[Vredeslijst] Ontmoetingsdag Vredesorganisaties zaterdag 6 juni 2015

G.Frijstein g.frijstein op hetnet.nl
Ma mei 11 12:58:58 CEST 2015


*Ontmoetingsdag Vredesorganisaties *zaterdag 6 juni 2015

Emma Vredescentrum, Cremerstraat 245/247 (tegenover huisnummer 220), 
3532 BJ Utrecht, tel. 030 – 293 87 17**

**

*Programma *(wijzigingen voorbehouden)

10.30Inloop, registratie, koffie

11.00Welkom

Korte kennismakingsronde

Uitleg over 'deze tijd van verandering' - gevoel van onmacht / eenzaamheid.

Rotmans en de kantelbeweging

11.30Raging Grannies

11.45Koffie

12.00Uitleg werkvorm

12.10Eerste ronde werkplekken

12.30Lunch / 'Markt':langs tafeltjes met informatiemateriaal

13.30Vervolg werkplekken (vooraf plenair eventuele vragen bespreken)

14.30Theepauze

14.45Vervolg werkplekken

15.30Uitwisselen van een aantal conclusies, die mensen voor zich zien

Afronding :ook een verhaal.

Ritueel:De vredesbeweging BEWEEGT!

16.00Einde**

**

*Het boek van Jan Rotmans *

Nederland zal de komende decennia transformeren naar een nieuwe 
samenleving waarin de machtsverhoudingen zoals we die nu kennen radicaal 
zijn omgegooid. Dit is geen idealistisch vergezicht, maar de 
onontkoombare uitkomst van de kantelperiode waarin Nederland zich nu 
bevindt.
In /'Verandering van tijdperk'/, de opvolger van de bestseller /'In het 
oog van de orkaan'/, beschrijft Jan Rotmans ook de nieuwe sectoren 
onderwijs en financin en geeft daarmee een compleet beeld van Nederland 
in transitie.

Rode draad is dat alle maatschappelijke sectoren hun houdbaarheidsdatum 
naderen, omdat de mens niet langer centraal staat. Mensen ontwikkelen 
zelf alternatieven en voeren die uit. Samen vormen zij de beweging van 
onderop, essentieel voor de transitie naar een beter aangepaste 
samenleving en economie.
Jan Rotmans geeft in 'Verandering van tijdperk' een concreet en soms 
ontluisterend beeld van de heftige botsing tussen de gevestigde orde en 
de opkomende nieuwe orde. Dit boek laat zien wat ons te wachten staat en 
biedt inspiratie omdat in deze kantelperiode ieder individu en elk 
initiatief telt; eenieder kan juist nu het verschil maken.**

*Over Jan Rotmans*

Jan Rotmans is hoogleraar transitiekunde aan de Erasmus Universiteit 
Rotterdam en internationale autoriteit op het gebied van transities en 
duurzaamheid. Oprichter van ICIS, DRIFT en Urgenda. Is wetenschappelijk 
nieuwsgierig en maatschappelijk gedreven, professor en progressor, 
friskijker en dwarsdenker, koploper en kantelaar.**

*Waarom Rotmans’ verhaal als uitgangspunt voor deze bijeenkomst? *

Rotmans beschrijft de bijzondere tijd waarin we leven. Hoe daar iets 
broeit van verandering. Dat is niet alleen in Nederland zo, maar ook ver 
daarbuiten. Wordt het een verandering naar een wereld met 
meergerechtigheid en menselijkheid/ menselijke maat?

Voor die beweging zijn mensen nodig. Het zijn niet zomaar veranderingen, 
ze gaan niet volgens een uitgebreid 'polderoverlegproces en algemene 
consensus'. De verandering komt door speciale mensen die een rol spelen 
in het op gang laten komen van beweging. Vaak komt het door een groepje 
mensen die samen de noodzakelijke vaardigheden en persoonlijkheden bij 
elkaar brengen die een beweging kracht geven.Hij noemt de 'kantelaar', 
de 'koploper' en de 'verbinder'.Zij brengen de passie, de netwerk 
vaardigheden en de strategie samen die nodig zijn voor het ontwikkelen 
van kracht.

In deze bijeenkomst zullen we bezig gaan met de kracht van de 
vredesbeweging, met de passie en met de organisatie skills. Alles vanuit 
de ervaringen en projecten waar onze organisaties mee te maken hebben.**

*De werkplekken***

**

*plekwaarover*1Waarden – welke waarden wil je verlaten en welke 
verwijzen naar de betere toekomst van de wereld voor jou? 2Inspirerende 
voorbeelden van bewegingen (koploper, verbinder of kantelaar)3Eigen 
beweging:krachtenveld analyse – waar ligt op dit moment de nadruk van 
jullie activiteiten 4Waar ga jij voor - waarmee verbind jij je 
emotioneel (a.d.h.v platen)5Eigen beweging: brainstorm met elkaar over 
een nieuwswaardige actie. 6Eigen beweging: wat heb je daar binnen 
(koploper, verbinder of kantelaar)7Eigen beweging: wat heb je daar 
binnen (koploper, verbinder of kantelaar)8Eigen beweging: wat heb je 
daar binnen (koploper, verbinder of kantelaar)9Doelen eigen 
beweging:Korte termijn / 2 jaar / 25 jaar10Welke rol zie je voor ouderen 
(60+) in je beweging

Het programma van deze dag wordt verzorgd Maarten van der Werf en Henk 
BlomKerk en Vrede /Doopsgezind WereldWerk (secretariaat op kerkenvrede.nl, 
030 – 2316666)Meer informatie over de Vredeslijst maillijst