[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] duurzame gezondheidReplies to msg 05 Mar 99: tammo.oegema@imsa.nl (Tammo Oegema, IMSA Amsterdam)

'Duurzame Gezondheid' en: 'hoe recht in de leer'?

 TOIA> In Engeland is de hele locale agenda-beweging op gang
 TOIA> gekomen via de national health service,ze heten nu Local
 TOIA> Government Management Boards. 

 TOIA> Maar ook in delen van de VS werkt dat zo: milieu niet zoals
 TOIA> in Nederland een (gereformeerd)
 TOIA> verantwoordelijkheidsprobleem, maar als in eerste instantie
 TOIA> een bedreiging voor de gezondheid op korte termijn
 TOIA> (toxiciteit, sluipende ziektes) en lange termijn
 TOIA> (klimaatverandering etc. ) Ook het grote voorbeeld
 TOIA> Chatannooga is vanuit gezondheidsredenen gestart, en daar
 TOIA> is niets mis mee.

Als beroepsgroepen hun (desnoods gereformeerde) verantwoordelijkheden kennen,
en hun gedrag daarop baseren, is daar niets mis mee.
Als alle gezondheidswerkers hun beroep serieus(er) zouden nemen, zou de wereld
er zeer waarschijnlijk anders uit zien.
Ik denk aan de doelstelling van WEMOS, waar het bericht van Mark Raijmakers
vandaan kwam. WEMOS legt de relatie tussen 'gezondheidsvraagstukken' en de
economische situatie van de armen in ontwikkelingslanden. Zie de aktie Jubilee
2000 waaraan WEMOS bijdraagt.
Ik ken nog een andere artsentak met een zeer nobele doelstelling: de artsen die
zich inzetten voor het voorkomen van een kernoorlog.

Deze mensen hebben hun beroepscode zeer serieus genomen.

Maar ook in de politiek worden konkrete gezondheids-problemen aangepakt: de SP
die zeer sterk voor de dag komt met hun arsten-praktijken in de arme wijken.
Weer de relatie gezondheid - inkomen, maar dan in eigen land.

Zo zou je alle beroepsgroepen langs moeten gaan:
- heeft de groep een gedragscode opgesteld?
- welke invulling krijgt daar 'duurzame ontwikkeling'?
- welke strategie heeft de beroepsgroep ontwikkelt om die gedrags-code te
implementeren?
- ....

Maar dan nog ....
en dan komen we mijns inziens bij de aard van deze lijst: 'de consument' en 'de
producent', de afdeling marketing en het vervoer(saanbod) gedragen zich op een
dusdanige wijze, dat daar tenminste een vraagteken bij geplaatst moet worden.
Dan denk ik in eerste instantie aan het energie-verbruik,
grondstoffen-verbruik, de uitstoot van broeikasgassen, de verpesting van de
natuurlijke omgeving vanwege het rondstrooien van pesticiden. 

Er is ook een sociale komponent: hoe komt het rechtsvaardigheidsbeginsel tot
z'n recht in onze samenleving? 
Misschien hebben economen voor een duurzame ontwikkeling daar een antwoord op?
Of v-e-r-k-l-a-r-e-n de economen de aangetroffen welvaartsverdeling alleen
maar? (om even wat te chargeren).
Overigens hebben ook economen hun beroepscode serieus(er) genomen. Zie de
Economen voor de Vrede.
En die vraagteken(s) ontwikkel(t/en) zich tot een nieuwe tak van wetenschap dat
je duurzame ontwikkeling kunt noemen.
Ongewtijfeld een inter-diciplinaire aangelegenheid.
Maar nu de man en de vrouw in de straat.
Komen ze van hun werk thuis, en dan blijken er nog steeds
duurzaamheids-vraagstukken te liggen.


Waar ik naar streef is: helderheid.
Wat mij betreft: een goede invulling van 'je eigen' Lokale Agenda 21.
Maar deze lijst gaat (ook) over de Agenda 21 in het algemeen gesproken.
Als dat dan oplevert dat er produktie-activiteiten tot gezondheidsproblemen
leiden voor mensen in de omgeving: daar moet je aan werken! De SP een handje
helpen. Maar dan vind ik dit geval eerder een nalatigheid van de
gezondheidswerkers in de omgeving, dan dat ik hier nu ineens een opening zie
voor 'duurzame ontwikkeling'.

Als 'duurzame gezondheid' een bijdrage is voor het bewustworden van de
complicaties van de invloed van de huidige economische huishouding op de
natuurlijke omgeving, de rijke landen voorop, dan is dat een element van de
methodologie "Hoe krijgen we de ontwikkeling op een duurzaam spoor?".
Niets mis mee dus.

Ik stel voor om te beginnen met Duurzame Ontwikkeling in je eigen lokale
situatie, en tegelijk niet vergeten om eenzelfde ontwikkeling te promoten in je
werkomgeving, mocht je daartie in de gelegenheid zijn.

Gegroet,
Frits Glotze

... zo tolerant dat alleen intolerantie van onze voorgangers opvalt
--
|Fidonet:  Frits Glotze 2:500/104.6830
|Internet: f.glotze@dosgg.nl
|
| Standard disclaimer: The views of this user are strictly her/his own.

-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,      | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam