[Vredeslijst] Input gevraagd Vredesmanifest

May-May Meijer may-maymeijer op hotmail.com
Di Jun 16 14:17:00 CEST 2015


Hallo allemaal,

Ik ben samen met nog een aantal vredesorganisaties (PBI, Vrouwen voor Vrede, Pais etc). bezig met de opzet 
van een Vredesmanifest. Afgelopen vrijdag sprak ik minister Koenders en hij 
heeft interesse om op 21 september het Vredesmanifest in ontvangst te nemen. Of hij dat 
daadwerkelijk doet hangt af van de precieze tekst, of er op dat moment 
geen urgentere zaken zijn etc.

Momenteel ben ik bezig met het schrijven van de concepttekst en daarbij kan ik jullie input goed gebruiken. 
Mijn vraag aan jullie is:
*Welke aanbevelingen willen jullie doen aan de Minister en aan andere 
doelgroepen doen als het gaat om vrede? 

Zie hieronder een voorbeeld:

Aanbevelingen voor de minister van Buitenlandse Zaken:
- Ten eerste zou er meer aandacht moeten zijn voor vredesmissies 
zonder wapens. Uit het onderzoek van Janzen (2014) blijkt dat 
vredesmissies zonder wapens even effectief zijn als de traditionele 
militaire vredesoperaties, maar ze zijn meer kosteneffectief en leiden 
tot vrede die langer standhoudt. Daarbij is het aantal doden en 
gewonden lager dan bij de traditionele militaire vredesoperaties.

Het is mooi als je er een referentie van onderzoek bij je aanbeveling 
hebt, maar het hoeft niet.

Literatuurlijst:
Janzen, Randy. 2014, Shifting Practices of Peace: What is the Current 
State of Unarmed Civilian
Peacekeeping? Peace Studies Journal, Vol. 7, Issue 3, Available at: 
http://peaceconsortium.org/peace-studies-journal-vol-7-issue-3-2014

Deze oproep mag verspreid worden onder andere vredesorganisaties.

Alvast bedankt voor je reactie!

May-May Meijer

The Peace Party (i.o.)

 		 	   		  


Meer informatie over de Vredeslijst maillijst