[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] Leefbaar GelderlandBeste mensen,

Het is met enige schroom dat ik een stukje propaganda verstuur.
Maar ook wel met trots, want het is niet niks om als relatief kleine
partij op te vallen tussen het ongepaste geweld van de grote
(landelijke) partijen. Ook daarom benut ik voor een keer dit kanaal. Het
is immers politiek met een ideaal.

Op onze site is nu o.a. aandacht voor ons initiatief voor een
Betuwelijn-Tribunaal en een duidelijk, feitelijk artikel over het gebrek
aan visie op leefbaarheid bij gs.
Zie www.pz.nl/leefbaargelderland

Met vriendelijke groeten


Cor Nouws


-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan
voor nieuws,      | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam