[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] LA21Replies to msg 27 Feb 99: court@antenna.nl (Thijs de la Court)

Beste Thijs,

 "dlC> Ik ben het met je eens, het invullen van 'duurzame
 "dlC> ontwikkeling' is niet makkelijk en snel verval je in een
 "dlC> aanpak van een kleine campagne of in allerlei
 "dlC> tegenstrijdigheden. 

Je reactie waarvan hierboven alleen maar de kop is blijven staan, waarvoor mijn
dank, komt er op neer dat je zegt: "nou, dat moeten we dan maar voor lief
nemen. Er bestaat in feite een doorwrochte methodologie om al doende boven te
komen drijven."
Je vindt het belangrijker om het enthousiasme van de inbrengers te koesteren
dan met Prinzipienreiterei [is dat goed Duits?] de boel te verpesten.
Ik grote lijnen kan ik me daarin vinden.

Maar er zijn voor mij grenzen. Zeker als de co-ordinatie in handen is van een
bureau dat van LA21 en Duurzame Ontwikkeling geen kaas gegeten heeft, en dus
van daaruit ook voor 0,0 heeft zitten begeleiden.
Nota Bene: ik ben slechts 'deelnemer' en geen begeleider of iets dergelijks.
Dus ik sta in een gelijkwaardige positie als de vertegenwoordigers van de
stichting 'Wonen met Verkeer' die die Rondweg zo'n ideale oplossing vonden voor
hun woon-problemen.

Ik heb dat niet kunnen laten passeren zonder flink duidelijk te maken waar
Duurzame Ontwikkeling om vraagt. De laatste van mijn schriftelijke bijdragen
was een bundeltje 'even bijpraten over Lokale Agenda 21 en Duurzame
Ontwikkeling'. 

Bij mij waren grenzen overschreden.
Dat heeft in ieder geval ook de toon gezet voor een vervolg van het proces dat
hopelijk z'n instemming krijgt van het gemeentebestuur.
Verstandig?
Dat zal de toekomst moeten leren.


 "dIC> Juist vanuit concrete acties kun je uitleggen wat je bedoelt... 
Zou het aanleggen van een rondweg nodig geweest zijn? Daarmee kan je laten zien
hoe het verkeer zo verder in de prak draait. 


 "dIC> Dat betekent dat voor die concrete acties gekeken moet
 "dIC> worden naar co-productie (gaan ze samen met andere
 "dIC> organisaties... 
Ik neem aan dat je 'ter zake kundige' organisaties bedoelt.
Goede methode!


Met vriendelijke groeten,
Frits Glotze.... Tegen Autoritaire Anti-Revolutionaire Types (TAART)
--
|Fidonet:  Frits Glotze 2:500/104.6830
|Internet: f.glotze@dosgg.nl
|
| Standard disclaimer: The views of this user are strictly her/his own.

-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan
voor nieuws,      | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam