[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] achterban ontwikkelingsorganisaties mobiliseren voor markttoegang EU armste landenACHTERBAN MOBILISEREN
 
In onzeWereld van februari vragen Eveline Herfkens (p. 2) en Stan Termeer (p. 3) waarom de Nederlandse ontwikkelingsorganisaties hun achterban niet mobiliseren. De onderhavige kwestie is het zeker waard: vrije toegang tot Europa voor producten uit de 48 armste landen, zoals voorgesteld door EU-commissaris Pascal Lamy.
Het antwoord is simpel: die ontwikkelingsorganisaties hebben geen noemenswaardige mobiliseerbare achterban. De rol van de achterban binnen ontwikkelingsorganisaties en andere zich 'professionaliserende' one-issue bewegingen is de afgelopen 25 jaar steeds passiever geworden. Betaalde 'professionals' doen tegenwoordig het werk: ontwikkelings-, lobby- en educatieprojecten. De achterban mag contribueren, doneren en collecteren. Slechts weinig organisaties weten hun achterban nog een 'handelingsperspectief' te bieden dat verder gaat dan handtekeningen zetten en voorgedrukte briefkaarten versturen. Ook de belangrijkste uitzondering, de Wereldwinkel gerund door vrijwilligers, is op z'n retour. 'Professionele', betaalde krachten verkopen meer.
De nieuwe klassentegenstelling, die tussen deskundigen en passieve consumenten, die een toenemend deel van de kloof tussen arm en rijk in de wereld verklaart, is ook doorgedrongen in de wereld van de 'actiegroepen' en verlamt elke 'beweging'. De anti-globaliseringbeweging, die in de woorden van Stan Termeer 'duizenden demonstranten' op de been brengt 'overal waar Wereldbank, IMF en WTO vergaderen', is kennelijk nog te jong en te weinig geïnstitutionaliseerd. Of is het misschien een voorbeeld van een nieuw soort beweging, die door netwerk-structuur en internet-gebruik immuun is voor 'professionalisering'? Welke rol heeft deze mailinglist daarin of zou deze daarin kunnen hebben?
 
Wim Nusselder, Haarlem