[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] een goed beginReplies to msg 16 Feb 99: lintmeijer@introweb.nl (A. Lintmeijer)


Beste A.

> Het starten van deze mailing list is ingegeven door de
> regelmatig gehoorde klacht dat er te weinig contact en
> informatie-uitwisseling is tussen mensen en initiatieven die
> bezig zijn met duurzame ontwikkeling.

 "L> mee eens

> Maar dan vraag ik me tegelijk alweer af wat actie voor
> Taliban-vrouwen in deze kolommen doet, zoals ik tegenkwam
> gelijk met het openingsbericht kvan Boyd.

> Ik zal waarschijnlijk wel een link kunnen leggen tussen die
> Taliban- vrouwen en de LA21, en tegen die actie heb ik op
> zichzelf ook niets, integendeel, maar dan wordt het wel een hele
> lange. En om daarmee deze mailing list te openen ...

 "L> mee eens

> Zullen we wat dichter bij huis beginnen? Hoe slagen we er in om
> in onze eigen omgeving het begrip 'duurzame ontwikkeling' te
> laten vallen zonder dat een een aangepaste betekenis krijgt?

 "L> Wat is een gepaste betekenis van het begrip duurzame
 "L> ontwikkeling?

Ik citeer nog even:
>-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^ QUOTE START
Date: 12 Feb 99 12:41:00  Prvt Crsh Rcvd
From: "boyd Noorda"            of 2:500/77.99
To : Frits Glotze            of 2:500/104.6830
Subj: [Duurzaamlijst] Welkom!
--------------------------------------------------
@REPLYADDR boyd@
@Organization: Socia Media, The Hague

Beste mensen,

Het abonneebestand van de Duurzaamlijst is een breed samengesteld
gezelschap geworden, bestaande uit milieu-activisten, studenten,
organisaties, ambtenaren, politici en (duurzame) ondernemers uit
Belgie en Nederland: we gaan van start met 209 abonnees. (Dat
aantal overtreft onze verwachtingen :-)

geen nieuwsbrief, maar platform

Het onderwerp van de Duurzaamlijst is: Duurzame Ontwikke-
ling en (Lokale) Agenda 21.

De Duurzaamlijst is een kanaal voor persberichten, alerts,
aankondigingen, ideeen, overleg, vragen, enz.
Het adres om berichten te posten in de duurzaamlijst:
duurzaamlijst@ddh.nl

Het starten van deze mailing list is ingegeven door de regelmatig
gehoorde klacht dat er te weinig contact en informatie-uitwisse-
ling is tussen mensen en initiatieven die bezig zijn met duurzame
ontwikkeling. Ook blijkt deze doelgroep nog relatief weinig
gebruik te maken van de 'digitale media'. 

=====================================================================
Vandaar een voorzichtige start met een breed georienteerde mailing list.
Wanneer het aantal berichten uit de hand mocht lopen (een luxe-probleem :-)
kunnen er naar wens deellijsten in gebruik worden genomen.
=====================================================================

- Twijfelt u of iets in de Duurzaamlijst thuishoort? Stuur dan
 een z.g.n. 'pointer': Een korte verwijzing naar meer info op
 een website of in een nieuwsgroep. Of biedt aan geinteresseer-
 den nadere info te sturen.
- Reageert u op een bericht uit de Duurzaamlijst? Let even op
 welk adres u kiest: Aan de hele lijst en dus inclusief de
 afzender of alleen aan de afzender voor een persoonlijke reac-
 tie.
>-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v QUOTE STOP

Mij valt hierin een paar dingen op:
1. een zeer gemeleerd gezelschap wil participeren in deze lijst
2. het onderwerp van de lijst is 'breder': Duurzame Ontwikkeling en (Lokale)
Agenda 21.
3. deellijsten kunnen eventueel in het leven geroepen worden als het aantal
berichten uit de hand mocht lopen.

Je zou 3. ook anders kunnen invullen: 'mocht blijken dat het terein waarop het
doel van deze lijst 
    -DUURZAME ONTWIKKELING EN (LOKALE) AGENDA 21- 
dermate breed is dat daarmee het onderwerp van de lijst uit het oog verloren
dreigt te raken, dan zal er nagedacht moeten worden over deel-lijsten.

Als je stelt dat een oproep tot solidariteit met Taliban vrouwen een plek moet
hebben naast een vraag hoe je duurzame ontwikkeling plaatselijk gestalte geeft,
dus hoe je de Lokale Agenda 21 ter plekke invult, dan bestrijkt dat voor mijn
gevoel een veel te groot terrein, waardoor de kracht van deze lijst niet to z'n
recht zou kunnen komen.

Het begrip 'duurzame ontwikkeling' heeft een sterk energetische component naast
een sociaal rechtvaardige. 
'Agenda 21' en de daarop gebaseerde 'Lokale Agenda 21' doen sterk een appel op
de inrichting van de eigen samenleving, zowel landelijk als plaatselijk.
Items die daarin van belang zijn: (h)eerlijk consumeren, energie-zuinig
consumeren, het afval-vraagstuk, het automobilisme, het Masterplan Fiets, ...
en ga zo nog maar even door.
Ik ontken niet dat er een mondiale component aan het geheel vast zit. Alleen al
om je eigen produktie- en consumptie gedrag af te meten aan het mondiale beeld.
Voor mijn gevoel en denkend aan het alledaagse verkeeer hier in Nederland, hier
in je eigen woonplaats, is nu niet de solidariteit met Taliban vrouwen het
scharnierpunt dat het zelf ervaren samenleven in de richting van duurzame
ontwikkeling duwt.

Bij 'Duurzame Ontwikkeling' denk ik aan de uitspraak van de VN-commissie Gro
Harlem Brudtland: laten we het voorzien in de eigen behoeften niet ten koste
gaan van de keuzen die komende generaties wordt gelaten om in hun behoeften te
voorzien. In feite is het een economisch vraagstuk. En het wordt tegelijk sterk
sociaal als je de globalisering erbij haalt. Maar uitgangspunt is je productie-
en consumptie-gedrag hier in je eigen omgeving, met in het achterhoofd de
consequenties ervan voor mensen elders op de wereld.

Het uitspreken van solidariteit met Taliban vrouwen bewandelt eigenlijk de weg
'terug': je realiseert je allereerst dat vrouwen elders op de wereld in het
verdomhoekje worden gedrukt (niet alleen in het geval van vrouwen van de
Taliban helaas) en vervolgens zou je je dan moeten afvragen wat dat voor gevolg
heeft voor de doelstelling van deze lijst:
    DUURZAME ONTWIKKELING EN (LOKALE) AGENDA 21
namelijk voor je eigen produktie- en consumptie-gedrag.

Ik zou het niet weten.

De doelstelling van deze lijst is om handvaten aan te reiken om aan de slag te
kunnen, om die duurzame ontwikkeling in je eigen omgeving van de grond te
krijgen.
Je kan dat van de beleidsmatige kant bekijken (hoe organiseer je een duurzamer
ontwikkeling?), je kan ook detail-discussies voeren die feitelijk met (eigen en
andermens) gedrag te maken hebben.

Van de wijze waarop vrouwen van de Taliban worden behandeld zou je voor je
eigen gedrag kunnen leren dat vrouwen in Nederland zo niet behandeld moeten
worden. Ik ontken dat vrouwen (en dus ook mannen) in Nederland volledig
ge-emancipeerd zijn, maar vind tegelijk dat vrouwen evenals mannen alle ruimte
hebben om mee te werken aan een duurzame ontwikkeling.
Vandaar dat ik met een 'pointer' voor discussie over vrouwen-emancipatie wil
verwijzen naar een lijst die daarop meer toegespitst is (die ik overigens niet
ken).

Dus: laten we goed beginnen ...

Gegroet,
Frits Glotze.

... de wereld verandert immens en niemand begrijpt wat er gebeurt
--
|Fidonet: Frits Glotze 2:500/104.6830
|Internet: f.glotze@dosgg.nl
|
| Standard disclaimer: The views of this user are strictly her/his own.

-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan
voor nieuws,   | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam