[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] Op De Voet GevolgdWe geven hieronder
1)  het persbericht en daarna
2) een materialenlijst
van Jan Juffermans (De Kleine Aarde) onbewerkt door
Frits Glotze.
--------------------------------------1) Goed nieuws over de 'Mondiale Voetafdruk' - 17.10.2000


Zelf meten met gratis computerprogramma of nieuwe Quick scan

Zes gemeenten starten campagne 'Mondiale Voetafdruk'

In zes gemeenten in Nederland start dit najaar de gezamenlijke campagne 'Meet
zelf uw Mondiale Voetafdruk'. De Voetafdruk is een Canadees model dat in
hectares uitdrukt hoeveel ruimte op aarde een persoon, gemeente of land inneemt.
De grootte van iemands Voetafdruk is afhankelijk van haar/zijn
consumptiepatroon. Het model maakt vooral duidelijk dat er grote verschillen
zijn tussen de Voetafdrukken van rijke en arme landen en dat iedereen op aarde
in principe over de ruimte van circa drie voetbalvelden kan beschikken: 1,7
hectare = het Eerlijk Aarde-aandeel.

Computer of Quick scan
Bergen op Zoom, 's-Hertogenbosch, Leidschendam, Nieuwegein, Pijnacker, en
Wymbritseradiel gaan de bewoners van hun gemeente wijzen op het bestaan van de
Mondiale Voetafdruk. Met behulp van folders, posters, lesmateriaal,
advertenties, een serie artikelen in lokale bladen en een tentoonstelling leggen
zij uit wat de Voetafdruk is en dragen ze tips aan hoe mensen hun eigen
Voetafdruk kunnen verkleinen. De gemeenten zullen hun bewoners ook de
gelegenheid bieden om hun Voetafdruk via de computer te berekenen. Op de website
www.voetenbank.nl staat het gratis computerprogramma waarmee mensen door het
invullen van vragen over hun consumptiegedrag hun eigen Voetafdruk in ongeveer
30 minuten kunnen berekenen. Het is nu ook mogelijk om de Voetafdruk met de
nieuwe Quick scan, een vragenlijst  van 2 pagina's, in Ī 7 minuten te berekenen.
Een gratis exemplaar kan bij de Kleine Aarde aangevraagd worden, tel.
0411-684921. Het campagne-materiaal kan nu ook elders gebruikt worden. Bij de
Kleine Aarde kunt u een overzicht krijgen van de materialen die over de Mondiale
Voetafdruk beschikbaar zijn.

Meten op school
Voor leerlingen van HAVO en VWO is een speciaal lespakket ontwikkeld, dat
stapsgewijs de verschillende onderdelen van de Voetafdruk behandelt: energie en
water, voeding, wonen, verkeer en vervoer, kleding, hygiŽne en verzorging,
educatie, ontspanning en afval. Al die onderdelen worden omgerekend naar de
hoeveelheid ruimte die daarvoor ergens op aarde nodig is; onze Mondiale
Voetafdruk
De gezamenlijke campagne 'Meet zelf uw Mondiale Voetafdruk' is ontwikkeld door
de Stichting Boog in Den Haag, het Van Hall Instituut in Leeuwarden en de Kleine
Aarde in Boxtel. FinanciŽle ondersteuning kregen ze daarbij van het Ministerie
van VROM, NCDO Duurzame Wereld, de provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland en
de betrokken gemeenten.

Voetnoot: zie ommezijde een overzicht van MV-materialen. Wilt u meer informatie
over de Mondiale Voetafdruk, neem dan contact op met de Kleine Aarde (Jan
Juffermans), tel. 0411-684921, of de deelnemende gemeenten: Bergen op Zoom
0164-240562, 's-Hertogenbosch 073-6155747, Leidschendam 070-3378515, Nieuwegein
030-6071358, Pijnacker 015-3615775 en Wymbritseradiel 0515-534476.
Tip: kopieer de Quick scan (geen copyright), laat ze door collega's/kennissen
invullen en zie de reacties!

2) Materiaal over de Mondiale Voetafdruk

Op De Kleine Aarde verkrijgbaar:

Hoeveel aarde nemen we (on)eigenlijk in beslag? Nut en noodzaak van 'Ecological
Footprints', uitgave De Kleine Aarde, 1998, 20 pag.. Bij deze publicatie wordt
gratis het verslag en het 'Footprint statement' meegestuurd van het
Doordenkdebat over het model op 17 februari 1998. Kost f 7,50, inclusief de
verzendkosten f 10,50.

De Ecologische Voetafdruk van acht Nederlandse gemeenten. Verslag van fase I van
het proefproject 1999-2000, uitgave De Kleine Aarde, 2000. Kost f 10.-,
inclusief de verzendkosten f 14,50.

Lespakket 'De Mondiale Voetafdruk', voor de brugklassen van HAVO en VWO. Drie
delen, uitgave De Kleine Aarde, 2000. Kost f 35,-, inclusief verzendkosten f
38,-.

Quick scan. Vragenlijst van twee pagina's waarmee je in ongeveer 10 minuten een
aardige indicatie krijgt van je eigen Voetafdruk. Is vrij van copyright, kopieer
gerust!
Prijs f 0,20 per stuk. Bij verzending: 1 ex. is gratis. 2 ex. = f 1,70. 3 ex. =
f 2,25.
5 ex. = f 2,90. 10 ex. = f 4,60. 25 ex. = f 8,75. 50 ex. = f 15,50. 100 ex. = f
26,50.
250 ex. = f 58,-. 500 ex. = f 110,-. 1000 ex. = f 215,-.
Meer op aanvraag. Deze prijzen zijn inclusief de verzendkosten.

Folder 'Hoe staat u op de wereld?' Ook 1 ex. gratis en verder hetzelfde schema
als voor de Quick scan, zie hierboven.

Poster 'Hoe staat u op de wereld?' Ook 1 ex. gratis, Verder f 2,- per stuk plus
de verzendkosten. Bijvoorbeeld: 2 ex. f 5,40. 5 ex. f 12.10.

Tentoonstelling 'Footprints op Aarde', bestaande uit 9 posters van 58 cm  breed
en
94 cm hoog en de titel-poster van 29 x 94 cm (1998). Te huur voor f 100,- per
dag en
f 250,- per week, exclusief de verzendkosten (kan goed per PTT).

Tentoonstelling 'Hoe staat u op de wereld?, bestaande uit 7 posters van 58 x 94
cm (2000). Te huur voor f 100,- per dag en f 250,- per week, exclusief de
verzendkosten.

Een selectie van materiaal dat elders verkrijgbaar is:

Computerprogramma voor de Voetafdruk-berekening. Deze methode, ontwikkeld door
het Van Hall Instituut in Leeuwarden, vergt ongeveer een half uur, en geeft een
gedetailleerder berekening dan de quick scan. Het programma kan iedereen gratis
downloaden van www.voetenbank.nl . (Dit is tevens de gezamenlijke site van de
campagne 'Mondiale Voetafdruk' in de gemeenten Bergen op Zoom, 's-Hertogenbosch,
Den Haag, Leidschendam, Nieuwegein, Pijnacker en Wymbritseradiel. De campagne is
ontwikkeld door de Stichting Boog in Den Haag, het Van Hall Instituut in
Leeuwarden en De Kleine Aarde in Boxtel, financieel gesteund door het Ministerie
van VROM, NCDO Duurzame Wereld, de provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland en
de betrokken gemeenten.)

Voetafdrukken op Aarde, video van 22 minuten over vele inspirerende voorbeelden
van lokaal duurzaam beleid, gekoppeld aan hun effect op de verkleining van de
Mondiale

Voetafdruk. Redactie: DKA. Verkrijgbaar bij Corazon in Tilburg, tel.
013-5362462,  prijs
f 35,- exclusief de verzendkosten.

Footprints on Earth, de Engelse editie van bovenstaande video. Ook verkrijgbaar
bij Corazon in Tilburg, tel. 013-5362462,  prijs f 35,- exclusief de
verzendkosten.

Our Ecological Footprint; Reducing Human Impact on the Earth, by William Rees
and Mathis Wackernagel, New Society Publishers, Gabriola Islands, BC, 1996, ISBN
1-55092-251-3. Te bestellen bij de boekhandel en te leen via alle openbare
bibliotheken.

Ecological Footprints of Nations, by Mathis Wackernagel and others, ICLEI,
Toronto, 1997. Evt. kan een kopie bij De Kleine Aarde besteld worden voor f
10,-,  inclusief de verzendkosten..

Op goede voet met de aarde, op eerlijke voet met het Zuiden. Hoe beperken we
onze Ecologische Voetafdruk? Brussel, 2000. Brochure van het Vlaams Overleg
Duurzame Ontwikkeling (VODO), tel 00 32 2 5361940.

Op kleinere voet. De stap van Ecological Footprint naar beleid. Amsterdam, 1999.
Folder van de Vereniging Milieudefensie, tel. 020-5507300.

The Ecological Footprint of Benin, Bhutan, Costa Rica and the Netherlands. D.P.
van Vuuren e.a.. Bilthoven, 2000. Rapport van het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu, tel. 030-2742046.

Boxtel, september 2000.
-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,      | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam