[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] LA21BEGRIP:     duurzame ontwikkeling
TOEPASSING   lokaal


Beste lezer,

Als je lokaal aan de gang gaat\bent bijvoorbeeld in een platform Duurzame
Ontwikkeling, dan loop je tegen in ieder geval ook dit probleem op:

a) invulling geven aan een plaatselijk concreet thema (Milieu & Verkeer)
b) de wezenlijke definitie van Duurzame Ontwikkeling hoog houden.

Als je b) nalaat, kan je zulke merkwaardige adviezen verwachten als 'leg maar
een rondweg aan, dan is het verkeer voor onze duur tenminste leefbaarder'.

Met andere woorden: het vergt een zeer geconcentreerde aandacht om te voorkomen
dat er met een soort 'modebegrip' Duurzame Ontwikkeling gewerkt gaat worden.

Ik zou het leuk vinden als mensen met ervaringen, dan wel idee-en op dit vlak
zouden reageren.
Ik pleit er vervolgens voor om deze duurzaamlijst ook te gaan gebruiken om
elkaar met het concreet werken aan de Lokale Agenda 21 te ondersteunen.

Met vriendelijke groeten,
Frits Glotze.... privatopia
--
|Fidonet: Frits Glotze 2:500/104.6830
|Internet: f.glotze@dosgg.nl
|
| Standard disclaimer: The views of this user are strictly her/his own.

-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan
voor nieuws,   | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam