[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Duurzaamlijst] Status Brabants streekplan

----------
 Beste Aad Smid

In antwoord op jouw reactie wil ik nogmaals benadrukken dat ik het een
slechte zaak vind dat vrijwilligersorganisaties veel energie en vrije tijd
moeten stoppen in het controleren van het overheidsbeleid. Daar ligt naar
mijn idee een taak voor de politiek. GroenLinks besteedt in haar
verkiezingsprogramma een heel hoofdstuk aan dit onderwerp. n.l." Groot
onderhoud aan de provinciale democratie". Mijn inzet voor de komende vier
jaar zal dan ook zijn te streven naar een meer sturende en controlerende
rol van de politiek bij
de uitvoering van het beleid door de ambtelijke organisatie en de inbreng
van de burger te verhogen.

Sietzke Schokker (GroenLinkslijst plaats 5)

-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan
voor nieuws,      | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam