[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] Duurzame gezondheid?Hallo allen,

Ik heb een korte vraag met een moelijk antwoord: Welke ide?en zijn er
bij het begrip duurzame gezondheid?
Waar ik eigenlijk naar op zoek ben is mensen die me verder kunnen helpen
informatie te vinden over het antwoord op deze vraag. M.a.w.: wie weet
er mensen, organisaties, publicaties, papers, e.d., die over dit begrip
'duurzame gezondheid' gaan?

Groet,
Mark Raijmakers, Wemos

-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan
voor nieuws,      | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam