[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] Nieuwsbrief en uitnodiging groependag
**********************************************
* NIEUWSBRIEF AUTOVRIJE DAG	*
* 	Nummer 9, november 2000 		*
**********************************************

In deze nieuwsbrief:

- TWEEDE KAMER STEMT IN MET JAARLIJKE AUTOVRIJE DAG
- Amsterdamse methode staat model voor autovrije dag 2001. 
- Landelijke groependag op 13 januari in Utrecht.


TWEEDE KAMER STEMT IN MET JAARLIJKE AUTOVRIJE DAG 

Milieudefensie en het Landelijk Overleg Autovrije Zondag (LOAZ) 
zijn verheugd dat de Tweede Kamer vandaag heeft ingestemd met 
een jaarlijkse autovrije dag. De kamer stemde vandaag in  
meerderheid voor een motie waarin de regering werd verzocht zich  
uit te spreken voor een jaarlijkse autovrije dag en gemeenten te 
ondersteunen bij de organisatie daarvan. De motie kreeg in de  
Kamer steun van PvdA, D66, GL, SP, SGP en de ChristenUnie. 
Minister Pronk maakte eerder bekend in de Kamer dat Nederland  
zich aansluit bij de jaarlijkse autovrije dag die de Europese  
Commissie heeft uitgeroepen. De eerstvolgende is op 22  
september 2001. De succesvol verlopen autovrije zondagen van de 
afgelopen twee jaar hebben aangetoond dat er veel draagvlak is 
voor een autovrije dag. Op 24 september j.l. deden negentig 
plaatsen verspreid over het hele land mee aan de autovrije zondag 
die door LOAZ en Milieudefensie werd georganiseerd. Het besluit 
van de Tweede Kamer betekent een belangrijke steun in de rug 
van alle mensen die zich tot nu toe met groot enthousiasme 
hebben ingezet voor de Autovrije Zondag. Beide organisaties hopen 
dat de landelijke overheid de gemeenten nog voor het einde van dit 
jaar actief gaat benaderen om in 2001 mee te doen. 

Amsterdamse methode staat model voor autovrije dag 2001 

De vorm waarin Amsterdam en ook Utrecht het afgelopen jaar de 
Autovrije Zondag organiseerde zal model staan voor de landelijke 
autovrije dag van 22 september 2001. Beide steden sloten dit jaar 
hun hele binnenstad af voor inkomend autoverkeer tussen 09.00 en 
17.00 uur. Hiertoe werden op alle invalswegen hekken geplaatst 
met het verkeersbord voor eenrichtingsverkeer (in vaktermen bord 
C2 of C3). Bewoners mochten wel binnen het betreffende gebied 
rijden en eventueel het gebied verlaten met de auto. Maar de 
gemeente deed een dringende oproep die dag de auto helemaal 
niet te gebruiken. Uiteraard was het gebied wel toegankelijk voor 
voetgangers, fietsers, brommers, taxi's en openbaar vervoer. 
Volgens de politie waren op deze alternatieve wijze meer mensen  
naar de binnenstad gekomen dan op een normale koopzondag. Het 
bewijs is daarmee geleverd dat het heel goed mogelijk is je zonder 
auto te verplaatsen. In Amsterdam ontstond door de Autovrije 
Zondag een gebied vol rust en ruimte waarin in totaal 115 
kilometer straten was afgesloten. Dit hele gebied werd aangewezen 
als evenemententerrein. Op straat waren echter geen bijzondere 
activiteiten georganiseerd. De Autovrije Zondag was zelf het 
evenement. Een evenement van rust en ruimte met de bedoeling 
aan te tonen hoe prettig het leven in de stad kan zijn zonder 
auto's. De rechter keurde deze juridische constructie goed (zie 
elders). We zullen alle Nederlandse gemeenten vragen in 2001 op 
een zelfde organisatorische en juridische wijze de autovrije dag te 
organiseren. De gemeenten die dit jaar al met de constructie 
werkten zijn hierover zeer tevreden. Wethouder Kohler van 
Amsterdam liet op de dag zelf al weten dat hij wel 12 Autovrije 
Zondag per jaar wil. Ook in Utrecht was men enthousiast. 
Wethouder Kernkamp wilde tenminste twee autovrije dagen per 
jaar.   

Landelijke groependag op 13 januari in Utrecht

De Autovrije Zondag van 24 september jl. is met succes afgesloten. 
Ruim 90 plaatsen vierde de autovrije Zondag. Tijd dus om deze dag 
te evalueren en vooruit te kijken naar de autovrije dag in 2001. 
Daarom is er voor alle lokale organisaties en gemeenten die bezig 
zijn met de autovrije dag een landelijke bijeenkomst gepland. 
	* Datum: Zaterdag 13 januari 
	* Tijd: 14.00 - 17.00 uur
	* Plaats: Jaarbeurs-congrescentrum Utrecht (naast c.s.) 
Aanmelden voor deze gratis bijeenkomst kan vanaf nu via 
autovrij@miliuedefensie.nl.  

VOOR MEER INFORMATIE:

LOAZ en Milieudefensie 
Rene Danen, projectcoordinator 
020 - 5507300
www.autovrijezondag.nl
autovrij@milieudefensie.nl

# # # 
-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,   | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam