[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] Re: Over Gentech, CO2 en vegetarismeBeste Marieke, Leonard, Kurt en anderen,

Dat was inderdaad een heel verhaal van Marieke en dan duurt het 
voor mij even voor ik de tijd heb om het allemaal te lezen.

Veel van het stuk van Marieke onderschrijf ik grotendeels wel maar 
een paar opmerkingen: Over het epidemisch risico. Dat is een 
factor die vanaf het begin wel is onderkend en naar voren gebracht, 
maar misschien is dat teveel 'incrowd' gebleven.  De kans op 
ongeremde en onomkeerbare verspreiding is voor velen echter 
reden om zich juist tegen milieuintroducties van ggo's te verzetten.  
(Naast veiligheidsredenen, sociaal-economische factoren, zorg over 
de machtsconcentratie in de zadensector, gevolgen voor Zuidelijke 
landen, religieuze opvattingen e.a). De biotech_activists lijst is een 
van de meest uitgebreide en beste gentechlijsten, maar er zijn er 
meer.  In Nederland hebben we ook een gentechlijst. 
Kurt noemde een aantal punten.
Kruisingen: normale kruisingen van planten in het veld is geen 
gentech, maar gewoon veredeling.
Wat er met Azalea's precies gebeurt weet ik niet, maar in z'n 
algemeenheid is de kamerplanten en bloemen veredeling in 
Nederland al voor een flink stuk kunstmatig en veel gaat d.m.v. bijv. 
weefselcultuur. In de granen en zadenwereld wordt al sinds zo'n 80 
jaar veel geknoeid met chemische en radioactieve mutagene 
technieken en vooral na WO II heeft dat een grote vlucht genomen.
Even dubieus als gentech en gelukkig wordt dat nu meer ingezien.
Weefselcultuur is een noodzakelijke stap in het gentech- 
"veredelings"proces, maar veroorzaakt op zichzelf al allerlei 
vervelende mutaties in het plantengenoom.  De planten die eruit 
voortkomen zien er vaak kunstmatiger uit dan uit zaad gekweekte 
planten.
MAS (Marker Assisted Selection) is een weinig omstreden 
techniek, hoewel ik ook wel een verhaal heb gelezen dat ook daar 
ongewenste mutaties kunnen optreden.  Als ik het goed heb 
begrepen wordt bij MAS wel iets veranderd aan de ingebrachte 
merker om hem terug te kunnen vinden. Op zich roept dat wel 
vragen op.
Wat betreft gemanipuleerde micro-organismen met allerlei nuttige 
toepassingen: veel hiervan hoort tot de categorie "mooie (en 
vooralsnog loze) beloften". Zo werd 20 jaar geleden een 
gemanipuleerde bacterie op de markt gebracht die de 
olieverontreiniging ging "oplossen" Het enige wat uiteindelijk 
oploste was de bacterie zelf want daar is nooit meer iets over 
vernomen.
Over gemanipuleerde bacterieen in het productieproces:
Dit speelt niet alleen bij bier maar ook bij frisfdranken, jams, vit. C 
toevoegingen (vrijwel alle vit. C wordt nu dmv. gentech 
geproduceerd, ook die in biologische produkten) etc. etc.
Vraag hierbij is of de enzymen die geproduceerd zijn op een of 
andere manier anders zijn. Industrieel geproduceerde enzymen 
worden door sommigen wel in verband gebracht met allergieen. 
Afleidingsplanten bestaan al en spelen een grote rol in biologische 
landbouwvormen. Geen gentech voor nodig.


Over CO2 weet ik te weinig maar ik maak me niet echt zorgen wat 
betreft de bijdrage van EKO en BD landbouw in dit verband. Ik las 
dat de gehele landbouwsector slechts eenderde van de CO2 
produktie in de voedingsindustrie produceert dus sowieso kan een 
belangrijke reductie op andere manieren beter bereikt worden.

Tenslotte het vegetarisme. Inderdaad hoor ik ook van biologische 
boeren dat dieren een onmisbare factor zijn op een duurzame 
boerderij. Mest was vroeger het goud van de boer en daarnaast 
spelen dieren op allerlei manieren een belangrijke rol.

Vriendelijke groet,
Wytze de Lange


 


  

  technieken 
-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,      | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam