[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Duurzaamlijst] achterban ontwikkelingsorganisaties mobiliseren voor markttoegang EU armste landenHet lijkt mij dat de achterban wel een petitie zou willen ondertekenen. Wat
verwacht mevrouw Herfkens eigenlijk van die achterban? Spandoeken? Als
mevrouw Herfkens het een goed idee vindt zit ze op de goede weg. Ze kan
natuurlijk peilen of het volk het met haar eens is en als dat gebleken is
kan zij namens het nederlandse volk de zaak hogerop brengen.
Ik snap het probleem niet zo!
met vriendelijke groeten,
Margje Vlasveld.
----- Original Message -----
From: Wim Nusselder
To: duurzaamlijst ; aktielijst
Sent:
Subject: [Duurzaamlijst] achterban ontwikkelingsorganisaties mobiliseren
voor markttoegang EU armste landen


ACHTERBAN MOBILISEREN

In onzeWereld van februari vragen Eveline Herfkens (p. 2) en Stan Termeer
(p. 3) waarom de Nederlandse ontwikkelingsorganisaties hun achterban niet
mobiliseren. De onderhavige kwestie is het zeker waard: vrije toegang tot
Europa voor producten uit de 48 armste landen, zoals voorgesteld door
EU-commissaris Pascal Lamy.
Het antwoord is simpel: die ontwikkelingsorganisaties hebben geen
noemenswaardige mobiliseerbare achterban. De rol van de achterban binnen
ontwikkelingsorganisaties en andere zich 'professionaliserende' one-issue
bewegingen is de afgelopen 25 jaar steeds passiever geworden. Betaalde
'professionals' doen tegenwoordig het werk: ontwikkelings-, lobby- en
educatieprojecten. De achterban mag contribueren, doneren en collecteren.
Slechts weinig organisaties weten hun achterban nog een
'handelingsperspectief' te bieden dat verder gaat dan handtekeningen zetten
en voorgedrukte briefkaarten versturen. Ook de belangrijkste uitzondering,
de Wereldwinkel gerund door vrijwilligers, is op z'n retour.
'Professionele', betaalde krachten verkopen meer.
De nieuwe klassentegenstelling, die tussen deskundigen en passieve
consumenten, die een toenemend deel van de kloof tussen arm en rijk in de
wereld verklaart, is ook doorgedrongen in de wereld van de 'actiegroepen' en
verlamt elke 'beweging'. De anti-globaliseringbeweging, die in de woorden
van Stan Termeer 'duizenden demonstranten' op de been brengt 'overal waar
Wereldbank, IMF en WTO vergaderen', is kennelijk nog te jong en te weinig
geïnstitutionaliseerd. Of is het misschien een voorbeeld van een nieuw soort
beweging, die door netwerk-structuur en internet-gebruik immuun is voor
'professionalisering'? Welke rol heeft deze mailinglist daarin of zou deze
daarin kunnen hebben?

Wim Nusselder, Haarlem

-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,      | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam