[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] Aankondiging Politieke Persconferentie
uitnodiging


Geachte lezer,

Bij deze willen we je uitnodigen deel te nemen aan een politieke
persconferentie over de milieu- en mensenrechten problematiek in Tibet.
Deze conferentie vindt plaats op 6 december aanstaande in de Nieuwspoort,
te Den Haag.

Het project 'Uit je Dak in Tibet!' is een initiatief van de Nationale
Jongerenraad voor Milieu en Ontwikkeling (NJMO) en de Jongerencoalitie. Het
doel van het project is jongeren te informeren over en te betrekken bij de
milieu- en mensenrechtensituatie in Tibet. In september, oktober en
november vonden een aantal voorlichtingsbijeenkomsten plaats waar jongeren
de kans krijgen zich meer te verdiepen in deze problematiek.
Daarnaast willen wij de Nederlandse regering en het parlement wijzen op het
verdwijnen van de Tibetaanse natuur en cultuur en op het steeds dringender
belang van een oplossing voor het Tibetaans-Chinese conflict. 

Op 6 december 2000 van 17.00 tot 19.00 uur organiseren wij een
persconferentie in Internationaal Perscentrum de Nieuwspoort. Hier
presenteren wij een politieke notitie met daarin onze standpunten over
Tibet en aanbevelingen aan de Nederlandse politiek. Ook gaan we in debat
met een aantal vooraanstaande Nederlandse politici. Graag nodigen wij jou
uit aanwezig te zijn tijdens deze conferentie. Hieronder tref je een
programma overzicht. 

Wij hopen dat je op deze uitnodiging in gaat. Het zou fijn zijn als je even
laat weten of je komt dan kunnen wij rekening houden met het aantal
zitplaatsen. Bij voorbaat hartelijk dank.


Met vriendelijke groeten, namens de Jongerencoalitie en de NJMO,
Sonja Willems
projectcoördinator Tibet

NJMO
Postbus 19269
3501 DG Utrecht
030 2316833
sonja.willems@njmo.nl

De Nationale Jongerenraad voor Milieu en Ontwikkeling (NJMO) is een
platform voor ruim 30 landelijke jongerenorganisaties. Zij ontwikkelt en
coördineert activiteiten en projecten voor en door jongeren op het gebied
van duurzame ontwikkeling. 
De Jongerencoaltitie is het politieke platform binnen de NJMO van vrijwel
alle Nederlandse politieke jongerenorganisaties. Zij streeft naar een
constructieve dialoog met politici, beleidsmakers en het bedrijfsleven.


Programma Politieke Conferentie 'Uit je Dak in Tibet!'

17.00 uur tot 19.00 uur
6 december 2000
	Internationaal Perscentrum Nieuwspoort
	Lange Poten 10, Den Haag16.45 uur			Zaal open

17.00 uur			Openingswoord 
door Sonja Willems (Projectcoördinator 'Uit je Dak in Tibet!')

17.00-17.10	Presentatie en aanbieden van de politieke notitie van de
Jongerencoalitie aan mevr Mulder (directie Oost-Azië van Buitenlandse
Zaken.)
door Teusjan Vlot (Jongerencoalitie)
	
17.10-18.00	Forumdebat met o.a Erica Terpstra (VVD), Jan Hoekema (D66),
Bert Koenders (PvdA) en Fahra Karimi (GroenLinks).
onder leiding van Martha Meijer (Humanistisch Overleg Mensenrechten)

18.00-18.10			Mogelijkheid tot het stellen van vragen

18.10-18.30			Dialezing over de politieke situatie rondom Tibet 
door Peter Ras (Contactgroep Mensenrechten)

18.30-19.00			Borrel
-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,      | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam