstaande schulden voor konsumptieve kredieten steeg 
naar bijna 30 miljard gulden. Nederland stond eind september voor ruim 
9,5 miljard in het rood (bron CBS). Steeds meer mensen zijn niet in 
staat om die schulden af te betalen. Bij de Nederlandse Vereniging 
voor Volkskrediet werd dit jaar 21% meer verzoeken voor schuldsanering 
ingediend (totaal 40.000). Dat is een verdubbeling in acht jaar tijd. 

Genoeg is genoeg! 
  De reklame-industrie en de konsumptiekultuur kreeren een vrijwel 
onstilbare honger naar steeds meer. Op Niet-Winkeldag worden 
konsumenten uitgenodigd om tenminste een dag per jaar te zeggen: 
Genoeg is genoeg! 

  De omslag naar een minder jachtige en minder konsumptieve leefstijl 
begint zich gaandeweg af te tekenen. Het NIPO konkludeerde onlangs dat 
driekwart van de Nederlandse bevolking zich ergert aan overmatige 
reklame. En uit een onderzoek van bureau Trendbox bleek dat een 
groeiend aantal mensen er geen probleem mee zou hebben om financieel 
een stap terug te doen in ruil voor een rustiger en prettiger sociaal 
leven. De Niet-Winkeldag geeft deze nieuwe trend een extra impuls. 

* Zaterdag 27 november: Niet-Winkeldag * <http://www.ddh.nl/nwd> * 
-------------------------------------------------------------------- 
Omslag - Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling - omslag@antenna.nl 
Postbus 163, 5270 AD Sint-Michielsgestel - 073-5941622 / 030-2730100 
-------------------------------------------------------------------- 
Please send us only messages in plain ASCII. No attachments. Thanks! 
-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,   | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam