[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] Duurzame Agenda(Automatisch gegenereerd bericht) 

Hierbij een selektie uit de Aktie Agenda, van aktiviteiten die 
te maken hebben met duurzame ontwikkeling. 
Dit overzicht verschijnt elke 10-e van de maand in de Duurzaamlijst. 

De volledige agenda (500 agendapunten voor de komende 11 maanden) 
is te raadplegen op http://www.sociamedia.nl/agenda.html 

---[ AKTIE AGENDA ]-----------------------------------[ 10-09-00 ]--- 
  Een initiatief van Omslag, werkplaats voor duurzame ontwikkeling 
   en Socia Media, media in dienst van samenleving en kultuur. 
--------------------------------------------------------------------- 

Een selektie uit de agenda van 
Omslag, Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling 

* AKTIE AGENDA 2000 

T/m za 30 sep 2000 Groene Maand. Om iedereen te laten kennismaken 
met natuur, milieu, landschap en duurzame rekreatie, land- en 
tuinbouw. Info: Http://www.groene-maand.nl (#m). 

* SEPTEMBER 2000 

Do 14 - za 16 sep Pan-Europees Eco Forum, strategisch voorberaad 
mbt. de 5e ministerskonferentie over Milieu in Europa (Kiev, 2002). 
Org: Mama 86. Info: E-mail: mama86@gluk.org. (#m#d#i). 

Za 16 sep 12:00-17:00 Aanloopdag bij Omslag, Werkplaats voor 
Duurzame Ontwikkeling. Thema: Anders Wonen. Vanaf 14:00 presenteert 
Jan Schuiling zijn plan voor een Werelddorp. Omslag, Hoogstraat 
301a, Eindhoven. Vrijwillige bijdrage. Vooraf aanmelden. Wie wil kan 
na afloop blijven mee-eten! Org: Omslag. Info: 040-2910295. Email: 
omslag@omslag.nl. (#d). 

Zo 17 - vr 22 sep Symposium Living with the Taiga. Over noordelijke 
bossen in de 21ste eeuw. Moskou, Rusland. Org: Taiga Rescue Network. 
Info: E-mail: taiga@ajtte.com en info@taigarescue.org. (#m#d@i). 

Vr 22 sep Europese Autovrije Dag, in: Belgie, Denemarken, Finland, 
Frankrijk, Italie, Luxemburg, Portugal, Spanje en Zweden. In 
Nederland op 24 september! Info: Land. Overleg Autovrije Zondag: 
020-5507300 (Rene Danen). (#m#d#i) 

Zo 24 sep Autovrije Zondag in meer dan 90 plaatsen in Nederland. 
Org: Land. Overleg Autovrije Zondag (LOAZ), ism. Milieudefensie. 
Info: 020-5507399 (Rene Danen). Email: autovrij@milieudefensie.nl. 
Http://www.autovrijezondag.nl (#m #d). 

Vr 29 - za 30 sep Training Bestuurlijke vaardigheden voor vrouwen. 
Thema's: natuur, milieu en duurzaamheid. De Kleine Aarde, Boxtel. 
f300,-. inkl. 2 x overn., voeding en kursusmat. Ook op 27/28 okt. Op 
24 nov. terugkomdag in Utrecht. Org: St. Milieukwartet. Info: 
030-2321726. (#m). 

* OKTOBER 2000 

Zo 1 - vr 20 okt Kursus Community, Sustainability and Globalisation. 
Docenten: Wendell Berry, Vandana Shiva en Helena Norberg-Hodge. 
Schumacher College, Devon (GB). Org: Schumacher College. Info: 
Hilary Nicholson. Email: schumcoll@gn.apc.org. 
Http://www.gn.apc.org/schumachercollege (#d#m#i). 

Vr 6 okt 19:00-17:30 Studiedag 'Weg van de wereld? Spiritualiteit: 
grond voor duurzame kwaliteit van leven'. Polman's Huis, hoek 
Jansdam/Keistrtaat, Utrecht. f75,-. Vooraf aanmelden! Org: Kerk en 
Wereld, ism. Wg Kerk en Milieu RvK, Oikos, HEMAG, ea. Info: 
0343-512241. E-mail: ikw@kerkenwereld.nl. Http://www.kerkenwereld.nl 
(#m). 

Za 21 okt 12:00-17:00 Aanloopdag bij Omslag, Werkplaats voor 
Duurzame Ontwikkeling. Thema: Veganisme. Vanaf 14:00 vertelt 
Carolien Hoogendijk over Wereld-Veganismedag (1 nov). Omslag, 
Hoogstraat 301a, Eindhoven. Vrijwillige bijdrage. Vooraf aanmelden. 
Wie wil kan na afloop blijven mee-eten! Org: Omslag. Info: 
040-2910295. Email: omslag@omslag.nl. (#d). 

Ma 23 - di 24 okt Conferentie 'Towards Sustainable Product Design'. 
Stuttgart Design Center, Duitsland. Org: Centre for Sustainable 
Design. Info: Prof. Martin Charter, mcharter@surrart.ac.uk. 
Http://www.ddh.nl/duurzaam/nieuws/2000 (#d#i). 

Do 26 okt Dag van de Toekomst / Uitreiking Nationale Toekomstprijs. 
In diverse gemeenten in Nederland. Org: St. Nationale 
Toekomstprijs/NCDO. Info: 020-5503555. E-mail: toekomstprijs@pzh.nl. 
Http://www.toekomstprijs.nl (#d#m) 

Vr 27 - za 28 okt Symposium 'Integriteit van het levende organisme'. 
Machtsvrije dialoog over de invloed van biotechnologie op mens en 
natuur. IONA-gebouw, Driebergen. Org: Ruusbroec-Synmposia, iov. 
Antroposofische Ver. in Nederland. Info: 0343-511520. E-mail: 
ruusbr@xs4all.nl. Http://www.xs4all.nl/~ruusbrc (#m#d). 

* NOVEMBER 2000 

Za 25 nov Internationale Niet-Winkeldag! Wereldwijde aktiedag tegen 
Westerse overkonsumptie en oneerlijke verdeling van welzijn en 
welvaart wereldwijd. Voor de zesde keer in Nederland! Vraag 
aktiehandleiding. Akties in heel Ned. Coordinatie voor Nederland: 
Omslag. Info: 040-2910295. Email: omslag@omslag.nl 
http://www.ddh.nl/nwd (#a#i#m#d) 

* EINDE 10-09-00 * Omslag, Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling 

Bron: De Aktie Agenda http://www.sociamedia.nl/agenda.html 
--------------------------------------------------------------------- 
(c) Omslag / Socia Media. Overname toegestaan na toestemming en met 
bronvermelding. Aan de aankondigingen kan geen recht worden ontleend. 
Omslag,  Postbus 81,  5600 AB Eindhoven   -   omslag@omslag.nl 
Socia Media, Postbus 13510, 2501 EM Den Haag - < > 
----------------------------------------------------------------9912- 

-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,   | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam