<>
[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] (Fwd) Milieugericht inkopen en aanbesteden------- Forwarded Message Follows -------
From:           	Folkert van der Molen <Folkert.vanderMolen@MI.DHV.NL>
Originally to:  	ENVNL-L@NIC.SURFNET.NL

Op 13 april a.s. wordt een seminar georganiseerd over milieugericht inkopen 
en aanbesteden. Doelgroep is zowel bedrijfsleven als overheden. Sprekers 
van o.a. Stichting Milieukeur, Philips, ABN-AMRO, Nederl. Inkoop Centrum, 
EDAH en gemeente Rotterdam. Op de volgende website treft u nadere 
informatie aan:  

http://www.ckc-seminars.nl/ckc990413-inko.htm

Het onderwerp staat sterk in de belangstelling en vanuit de Nota Milieu en 
Economie wordt ca. 10 miljoen gulden gestopt in dit thema de komende jaren. 
 

Tot ziens op het seminar

Folkert van der Molen