[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Duurzaamlijst] Lijst abonnees duurzaamheidslijstStichting Aarde schreef:

> Geachte heer/mevrouw,
> 
> sinds enige tijd zijn wij abonnee van de duurzaamheidslijst.
> 
> Gaarne zouden wij van u ontvangen de lijst van abonnee's
> en hun e-mail adressen.
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????

Hallo allemaal,

ik ben niet geabonneerd op de duurzaamlijst om mijn emailadres 
zomaar aan iedereen door te geven die daar om vraagt. Bovendien 
waar hebben jullie dat voor nodig? Electronische postbus vervuiling 
soms? Daar zit ik dus niet op te wachten.

Als je iets te melden hebt aan de mensen die op de lijst staan, dan 
stuur je de mail dus naar de lijst en niet naar individuen.

Met dank voor de aandacht

Bart

-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,      | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam