[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] Ministerie meldt, boskap bedrijven ‘bestelen’ British ColumbiaGeachte allen,

Gisteren ontving u nog een bericht over de vrijspraak voor Betty Krawczyk
waarin
Greenpeace bossen campaigner Catherine Stewart onder andere melde:  "De
werkelijke
misdaden worden gepleegd achter de gesloten deuren van Raden van Bestuur en
aangewakkerd door de zelfgenoegzaamheid van de regering."

Vandaag een schoolvoorbeeld en vers van de pers:

Ministerie meldt, boskap bedrijven ‘bestelen’ British Columbia

Raport komt met schatting van Can$138 miljoen over 15 maanden.

Vertaald artikel uit de Vancouver Sun van 29 januari, 2001, auteur Gordon
Hamilton. Iets ingekort i.v.m. herhalingen.

British Columbiaanse boskap bedrijven hebben de (Canadese) provincie van
miljoenen dollars aan belasting inkomsten bestolen en in sommige gevallen
hebben zij daarvoor de wet gebroken, meldt een ministerie van bosbouw
raport.
Het onderzoek, in opdracht van Bossen minister Gordon Wilson, is een reactie
op het verschijnen van een aantal raporten afgelopen herfst ,waarin werd
uitgelegd hoe boskap bedrijven ‘junk-wood’ prijzen betalen voor eerste
kwaliteit hout. Het legt een structureel probleem bloot, de wijze waarop
boskap bedrijven kappen, de waarde laten vaststellen en dit raporteren.
Wilson gaf aan dat dit het vermogen van de overheid om de publieke bossen te
beheren ondermijnd.
Al hoewel het ministerie nog moet vaststellen om wat voor aantallen het
gaat, geeft de Sierra Legal Defense Fund (SLDF) alvast een voorzet: 138
miljoen Canadese Dollars(220 miljoen gulden) in 15 maanden. Het SLDF raport
hierover verschijnt vandaag. John Werring, SLDF onderzoeker, maakte
duidelijk dat het hier om de 5 grote kaplicentie houders gaat: -Interfor,
Weyerhaeuser, TimberWest, Western Forest Products en West Fraser Timber.
Allen zijn betrokken in praktijken ter vermindering van de prijs die ze voor
het hout (dat ze op publiek land kappen), dat bekend staat als
waarde-vaststelling.

Bij waarde-vaststelling kappen bedrijven eerst de lage kwaliteit hout van
een opstand om daarmee de waarde van de gehele opstand te laten vaststellen.
Kortom een lage waarde. Vervolgens kappen ze de rest, hout van hogere
kwaliteit, en betalen zo de lage reeds vast gestelde waarde voor hout van
hogere kwaliteit. Interfor, het bedrijf dat vorige week nog melding maakte
van de beste resultaten in 6 jaar, maakte zich schuldig aan de meeste
‘waarde-vaststellingen’ zowel in volume als in aantal kap vergunningen,
melde Werring. “De bedrijven kapte minimale hoeveelheden, kregen een lage
waarde-vaststelling om vervolgens de bloementjes buiten te zetten”.

De Bossen minister (Wilson) gaf aan dat hij bereid is om snel en streng te
handelen tegen de bedrijven in overtreding, en sluit ‘draconische’
maatregelen niet uit als de bedrijven niet vrijwillig schoon schip maken.
Als de Bossen wet is overtreden, dan zullen de bedrijven in kwestie worden
beboet: “Het past ons allen om deze rotzooi op te ruimen en dat snel te
doen”. Wilson begrijpt dat de kapbedrijven die in het kust gebied opereren,
te lijden hebben van stagnerdende markten en de hoge kosten van hun
kapoperaties. Hij hoopt dat er in goede samenwerking een oplossing  kan
worden gevonden om een einde aan deze praktijk te maken. Als het aan
samenwerking ontbreekt, dan is het alternetief: politie in de bossen om
ervoor te zorgen dat er gewerkt wordt volgens de provinciale boswetten.
De minister is van plan om:
-Zo snel mogelijk met de boskap bedrijven rond de tafel te gaan zitten om te
peilen of hij op samenwerking kan rekenen.
-Het onderzoek naar de activiteiten van kaplisentie houders op te voeren en
maatregelen te nemen indien nodig.
-Een grotere wettelijke aansprakelijkheid voor geregistreerde professionele
houtvesters in te voeren. Een verordening om hen de documenten te laten
tekenen en verzegelen, om zo de bedrijven in het gareel te houden.

Industrie woordvoerders reageerde positief op de kans om over het systeem
van het waarde-vaststelling en de vergoeding voor hout uit publieke bossen
met de minister te praten, maar houden vol dat zij niks illegaal doen.
Volgens hen heeft het probleem te maken met de British Columbiaanse systeem
voor vergoeding van hout uit publiek bos. Dit systeem stelt de vergoeding op
voorhand vast, i.p.v. het af te stellen op aktuele markt prijzen. “We weten
dat waarde-vaststelling plaats vindt, maar we zien het niets anders dan
gebruik van legale aftrek posten.” Reageerde Brian Zak, directeur van Coast
Forest & Lumber Association. “Het geeft enkel aan dat het systeem op sterven
na dood is.” Steve Crombie, PR directeur van Interfor, verwoorde het
probleem: “Het klinkt allemaal als symptonen van slecht systeem, soms moet
een crisis zich voordoen voordat er wordt gekeken naar oplossingen. Zodra de
minister aangeeft wanneer, dan zijn we van de partij.”

Minister Wilson heeft aangegeven dat elke poging van de boskap bedrijven om
minder te betalen voor het hout, de mogelijkheden op het spel zet om tot
overeenstemming te komen met de Verenigde Staten over hout export. Het zal
de internationale campagnes tegen produkten uit B.C. verder aanwakkeren en
het onthoudt de bevolking van de inkomsten uit de houtkap. “Er is geen
twijfel mogelijk: Dit heeft zijn uitwerking gehad op de overheids inkomsten
en we zullen dat moeten recht zetten. We zullen dit moeten innen.”
De totale hoeveelheid inkomsten tekort is nog niet berekend, de regering zal
de bedragen opeisen in de individuele gevallen waar dat mogelijk is.
Ministerie kader gaf aan dat het moeilijk is om een getal te noemen, omdat
in het geval dat het waarde-vaststellen niet lukte, de bedrijven de kap
eventueel hebben gestopt.
Werring van de Sierra Legal Defense Fund accepteerde dit argument niet. De
bedrijven kapte waardevol ceder hout (western red cedar en yellow cedar) en
de markt voor ceder is uitstekend. Zelfs kleine houtkap bedrijven, die zich
niet inlieten met het waarde-vaststellen en zodoende het volle pond
betaalde, waren in staat te verdienen aan dit hout.

De hele kwestie van waarde-vaststelling werd vorig jaar herfst bekend, toen
werknemers van Interfor in Squamish, de Vancouver Sun vertelden dat zij
eerste-kwaliteit ceder sorteerden voor de waarde van pulp hout. De
werknemers lieten tevens weten dat zij werden geintimideerd door collega’s
die het hun banen afhankelijk zagen van de mogelijkheid van het bedrijf om
waarde-vast te stellen.

Een vervolg onderzoek van dezelfde krant toonde aan dat houtkap bedrijven
kans hadden gezien om de waarde voor gehele opstanden met de eerste ladingen
hout te laten vast te stellen op 25 $cent / kubieke meter, om daarna de rest
van de opstand met waardes tot 40 Canadese dollars (64 gulden) / kubieke
meter te kappen en af te schepen, terwijl 25 $cent / kubieke meter werd
afgedragen.
In een geval, betaalde TimberWest slecht 22.700 Canadese dollars (36.320
gulden) voor een partij hout waarvoor 3,7 miljoen Canadese dollars (5,9
miljoen gulden) had moeten worden afgedragen.

Minister Wilson sympathiseerde met de problemen van de houtkap industrie
onder dit bestaande belastings systeem. De regering stelt de waarde van het
hout vast en int dat via een ingewikkelde regelgeving.
Het stamt uit de jaren tachtig en is een reactie op klachten van de
Verenigde Staten over het subsidieren van de houtkap bedrijven door de B.C.
regering. Hij wil daarom geen draconische maatregelen nemen, alvorens de
bedrijven een kans te hebben gegeven uit te leggen waar zich ze mee hebben
bezig gehouden.
Anton van Walraven

avwraven@islandnet.com


-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,      | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam