[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Duurzaamlijst] Re: Over Gentech, CO2 en vegetarismeBeste wietze en anderen

Wat vinden jullie van de verwerking van menselijke mest via het
rioolstelsel?Dat is toch een grote inbreuk op de natuurlijke cyclus,een
groot verlies aan mineralen en spore elementen.Afgezien van het energie
verbruik, legt het ook geen CO2 vast in humus.Juist
voor vegetariers zal herstel van de natuurlijke cyclus op dat punt een
duurzame oplossing betekenen.
een vriendelijke groet van Hans Baarslag

geno@zap.a2000.nl schreef:

> Beste Marieke, Leonard, Kurt en anderen,
>
> Dat was inderdaad een heel verhaal van Marieke en dan duurt het
> voor mij even voor ik de tijd heb om het allemaal te lezen.
>
> Veel van het stuk van Marieke onderschrijf ik grotendeels wel maar
> een paar opmerkingen: Over het epidemisch risico. Dat is een
> factor die vanaf het begin wel is onderkend en naar voren gebracht,
> maar misschien is dat teveel 'incrowd' gebleven. De kans op
> ongeremde en onomkeerbare verspreiding is voor velen echter
> reden om zich juist tegen milieuintroducties van ggo's te verzetten.
> (Naast veiligheidsredenen, sociaal-economische factoren, zorg over
> de machtsconcentratie in de zadensector, gevolgen voor Zuidelijke
> landen, religieuze opvattingen e.a). De biotech_activists lijst is een
> van de meest uitgebreide en beste gentechlijsten, maar er zijn er
> meer. In Nederland hebben we ook een gentechlijst.
> Kurt noemde een aantal punten.
> Kruisingen: normale kruisingen van planten in het veld is geen
> gentech, maar gewoon veredeling.
> Wat er met Azalea's precies gebeurt weet ik niet, maar in z'n
> algemeenheid is de kamerplanten en bloemen veredeling in
> Nederland al voor een flink stuk kunstmatig en veel gaat d.m.v. bijv.
> weefselcultuur. In de granen en zadenwereld wordt al sinds zo'n 80
> jaar veel geknoeid met chemische en radioactieve mutagene
> technieken en vooral na WO II heeft dat een grote vlucht genomen.
> Even dubieus als gentech en gelukkig wordt dat nu meer ingezien.
> Weefselcultuur is een noodzakelijke stap in het gentech-
> "veredelings"proces, maar veroorzaakt op zichzelf al allerlei
> vervelende mutaties in het plantengenoom. De planten die eruit
> voortkomen zien er vaak kunstmatiger uit dan uit zaad gekweekte
> planten.
> MAS (Marker Assisted Selection) is een weinig omstreden
> techniek, hoewel ik ook wel een verhaal heb gelezen dat ook daar
> ongewenste mutaties kunnen optreden. Als ik het goed heb
> begrepen wordt bij MAS wel iets veranderd aan de ingebrachte
> merker om hem terug te kunnen vinden. Op zich roept dat wel
> vragen op.
> Wat betreft gemanipuleerde micro-organismen met allerlei nuttige
> toepassingen: veel hiervan hoort tot de categorie "mooie (en
> vooralsnog loze) beloften". Zo werd 20 jaar geleden een
> gemanipuleerde bacterie op de markt gebracht die de
> olieverontreiniging ging "oplossen" Het enige wat uiteindelijk
> oploste was de bacterie zelf want daar is nooit meer iets over
> vernomen.
> Over gemanipuleerde bacterieen in het productieproces:
> Dit speelt niet alleen bij bier maar ook bij frisfdranken, jams, vit. C
> toevoegingen (vrijwel alle vit. C wordt nu dmv. gentech
> geproduceerd, ook die in biologische produkten) etc. etc.
> Vraag hierbij is of de enzymen die geproduceerd zijn op een of
> andere manier anders zijn. Industrieel geproduceerde enzymen
> worden door sommigen wel in verband gebracht met allergieen.
> Afleidingsplanten bestaan al en spelen een grote rol in biologische
> landbouwvormen. Geen gentech voor nodig.
>
> Over CO2 weet ik te weinig maar ik maak me niet echt zorgen wat
> betreft de bijdrage van EKO en BD landbouw in dit verband. Ik las
> dat de gehele landbouwsector slechts eenderde van de CO2
> produktie in de voedingsindustrie produceert dus sowieso kan een
> belangrijke reductie op andere manieren beter bereikt worden.
>
> Tenslotte het vegetarisme. Inderdaad hoor ik ook van biologische
> boeren dat dieren een onmisbare factor zijn op een duurzame
> boerderij. Mest was vroeger het goud van de boer en daarnaast
> spelen dieren op allerlei manieren een belangrijke rol.
>
> Vriendelijke groet,
> Wytze de Lange
>
>
>
>
>
>
>
> technieken
>
>
>
> -----------------------------------------------------------------
> De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
> voor nieuws,   | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
> opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
> -----------------------------------------------------------------
> Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam

-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,   | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam