[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] duurzaamheidsspiegelBeste mensen,

NCDO ontwikkelde de 'duurzaamheidsspiegel' (http://www.ncdo.nl/ ). Ik heb
daar een bijdrage aan geleverd en ben benieuwd naar feedback. De spiegel
bestaat uit een internetsite (zie hierboven) die o.a. is opgebouwd uit zes
vragenlijsten over verschillende thema's (zoals biodiversiteit, energie,
woonomgeving e.d.). De lijsten worden ingevuld door lokale groepen, vaak in
samenwerking, waarbij in een aantal gevallen voor een antwoord de betrokken
ambtenaar geconsulteerd moet worden. Er zijn nu een heel aantal gemeenten
actief. Het is misschien een idee om over de inhoud van de website ideeen
uit te wisselen zodat deze in de toekomst kan verbeteren.


Thijs de la Court
Bureau Milieu en Samenleving
Parklaan 137.
2011 KT, Haarlem
023-532 11 53

Thuis: Trompstraat 4, 1931 EL, Egmond aan Zee
072-506 99 33, fax: 072- 507 07 97