[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] lokale duurzaamheidspiegelBeste mensen,
 
NCDO zal komend jaar door gaan met de Lokale Duurzaamheidspiegel. Dit jaar deden in bijna honderd gemeenten groepen mee met het invullen van de vragenlijsten. Uiteindelijk hebben 71 groepen tijdig de lijsten opgestuurd. We hebben inmiddels veel reacties gehad, vooral positieve. Natuurlijk waren daarbij heel wat wensen t.a.v. aanscherping van vragen en waren er ook aanvullende vragen. We leggen nu de laatste hand aan de nieuwe vragenlijsten die tot half december nog in concept blijven. Gedurende die periode willen wij deskundigen, een aantal gemeenten, de COSsen, Milieufederaties, Consulenten NME en vele anderen vragen om er naar te kijken en hun commentaar te leveren. We zullen ons best doen dit commentaar, indien mogelijk, te verwerken. Daardoor krijgen we een uitgebalanceerde duurzaamheidspiegel.
 
Dit komend jaar werken we met acht lijsten:
 
  1. Algemeen
  2. Sociaal (met een aantal vragen uit de lijst woonomgeving maar nu sterk aangevuld met vragen over diverse groepen in de samenleving)
  3. Water (minder accent op rioleringsproblematiek, meer op kwaliteitsbeheer en inrichting)
  4. Groen en ruimte (meer vragen over ruimtelijke ordening, grensvlak groen en bebouwd)
  5. Duurzaam Bouwen (nieuwe lijst)
  6. Verkeer en Vervoer (nieuwe lijst)
  7. Internationale samenwerking (minder accent op stedenbanden, meer op brede bewustwording)
  8. Energie (meer kwantitatieve vragen, een stuk kritischer)
We hebben overleg gehad met o.a. de Milieuinspectie en het VNG en zijn tot goede overeenstemming gekomen. Het VNG had bezwaren tegen de landelijke vergelijkbaarheid van de scores. Het lijkt allemaal zo kwantitatief en zeker terwijl er veel grote onzekerheden in de weging zitten en het ook lang niet altijd eerlijk of zuiver is om een gemeente die vanuit een hele moeilijke situatie iets opbouwt laag te laten scoren. We willen dat op twee manieren ondervangen. De groepen worden expliciet gevraagd om een eigen oordeel nadat ze de enquete hebben ingevuld. Het kan best zijn dat een gemeente goed scoort omdat erg veel beleidsplannen zijn gemaakt maar dat in werkelijkheid er weinig mee gedaan wordt. Het omgekeerde kan ook. Dat willen we graag horen. Ten tweede gaan we geen 'totaal lijst' meer maken. Je kunt nog wel de scores zien en per thema vergelijken om een indruk te krijgen (een indicatie) maar nu zullen we op twee manieren de uiteindelijke presentatie gaan doen. Ten eerste door per thema te analyseren hoe de gemeenten er voor staan. Dus wat zijn de belangrijkste conclusies op het sociaal vlak, op water, groen en ruimte, duurzaam bouwen etc.. Ten tweede om per thema een jury een of twee gemeenten te laten selecteren die er uit springen omdat er zeer inspirerend en innovatief werk wordt gedaan.
 
Na deze lange inleiding de vraag: We laten de vragenlijsten lezen door een aantal mensen maar missen natuurlijk heel wat personen die ook inbreng kunnen en willen hebben. Ik hoor graag wie ook wil meelezen en commentaar wil geven. Het hoeft niet om alle lijsten te gaan (het zijn nogal wat vragen). Je kan doorgeven dat je graag even mee kijkt naar de lijst 'verkeer en vervoer' en dan stuur ik je die even toe. Ik voeg er tegelijk een aantal criteria aan toe waar de vragen aan moeten voldoen. Anders kan het zijn dat je met vragen komt die er gewoon niet in kunnen. Bv. omdat we toch een redelijke vergelijkbaarheid willen hebben van een gemeenten midden in een agrarische omgeving, midden in een natuurgebied of in een volkomen verstedelijkt gebied. Niet alle gemeenten beschikken over zoet oppervlaktewater, niet alle gemeenten hebben grote groepen allochtonen etc..
 
Met vriendelijke groeten,
 
Thijs de la Court