[Vredeslijst] Input gevraagd Vredesmanifest

fwillems op antenna.nl fwillems op antenna.nl
Wo Jun 17 22:46:50 CEST 2015


Hallo May-May,

Het zou heel fijn zijn als er een aanbeveling in komt te staan voor 
het naleven van het internationaal recht in het algmeen en in het 
geval van West-Sahara in het bijzonder. Nederland levert geen centje 
kritiek op de Marokkaanse bezetting van West-Sahara waar de 
oorspronkelijke bevolking zwaar onder te lijden heeft terwijl ook de 
gevluchtte bevolking al decennia lang onder zware omstandigheden het 
door de VN beloofde referendum afwacht. Het Nederlandse zwijgen is 
lucratief: voor vele honderden miljoenen zijn aan Marokko fregatten 
verkocht en Nederlandse reders stropen de vis van de Saharawi.
Er komt zelfs geen reactie op het verzoek om aandacht te besteden aan 
het trieste lot van mevrouw Takbar, zoals gevraagd in de brief aan 
premier Rutte.
( Zie: http://west-sahara.nl/index.php?p=nieuws&view=individual&id=132 )

Ik hoop dat je iets kan met deze suggestie.
met hartelijke groet,

Frank WillemsCiteren May-May Meijer <may-maymeijer op hotmail.com>:

> Hallo allemaal,
>
> Ik ben samen met nog een aantal vredesorganisaties (PBI, Vrouwen 
> voor Vrede, Pais etc). bezig met de opzet 
> van een Vredesmanifest. Afgelopen vrijdag sprak ik minister Koenders en hij 
> heeft interesse om op 21 september het Vredesmanifest in ontvangst 
> te nemen. Of hij dat 
> daadwerkelijk doet hangt af van de precieze tekst, of er op dat moment 
> geen urgentere zaken zijn etc.
>
> Momenteel ben ik bezig met het schrijven van de 
> concepttekst en daarbij kan ik jullie input goed gebruiken. 
> Mijn vraag aan jullie is:
> *Welke aanbevelingen willen jullie doen aan de Minister en aan andere 
> doelgroepen doen als het gaat om vrede? 
>
> Zie hieronder een voorbeeld:
>
> Aanbevelingen voor de minister van Buitenlandse Zaken:
> - Ten eerste zou er meer aandacht moeten zijn voor vredesmissies 
> zonder wapens. Uit het onderzoek van Janzen (2014) blijkt dat 
> vredesmissies zonder wapens even effectief zijn als de traditionele 
> militaire vredesoperaties, maar ze zijn meer kosteneffectief en leiden 
> tot vrede die langer standhoudt. Daarbij is het aantal doden en 
> gewonden lager dan bij de traditionele militaire vredesoperaties.
>
> Het is mooi als je er een referentie van onderzoek bij je aanbeveling 
> hebt, maar het hoeft niet.
>
> Literatuurlijst:
> Janzen, Randy. 2014, Shifting Practices of Peace: What is the Current 
> State of Unarmed Civilian
> Peacekeeping? Peace Studies Journal, Vol. 7, Issue 3, Available at: 
> http://peaceconsortium.org/peace-studies-journal-vol-7-issue-3-2014
>
> Deze oproep mag verspreid worden onder andere vredesorganisaties.
>
> Alvast bedankt voor je reactie!
>
> May-May Meijer
>
> The Peace Party (i.o.)
>
>
> _______________________________________________
> Vredeslijst mailing list
> Vredeslijst op ddh.nl
> http://lijsten.ddh.nl/cgi-bin/mailman/listinfo/vredeslijst
>


Meer informatie over de Vredeslijst maillijst