[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] Duurzame Agenda(Automatisch gegenereerd bericht) 

Hierbij een selektie uit de Aktie Agenda, van aktiviteiten die 
te maken hebben met duurzame ontwikkeling. 
Dit overzicht verschijnt elke 10-e van de maand in de Duurzaamlijst. 

De volledige agenda (500 agendapunten voor de komende 11 maanden) 
is te raadplegen op http://www.sociamedia.nl/agenda.html 

---[ AKTIE AGENDA ]-----------------------------------[ 10-11-00 ]--- 
  Een initiatief van Omslag, werkplaats voor duurzame ontwikkeling 
   en Socia Media, media in dienst van samenleving en kultuur. 
--------------------------------------------------------------------- 

Een selektie uit de agenda van 
Omslag, Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling 

* AKTIE AGENDA 2000 

* NOVEMBER 2000 

Vr 10 nov 10:00-18:00 Netwerkdag Milieukwartet, thema: sukses- en 
faalfaktoren van milieu-aktiviteiten. Alleen voor vrouwen. 
Kraaybeekerhof, Driebergen. f35,-, inkl. lunch en borrel (gratis 
voor Netwerk-leden). Inleidingen over oa. St. Milieubewustzijn en 
Het Groene Dak. Org: St. Milieukwartet. Info: 030-2321726, E-mail: 
milieukwartet@antenna.nl. (#m#d). 

Za 11 nov 110:00-16:00 Podium 'Klimaat'. Broeikasefekt: Zorg voor 
het Zuiden. Lezingen, diskussies, video's en tentoonstellingen. Dr. 
Anton Philipszaal, Spuiplein 150, Den Haag. Gratis. Vooraf 
aanmelden. Ihkv. Klimaatkonferentie. Org: NCDO, ism. Both Ends, 
Oikos/Ecsiep, INZET e.a. Info: 020-5503587, e-mail: 
f.meijer@ncdo.nl. Http://www.doris.nl/klimaatconferentie (#d#m). 

Ma 13 - di 14 nov Konferentie 'Het Kyoto Effect', parallel aan COP6 
in Den Haag. Antwerpen. Info: Http://www.globalcarbonreduction.com. 
(#m#d). 

Vr 17 - zo 19 nov Jeugdkonferentie over het Kyoto-effect (parallel 
aan COP6 in (Den Haag). voor jongren van 12-18 jaar. Antwerpen. 
Info: Http://cop6.unfccc.int/media/youth.html). (#d#m#j). 

Za 18 nov Bouw van een dijk van zandzakken rond het Kngrescentrum, 
waar de klimaatkonferentie plaatsvindt. Iedereen kan meebouwen! Den 
Haag. Programmakrant beschikbaar. Org: Milieudefensie. Info: 
020-6262620. Http://www.milieudefensie.nl/dedijk. (#m#d). 

Za 25 nov Internationale Niet-Winkeldag! Wereldwijde aktiedag tegen 
Westerse overkonsumptie en oneerlijke verdeling van welzijn en 
welvaart wereldwijd. Voor de zesde keer in Nederland! Vraag 
aktiehandleiding. Akties in heel Ned. Coordinatie voor Nederland: 
Omslag. Info: 040-2910295. Email: omslag@omslag.nl 
http://www.ddh.nl/nwd (#a#i#m#d) 

* DECEMBER 2000 

Do 7 - vr 8 dec Kursus Duurzaam netwerken voor vrouwen. Doel: 
vergroten van je persoonlijke effektiviteit bij het netwerken. 
Jonkerbosch, Nijmegen. f150,-, inkl. overnachting, eten, drinken en 
kursusmat. Ook op 9 februari. Org: St. Milieukwartet. Info: 
030-2321726. E-mail: milieukwartet@antenna.nl. 
Http://www.antenna.nl/milieukwartet (#m). 

Zo 17 dec 13:30-16:30 Politiek Kafe, thema: solidaire ekonomie. Over 
de oudheid van de 'nieuwe ekonomie'. Spreker: Paul Dijkstra van 
Vereniging Solidair. De Hobbitstee, Wapserveen. f12,50. Org: De 
Hobbitstee. Info: 0521-321328 (Theo Koster). E-mail: 
hobbitstee@wxs.nl. (#d). 

* EINDE 10-11-00 * Omslag, Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling 

Bron: De Aktie Agenda http://www.sociamedia.nl/agenda.html 
--------------------------------------------------------------------- 
(c) Omslag / Socia Media. Overname toegestaan na toestemming en met 
bronvermelding. Aan de aankondigingen kan geen recht worden ontleend. 
Omslag,  Postbus 81,  5600 AB Eindhoven   -   omslag@omslag.nl 
Socia Media, Postbus 13510, 2501 EM Den Haag - < > 
----------------------------------------------------------------9912- 

-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,   | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam