[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] Op De Voet GevolgdNiet zozeer nieuws ten aanzien van de inhoud, maar eerder over de vormgeving.

De Quick Scan, het A4tje aan twee kanten bewerkt, is nu in een aantrekkelijke,
ge´llustreerde en blauw ogend, en dus officiele vorm verschenen ('geen
copyright').
Dat geldt ook voor de folder 'Hoe staat u op de wereld?' die verwijst naar de
www.voetenbank.nl   en naar de Quick Scan  en voor de bijbehorende poster.
Dit zijn producten die zijn ontwikkeld in het kader van de gezamenlijk campagne
'Mondiale Voetafdruk' in 7 gemeenten. Financiele steun daarvoor is behalve door
de deelnemende gemeenten ook geleverd door het Ministerie van VROM, NCDO
Duurzame Wereld en de provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland.

Het materiaal over de Mondiale Voetafdruk dat op De Kleine Aarde verkrijgbaar is
met een selectie van materiaal dat elders verkrijgbaar is, beslaat een A4tje
(oktober 2000).

Nadere informatie bij:
De Kleine Aarde,
Postbus 151,
5280 AD  Boxtel
Tel.: (0411)684921
Fax (0411)683407
dekleineaarde@pz.nl
http://www.pz.nl/dekleineaardeGroeten,
Frits Glotze


-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,      | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam