[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] aankondiging debat 'for sale: het recht op vervuiling'


>Aankondiging politiek debat 'For sale: het recht op vervuiling'.
>
>Woensdag 8 november in de ronde zaal van het Binnengasthuis
(balkonzaal
>boven Atrium; Oudezijds Achterburgwal 237.) Van 15.00 tot 17.00 uur.
>Universiteit van Amsterdam.
>
>
>Beste mensen,
>
>Van maandag 13 tot 25 november vindt in Den Haag de klimaattop
plaats.
>Hier zal besloten worden hoe regeringen de uitstoot van
broeikasgassen
>willen gaan verminderen. Regeringen denken ditmaal de oplossing
>gevonden te hebben in het concept van marktwerking: de 'new carbon
>economy' moet de klimaatcrisis zien op te lossen. Mogelijke gevolgen?
>Het Kyoto protocol dat een wereldwijde reductie van 5% voorschrijft
>wordt de prullenbak ingegooid, kernenergie dreigt officieel als de
>sleutel oplossing genoteerd te worden en genetisch gemanipuleerde
bomen
>moet oerbos gaan vervangen.
>
>Het algehele probleem is eigenlijk wel dat in Den Haag nieuwe
>richtlijnen voor de 21e eeuw worden aangelegd. Het is een uiterste
>noodzaak dat mensen hierover ingelicht worden zodat publieke invloed
>wellicht kan worden vergroot. Opnieuw dreigt er namelijk een
>handelsverdrag te komen waarvan mensen later zullen denken: ‘waarom
>wisten wij daar niets van?’ Daarom organiseren wij, drie studenten
aan
>de UvA, een politiek debat rondom het onderwerp van de klimaattop.
>
>Onder voorzitterschap van Hein Anton van der Heijden (Universitair
>docent politicologie aan de UvA en auteur van het recent verschenen
>boek `Tussen aanpassing en verzet. Milieubeweging en milieudiscours')
>zullen sprekers van Corporate European Observatory, Milieudefensie,
>Wise en (onder voorbehoud) GroenLinks de voorgestelde oplossingen
>kritisch benaderen. Wie zal er straks werkelijk profiteren van de
>nieuwe internationale handel in emissie rechten? Welke invloeden
>beheersen de politieke agenda? Wat zijn de gevolgen voor het klimaat,
>het milieu en internationale rechtvaardigheid?
>
>Na deze openbare discussie zal er ook informatie beschikbaar zijn
over
>wat er allemaal voor alternatiefs rondom de klimaattop georganiseerd
>is.
>
>met vriendelijke groet,
>
>Robin, Christien en Leen.
>
>
>Voor meer info rond klimaattop en betreffende organisaties aanwezig:
>
>http://www.risingtide.nl -> het Risingtide Festival dat plaats vindt
>gedurende de klimaattop.
>
>http://www.milieudefensie.nl/dedijk -> de dijk die om
conferentiegebouw
>gebouwd wordt.
>
>http://www.antenna.nl/wise -> Wise, non-gouvernementele organisatie
die
>zich verzet tegen kernenergie als oplossing voor het broeikaseffect
>
>http://www.xs4all.nl/ceo -> Corporate European Observatory, die de
>politieke stappen van het bedrijfsleven en de afbraak van democratie
>nauwgezet in de gaten houdt.
>

-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,      | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam