boerenuiterwaarden bij Culemborg
 
de heimelijke wraak van Idyllis
 
  Inhoudsopgave van dit boek - Bestellen - Maandblad - Boeken - Archief       
 
Landbouwsite - Duurzaamsite - dDH - Links - Verder >>  
 
 
________    
____
[Kranteartikel uit 2014]
 
verhoren landbouwtribunaal in geprikkelde sfeer
 
'IK WAS SLECHTS EEN TUSSENSCHAKEL'
 
 
(Van een onzer verslaggevers) Den Haag, 24 maart 2014. Rechter-commissaris A.P. Verburg kon zijn irritatie nauwelijks onderdrukken bij het verhoor van Gerard N., voormalig voorzitter van de Raad van Bestuur van Idyllis. Op de 31e zittingsdag van het monsterproces over de teloorgang van de Nederlandse landbouw werd de verdachte aan de tand gevoeld over het afgraven van de uiterwaarden rond Gorkum, onder het mom van 'natuurontwikkeling'. Verburg bestempelde deze ingreep als "vernietiging van waardevolle agrarische gronden". Ook vond hij de ingreep "kwetsend" voor de boeren, temeer daar er "minder natuur (kwam) in plaats van meer". Verdachte ontkende, enigszins moedeloos, iedere verantwoordelijkheid en was opvallend veel 'vergeten'. "Ik was slechts een tussenschakel tussen de opdrachtgevers en de aannemers" verklaarde hij. De publieke tribune reageerde met kreten van verontwaardiging en rechter Verburg slaakte een diepe zucht.
 
Gerard N. is een van de kleinere vissen in een van de omvangrijkste processen in de Nederlandse juridische geschiedenis tegen voormalige ministers, topambtenaren, managers uit het bedrijfsleven en hooggeplaatste functionarissen uit de universitaire wereld. Het proces dat in februari begon, zal nog zeker een half jaar voortduren.
Het onder valse voorwendselen vernietigen van de agrarisch zeer waardevolle uiterwaarden, kwam vorig jaar aan het licht bij de Parlementaire Enquête naar de oorzaak van de nijpende voedselsituatie de afgelopen jaren. De voorzitter van de Enquête-commissie deed daarop aangifte bij Justitie.
 
Prof. dr. Langenberg, hoogleraar sociaal recht te Leiden, verklaarde gisteren op een lezing dat "de vernietiging van het boerenbestaan tot een 'misdaad tegen de menselijkheid' gerekend moet worden, in de zin van de V.N.-conventie over bedreigde bevolkingsgroepen uit 2005." Dit verdrag, wat ook Nederland geratificeerd heeft, veroordeelt o.a. het "opzettelijk, systematisch, langdurig en met oneigenlijke argumenten in diskrediet brengen van een bevolkingsgroep, met ernstige en grootschalige gevolgen in de persoonlijke levenssfeer." Volgens Langenberg is dit precies waar het hier om gaat.
In reactie hierop verklaarde de bekende strafpleiter Kortman dat "de betreffende misdaden gepleegd zijn in een periode dat ze niet als zodanig beschouwd werden. Ook vonden zij plaats voordat de V.N.-conventie van kracht was." Op grond hiervan lijkt hem "de vervolging en veroordeling van de verdachten in het landbouwproces juridisch onhoudbaar."

 
*          *           *

Verder naar het procesverslag >>
<< Terug naar het begin van dit kranteartikel
Naar de inhoudsopgave van de wraak van Idyllis
 
 
 


_
___