[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] Interfor's violence, Premier's silenceNieuwsbericht 7 september 2000, British Columbia, Canada

---------
6 september, Victoria, BC
72 jarige grootmoeder gearresteerd tijdens protest tegen destructie van de
Elaho vallei in Stoltmann wildernis

Betty Krawczyk, overgrootmoeder, werd op de avond van 6 september 2000
gearresteerd op het gazon voor het gebouw van de wetgevende vergadering in
Victoria, hoofdstad van British Columbia, waar zij voor het protest haar
tent had opgezet. Ze wilde een gesprek met Premier Dosanjh over de
regenwouden. Het is verboden om op dit gazon te kamperen en later die dag
werd zij door de politie gearresteerd. Betty werd bijgestaan door een groep
van 70 suporters. Ze is al een aantal malen gearresteerd en heeft bij elkaar
7 maanden in de gevangenis door gebracht voor haar protest tegen de
destructie van het British Columbia's regenwoud. Haar protest betrof nu
eveneens het geweld door medewerkers van International Forest
Products(Interfor) o.a. in de Stoltmann Wildernis nabij Squamish, BC vorig
jaar 15 september.

----------
5 september, Vancouver, BC
Greenpeace houdt protestactie tegen destructie van regenwoud in Interfor
zagerij

Vier Greenpeace activisten hebben afgelopen dinsdag zeven uur doorgebracht
op een laadbrug van een Interfor zagerij in New Westminster, een voorstad
van Vancouver. Een groot spandoek werd ontvouwen met de tekst: "Interfor,
stop destroying our ancient rainforests". Greenpeace voert actie voor het
behoud van de GreatBear Rainforest, centraal gelegen in het regenwoud gebied
langs de kust van British Columbia. Interfor kapt in dit gebied en is kort
geleden begonnen met de aanleg van een weg dwars door het leefgebied van de
'spirit bear'(*) op Princess Royal eiland. (* zeldzame witte variant van de
zwarte beer.)

Interfor's woordvoerder Slaco verklaarde geen bezwaar te hebben tegen
vreedzaam protest, maar benadrukte dat de regering protestacties als deze,
waarbij bedrijfswerkzaamheden worden verstoord en mensenlevens in gevaar
worden gebracht, niet mag tolereren. Toen een journalist opmerkte dat een
Interfor medewerker een van Greenpeace's rubberboten had geramd, verklaarde
Slaco daar nog niet van gehoord te hebben en het voorval te betreuren.
"Interfor vraagt haar medewerkers zich niet te vergrijpen aan geweld, omdat
dat precies is waarop Greenpeace uit is," aldus Slaco.

Voor een persbericht, surf naar:
http://www.greenpeacecanada.org/e/home.html
----------
30 Augustus, Bella Coola, BC
Intimidatie en geweld in GreatBear Rainforest

Twee mederwerkers van de natuurbeschermings organisatie Forest Action
Network zijn afgelopen week tijdens een inspectietocht door drie
dienstdoende medewerkers van het boskapbedrijf Interfor aangevallen.
De FAN medewerkers waren in het gebied, bekend als Clatse Lake nabij Bella
Coola, om de destructie van oerbos door de kaalslag houtkap van Interfor te
fotograferen en te filmen. Ze werden in het gezicht geslagen en een video
camera werd vernield. Een van de Interfor mensen trok een mes en sneed de
banden van hun mountainbikes kapot.

De Interfor mederwerkers verklaarde in een brief aan de plaatselijke krant
dat zij werden aangevallen door de FAN mensen. De krant zag af van een
artikel en koos voor het plaatsen van de desbetreffende brief en een brief
van FAN. FAN had het incident reeds aangegeven bij de politie en schreef de
brief met tegenzin, gedwongen door het gedraal van de krant.
"Ik heb geen zin een discussie over feiten, omdat het naar mijn inzicht niet
de taak is van een hoofdredacteur, maar van een journalist," schreef Pat
Venditti van FAN, "Wij hebben nog nooit geweld gebruikt en zullen dat
hopelijk ook nooit doen. Het is droevig dat in onze maatschappij intimidatie
en geweld worden geaccepteerd als een middel om onenigheid te beslechten en
publiek ongenoegen over de voortgaande destructie van ons regenwoud door de
kaalslag houtkap de kop in te drukken. Deze geweldpleging door Interfor
medewerkers  weerhoudt FAN er niet van om door te gaan met het informeren
van burgers over de destructie van British Columbia's regenwoud."

Voor een verslag met foto's, surf naar:
http://www.fanweb.org/news/beating.html

Interfor kapt tevens in de Stoltmann Wildernis en in de Clayoquot Sound
direct
naast het Pacific Rim park, een belangrijke toeristische trekpleister.
Interfor en West Fraser Timber stapte eerder dit jaar uit de
onderhandelingen met de natuurbeschermingsbeweging en blijven doorgaan met
kaalslag houtkap in de bedreigde regenwouden van British Columbia, Ze hebben
geen oor voor de noodzakelijke veranderingen ter bescherming van deze
bossen. De regenwouden herbergen 10% van Canada's biodiversiteit en worden
door het World Resource Institute (WRI) als zeer bedreigd aangemerkt.

Voor meer informatie, surf naar:
http://www.wildernesscommittee.org
http://www.ancientrainforest.org/
http://www.sierraclub.ca/bc/index.html
http://www.interfor.com
http://www.westfraser.com/
http://www.wri.org/

De regenwouden van British Columbia en Nederland

Western red cedar (WRC) groeit in de regenwouden van British Columbia en het
hout van deze boom wordt in Nederland ingevoerd. WRC is in het verleden
toegepast in een aantal projecten van Duurzaam Bouwen en wordt nog steeds in
Nederland als gevelbekleding aangebracht. Ondanks berichten uit Canada over
de herkomst van het hout, uit oerbos, en de wijze van kap, kaalslag, heeft
de Nederlandse bouwwereld nauwlijks stappen ondernomen om het gebruik van
deze houtsoort aan banden te leggen. In veel gevallen komt het neer op een
tekort aan informatie over dit onderwerp.

http://www.dubo-centrum.nl/
http://www.greenpeace.org/~nl/
http://www.centrumhout.nl

British Columbia bereikte als een van de eerste landen/provincies de 12% van
de
Brundtland commissie. Deze 12% landmassa bescherming is bedoeld om de
bestaande biodiversiteit in een land blijvend te beschermen. Het cijfer van
12% is niet door wetenschappelijk onderzoek onderbouwd.

Bekijken we de gegevens m.b.t. grootte en capaciteit in British Columbia om
biodiversiteit blijvend te beschermen dan valt het volgende op:
-45% van de parken in is kleiner dan 100ha. Het zijn de bestaande
provinciale
parken hoofdzakelijk gereserveerd voor recreatie. Capaciteit voor
biodiversiteit bescherming: laag.
-75% van de parken is kleiner dan 1000ha en 88% is kleiner dan 10.000ha.
(Bron: BC Ministerie of Environment, Lands and Parks, 1996)
-In het algemeen kunnen gebieden, en dan vooral de gebieden kleiner dan
1000ha, hun biodiversiteit niet behouden. (bron: World Resource Institute,
1997)
-De gematigde regenwouden langs de kust, het gebied met rijkste
biodiversiteit in geheel Canada en groeigebied van o.a. western red cedar,
zijn in de 12% ondervertegenwoordigd.
-De grootste beschermde gebieden in BC liggen buiten de gematigde regenwoud
kustzone.
-Binnen de gebieden beschermd in het zuidelijke en centraal gelegen
kustgebied zijn de sub-alpine- en alpine ecosystemen oververtegenwoordigd.
De rijke regenwouden bevinden zich onder deze hoogte grens.
(Bron: BC Ministerie of Environment, Lands and Parks, 1996)

Vergelijken we het 12% beleid in Nederland met dat van British Columbia, dan
zien we het volgende:
-In Nederland werken we naar de 12% toe vanuit een situatie van omzetting
naar
weer enigzins natuurlijk gebied (in hoeverre dat mogelijk mocht zijn).
-In British Columbia is de situatie andersom en is het plan om de bestaande
wildernis van meer dan 50% terug te brengen tot 12%.
-Met de huidige situatie van 50% wildernis hebben we een zware terugval
gezien in de zalm stand. De zalmvisserij is vrijwel weggevaagd. De zalm is
deels een water en een bos dier, en heeft zeer te leiden onder de vervuiling
van rivieren en stromen door kaalslag houtkap. Er wordt gevreesd voor de
grizzly populatie en andere oerbos afhankelijke soorten. 1 op de 10 planten
en diersoorten worden bedreigd in hun voortbestaan.
Wat staat er te gebeuren met de biodiversiteit wanneer de wildernis in BC
werkelijk tot 12% wordt teruggebracht?

------------------------
Anton van Walraven
Lantzville, BC. Canada
avwraven@islandnet.com-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,      | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam