[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Duurzaamlijst] Re: Over Gentech, CO2 en vegetarisme| Wat vinden jullie van de verwerking  van menselijke mest via het
| rioolstelsel?Dat is toch een grote inbreuk op de natuurlijke cyclus,een
| groot verlies aan mineralen en spore elementen.Afgezien van het energie
| verbruik, legt het ook geen CO2 vast in humus.Juist
| voor vegetariers zal herstel van de natuurlijke cyclus op dat punt een
| duurzame oplossing betekenen. | een vriendelijke groet van Hans Baarslag

Dit lijkt wel heel erg bio, maar los van het feit dat het mij een
buitengewoon smerig idee lijkt gezien de rommel die de mens tegenwoordig al
dan niet bewust doorslikt, leidt dit soort opmerkingen af van de discussie.
Ik stel voor dat we de ernst van de zaak voor ogen houden en dat we zorgen
dat er actie ondernomen wordt om gen-tech voedsel te weren. Ook gen-tech
diervoedsel moet geweerd worden, maar laten we focussen op wat er in de
winkel staat.

De sleutel ligt bij de consument. De vraag is, hoe krijgen we de consument
zover dat die zijn stem laat horen zodat de verantwoordelijke politici,
supermarktbazen en de voedingsindustrie inzien dat gen-voedsel een heilloze
en schadelijke weg is. De consument weet immers niet (meer) wat hij/zij
koopt?
Het is de hoogste tijd voor aktie. Ik heb een idee:
Er komt een estafette boycotactie: elke maand kiezen we andere produkten van
de rode lijst van Greenpeace en/of de Alternatieve Konsumentenbond.
Het hele alfabeth kan afgelopen worden, dan duurt de estafette 2 jaar en dan
moet het echt wel over en uit zijn met gen-tech voedingsmiddelen.
Beginnen we in januari rustig met de A: Aviko kartoffelklosse en een
huismerk: A&P.
Februari is de beurt aan Bolletje, Becel, Bona, Blue Band en Brio.
Maand 3 Calve, Croma en het C 1000 huismerk.
Enzovoort, het lijkt mij goed te overzien en de consument krijgt een wapen
in de hand.
De actie is ook geschikt voor andere landen.
Voorwaarde is dat alle grote en kleine organisaties samenwerken in een
campagne. Die campagne moet spraakmakend en smaakmakend zijn, dus niet
somber. Want doemscenario's hebben we al genoeg, dat leidt volgens mij tot
meer apathie en onvrede. Het moet een campagne zijn die de consument
zelfbewustzijn schenkt, en hem of haar een Koning(in) Klant gevoel geeft.

-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,      | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam