[Vredeslijst] manifest voor oorlog door P{vdA en andere snuiters

G.Frijstein g.frijstein op hetnet.nl
Za mei 9 10:50:34 CEST 2015


Vrienden,

Op 23 april verscheen er op het internet een /Manifest over versterking 
van de Nederlandse defensie/, geďnitieerd door Harry J van den 
Bergh,Dick Berlijn, Arend Jan Boekestijn, Lodewijk Castelijn, Hans 
Hillen, Cees Homan en Gerrit Valk. en ondertekend door vogeks van 
diverse pluimages, lopende van Berlijs opvolger Peter van Uhm, oud 
NAVO-voorziiter De Hoop Scheffer tot ons aller Jan Ponk, die zich naast 
Frits Bolkesteyn en Mientjan Faver schaart. Het stuk staat op 
http://www.pvda.nl/data/sitemanagement/media/2015-

Ik hoef maar een citaat van dit manifest aan te halen: “De verzwakking 
van de krijgsmacht is niet alleen te betreuren uit militaire 
overwegingen. Uiteindelijk gaat het om de *politieke *betekenis ervan 
als instrument van het veiligheidsbeleid” Mat andere woorden: /Sieg Heil/.

Deze ideologische omkering van Marx’ propageren van politieke verovering 
als enige middel voor de overwinning van de klassenstrijd is een 
perversiteit die afwijkt van elke menselijke moraal en zeker die van het 
historisch materialisme dat Marx čn Proudhon zelf voor ogen hadden. En 
afgezien daarvan:- wat hewt gaat hier om /mijn /opvatting -  het is de 
vraag of dit soort politiek ook langs andere wegen ethisch verantwoord is.

Deze propaganda voor blinde vertrouwen aan het leger – zojuist heb ik 
verslagen van Duitse buegers gelezen die de resultaten van dergelijke 
propaganda moesten ondervinden in de schuikelders van Berlijn in 1944/45.

Gepropageerd worden:1) “versterking van de Nederlandse krijgsmacht”, met 
name 2) ” het expeditionaire karakter {e.a.}van de Nederlandse 
krijgsmacht” 3) “een hoger ambitieniveau” /Das Vaterland /– wat dat dan 
pook moge zijn – i/oll gröẞer werden/. [ik lan verdorie de ringel-s niet 
meer vinden!]  En na die constateringen heb ik de tekst niiet verder 
gelezen, omdat het de bekende herhaling van de gebruikelijke offensieve 
oorlogspropaganda betekent. Het heeft zelfs niets met veiligheid of 
interne landsverdediging te maken, want dat is een zaak die het leger – 
dat in dit stuk natuurlijk alle macht wordt toegekend –ook als taak 
heeft en vooral als verlengstuk van de politiemacht

Wij zouden een vredesdiner gaan houden over de NATO als bedreiging van 
de democratie. In dit stuk staat dat “de Europese landen in Navo-verband 
onderpresteren”.  We zullen dus in dat debat  een antwoord moeten vinden 
of dat nu werkelijk zo erg is.

Ik zit in de club Oorlog is geen Oplossing. Dat beraadt zich over een 
tegenmanifest.

Op 19 mei hebben we een vergadering in de Panderpassage. Komt er 
voordien een voorstel tot een tegenmanifest  van Ooslog is geen 
oplossing, dan stel ik voor dat op de agenda te plaatsen en daarover een 
discussie te voeren. Ik raad dus iedereen het stuk te lezen, voor het 
merendeel is het – naar mijn indruk – de bekende fraseologie, die niets 
met werkelijke bezorgdheid over ons vaderland en de vrede te maken heeft.

Andere agendapunten op de vergadering, zoals de organisatie van het 
vredesdiner en zaken waarbij het HVP betrokken is, zullen in een volgend 
bericht worden toegestuurd,

Hartelijke groeten,

Jan Bervoets.

Meer informatie over de Vredeslijst maillijst