[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] GentechBeste Wytze,

Ik ben in het algemeen geen voorstander van genetische 
manipulatie zolang het feitelijke doel is patent verwerving 
om een monopoliepositie op te bouwen. 

Dat heeft niets meer met liefde voor het leven op aarde
te maken, en moet dus noodzakelijkerwijs rampzalig utiwerken.

Ik vind dus, dat bijvoorbeeld alle research gericht op continuering
van monocultures gewoon fout is. Tot deze kategorie behoort
m.i. ook het immuun maken tegen allerlei soorten 
landbouwvergif. Eigenlijk wil ik alleen organische landbouw, 
ook in kassen.

Aan de andere kant kan ik me toch ook wel voorbeelden van
genetische manipulatie voorstellen, die zinnig zijn.

Bijvoorbeeld rijstvarieteiten die geen methaan produceren,
een belangrijk broeikasgas.

Ook graan en rijstvarieteiten die in zout water kunnen 
groeien  zijn wat mij betreft welkom. Dit maakt, dat je ineens
kunt denken aan graan en rijstverbouw op zee, waardoor we
de landbouwgronden op het land weer terug kunnen geven 
aan de natuur, die er veel leukere dingen mee doet dan 
onze monotone landbouw. Bossen en regenwouden 
halen nu eenmaal per hectare veel meer CO2 uit de 
lucht dan onze voedingsgewassen. 

Ook dit is goed als bestrijding van het broeikaseffect.

Hoe kleiner het areaal aan landbouwgronden, hoe beter
dat is voor het leven op aarde.

Ik kan me voorstellen, dat zoiets met genetische manipulatie 
uit te voeren is; je moet dan de genen die in mangroves
verantwoordelijk zijn voor hun vermogen zoutwater in te 
nemen en het zout weer via huidmondjes uit te scheiden, 
in granen en/of rijst "inbouwen". Heel veel irrigatieproblemen
zijn dan gemakkelijker opte lossen als dit lukt.
Verzilting van landbouwgronden is dan niet meer zo erg.

Ik heb wel eens gehoord, dat er per persoon 
50 vierkante meter kas nodig is voor verbouw van 
genoeg voedsel voor een jaar, maar 200 meter bij verbouw
"in de volle grond". Wil je dat mensen ook nog melk, 
kaas en eieren eten, dan komt er zo'n 600 m2 bij, 
en 1200 m2 extra als ze ook nog vlees mogen eten.
Samen dus 2000 m2, terwijl iemand ook kan leven van
50 m2 kas.

Dat scheelt dus nogal. Het betekent, dat we 20 miljard
mensen kunnen voeden van 1 miljoen km2 kas, terwijl
we thans zitten op 16 miljoen km2 landbouw grond voor
6 miljard mensen. Veel landbouwgrond wordt dus bepaald 
efficient gebruikt.

Die 1 miljoen km2 kassen kun je natuurlijk ook op 
zee laten drijven met geschikte voorzieningen tegen 
golfslag en stranden op kontinenten. 

Als je die 16 miljoen km2 vrijgekomen landbouwgrond
weer als regenwoud en bos in kan richten, dan kom je 
een heel eind in de goede richting om alle CO2 
die er sinds de industriele revolutie in de lucht is 
verdwenen, er weer uit te halen.

En als je zoveel drijvende kassen tegen golfslag kunt
beschermen, dan moet je ook wel drijvende mangrove
wouden kunnen aanleggen die de rest van de CO2 
overmaat uit de lucht kan halen.

Heb iemand zin om dit soort ideeen verder uit te werken?

hartelijke groeten,
Leonard Kater


-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,      | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam