[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] RUST op email-front - naar een aktieplan ?Beste mensen,

Onlangs kreeg ik bericht van casema dat mijn casema-addres
wordt gewijzigd in een wanadoo-adres voor email en
homepage. Ik heb daar geen enkele behoefte aan en
vraag me af wat hiertegen te doen is.

Het opzetten van een emailaktie richting parlement
en publiciteit lijkt mij wel het minste.
Hieronder en in bijgaande emails bevatten zijn een voldoend
aantal principiele uitgangspunten geformuleerd om dat
volgens mij mogelijk te maken. Is iemand hier al
mee bezig?

Ook overtuigt de pagina http://www.cablewanadoo.nl/migratie/
mij niet van het probleem- en kostenloos wijzigen van al mijn
lijstaddressen, briefpapier en visitekaartjes.

Ik heb geen enkele behoefte aan welke invloed van de
multinationale reclamejongens van France Telecom op
welk addres van mij dan ook. En om privacy redenen zit ik
liever bij een lokaal bedrijf dan bij aan multinationaal
bedrijf waarvan niet meer is na te gaan hoe alles wordt
doorgekoppeld naar commerciele en/of echelon-achtige
netwerken.

Verder ontbreekt bij mij het vertrouwen, dat casema in dit geval
gaat luisteren naar korrespondentie van mij - het adres
van bekendmaking heeft namelijk de naam "geen-reply"
gekregen - en dat klopt ook, zie helemaal onderaan.

Eigenlijk wil ik op termijn slechts een enkele wijziging doorvoeren:
die naar een eigen domeinnaam, die op elk internetmedium
zoals kabel en telefoon, gegarandeerd bruikbaar blijft tot
aan het eind van mijn leven en zelfs vererfbaar moet zijn,
waar ik verder ook ga wonen op onze aardbol.

Dit vind ik de belangrijkste eis, waaraan elke provider
volgens mij moet gaan voldoen.

Als een provider uit economische en cosmetische motieven
dan zonodig een naam moet veranderen, dan uitsluitend
de eigen website en de eigen emailaddressen, niet die
van de aangesloten abonnees.

Kan iemand mij een lijstje geven van alle parlementariers
en relevante organisaties die zich met de gebruiksvriendelijkheid
van internet bezighouden?

Juridisch gaat het dus om de wereldwijde erkenning van het recht
op een eigen naam, email- en webadres.

Hieronder een afschrift van mijn brief aan Casema en
het oorspronkelijke bericht van Casema.

Hartelijke groeten,
Leonard Kater
=====================
----- Original Message -----
From: "Leonard Kater" <lgwkater@casema.net>
To: <geen_reply@casema.net>
Sent: Sunday, February 04, 2001 04:01
Subject: Re: migratie naar wanadoo.nl

Geachte Heer Bijsterbosch, Manager Klantenservice
gebruikmakend van het emailaddres "Geen-Reply"
bij Casema om mij mee te delen dat mijn emailaddres
onbruikbaar wordt door casema te wijzigen in wanadoo.

Ik krijg zelfs een cd-rom die ik slechts in mijn computer
hoef te stoppen om dat probleemloos voor mij te doen.

Ik kan u wel zeggen dat ik deze methode van adres-roof
niet pik. Ik wens niets liever dan absolute RUST op
het gebied van email-addressen.

Al mijn visitekaartjes zijn nu plotseling onbruikbaar
geworden. Ik moet dus tzt nieuwe drukken.
Betaalt U de drukkosten van ongeveer 400 kaartjes?

En dan die CD-rom: wie geeft mij de garantie dat
die werkelijk in alle gevallen voorziet?
Mogelijk malafide gebruik laat ik maar buiten beschouwing,
bijvoorbeeld doorzending van al mijn email addressen
naar een echelon-achtig netwerk dat hiervan automatisch
een psycho-sociale kaart van nederland maakt.

Ik zie niet in, waarom iemand niet zelf die "casema"
naam kan veranderen in "wanadoo" op die paar
plaatsen in emailprogramma en browser waar dat echt
zou moeten, maar hieraan kleven zoveel praktische bezwaren
dat ik dat gewoon niet WIL.

Ik zit verder met veel plezier op verschillende emaillijsten
en ben eigenaar en moderator van een aantal andere,
maar uw methode van adreswijziging  geeft mij geen
enkele zekerheid dat de adreswijziging daar probleemloos
is door te voeren. Ik voorzie nogal wat risicos om goed
als owner/moderator te kunnen funktioneren en voorzie
dus ook vervelende, want vermijdbare korrespondentie om
dit weer recht te zetten.

Ik hoop dus, dat de concurrentie op de kabel zo spoedig
mogelijk wettelijk verplicht wordt, en dat er
overheidsmaatregelen komen die niet alleen rust garanderen
op het gebied van emailaddressen en maar ook
een zo probleemloos mogelijke omschakeling van
emailadressen.

Het plotseling onbruikbaar maken van een emailadres en
gelijktijdige overzetting op een ander address uit cosmetische
overwegingen in het kader van de overname-praktijk van
(multi)nationale ondernemingen hoort hier in ieder geval NIET bij.

Het scheppen van wettelijke garanties, dat elke partikuliere
domeinnaam OOK via de kabel ontvangen kan worden
echter WEL.

En tenslotte ook, dat bij gedwongen wijziging van emailadressen
wordt gegarandeerd, dat zowel het oude als het nieuwe addres
een redelijke termijn (= 1- 3 maanden ?) BEIDEN TEGELIJK
bruikbaar blijven.

Op deze manier heb ik geen enkele behoefte met de naam
"wanadoo" blijvend geassocieerd te worden. Casema vind
ik mooi genoeg, en gezien alle praktische bezwaren die aan
de overschakeling naar Wanadoo verbonden zijn, vind ik slechts
EEN overschakeling echt zinnig: namelijk die naar een eigen
domein naam die verder tot aan mijn dood voor mij bruikbaar
blijft, waar ik ook woon op deze aardbol en die bovendien in
voorkomende gevallen vererfbaar moet zijn.

Tenslotte geeft U mij door de keuze van uw verzendaddres
geen enkele zekerheid dat deze email U inderdaad
bereiken zal. Ik zal deze email dan ook bij voorbaat
rondzenden op diverse emaillijsten en bekendmaken
aan parlementariers.

Mocht U mij onverhoopt toch antwoorden, dan zal ik uw
antwoord ook in ditzelfde, mij thans nog niet
geheel bekende circuit, rondzenden.

Met vriendelijke groet,

Leonard Kater.

===============================
----- Original Message -----
From: <geen_reply@casema.net>
To: <lgwkater@casema.net>
Sent: Friday, February 02, 2001 11:56
Subject: migratie naar wanadoo.nl


> Onderwerp: migratie van uw gegevens deze week
>
>
> Geachte heer, mevrouw,
>
> Het is zover. De komende week gaan wij uw Casema Internet abonnement
> verhuizen, ofwel migreren, naar Wanadoo. Uw e-mailadres verandert van
> @casema.net in @wanadoo.nl. Als u een homepage heeft dan verhuist ook
> deze mee naar Wanadoo.
>
> Brief en cd-rom
> U ontvangt binnen enkele dagen een brief met uw nieuwe e-mailadres en
> gebruikersnaam. De brief geeft u verdere instructies. Met de
> bijgeleverde installatie cd-rom kunt u eenvoudig uw huidige instellingen
> wijzigen.
>
> Meer informatie
> Meer informatie over de migratie kunt u vinden op de speciale site:
> www.wanadoo.nl/cable/migratie
>
> Mocht u binnen 7 dagen nog geen brief van ons ontvangen hebben, neem dan
> contact op met de Internet Helpdesk, tel: 015-8881919, keuzemenu 3.
>
> Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geinformeerd.
>
>
> Met vriendelijke groet,
> N.V.Casema
>
> Frank Bijsterbosch
> Manager Klantenservice
>
>
==============
Hi. This is the qmail-send program at smtpe.casema.net.
I'm afraid I wasn't able to deliver your message to the following addresses.
This is a permanent error; I've given up. Sorry it didn't work out.

<geen_reply@sun4000.casema.net>:
195.96.96.97 does not like recipient.
Remote host said: 550 5.1.1 <geen_reply@sun4000.casema.net>... User unknown
Giving up on 195.96.96.97.

-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,      | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam