[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] Duurzame gezondheid?Replies to msg 02 Mar 99: wemos@wemos.nl (Mark Raijmakers, Wemos)

Hallo Mark,

 "RW> Welke ide?en zijn er bij het begrip duurzame gezondheid?

Ik denk dat je daarvoor beter bij een medische newsgroup terecht zou kunnen.
Immers: we hebben het hier over (L)A21 (en duurzame ontwikkeling). Dat zijn
begrippen die te maken hebben met de ingreep van de mens op zijn natuurlijke
omgeving. Een fysisch\economische aangelegenheid.

Maar de gezondheidswerkers zitten blijkbaar ook met een probleem ...

Veel succes ermee.
Frits Glotze.

... the watchword for any human rights activism is consistency
--
|Fidonet:  Frits Glotze 2:500/104.6830
|Internet: f.glotze@dosgg.nl
|
| Standard disclaimer: The views of this user are strictly her/his own.

-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan
voor nieuws,      | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam