[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] De volgende Niet-Winkeldag komt eraan!Beste lezer, 

De Internationale Niet-Winkeldag valt dit jaar op zaterdag 25 
november. 

Tekenaar Oli4 heeft een prachtige poster gemaakt, die te 
bezichtigen en uit te printen is via <http://www.ddh.nl/nwd>. 

Iedereen die van plan is op deze dag konsuminder-akties te gaan 
voeren, zou zich moeten abonneren op de nieuwe elektronische 
verzendlijst nwd-lijst@ddh.nl, waarmee Niet-Winkeldag-aktivisten 
onderling kontakt houden. 

U kunt zich abonneren op deze lijst 

1. Via een e-mailtje aan Majordomo@ddh.nl met als inhoud 

   subscribe nwd-lijst 
   end 

(U ontvangt een 'Confirmation' die u moet terugsturen om te 
bevestigen dat u zich wilt abonneren) 

2. Of u vult uw e-mailadres in op: 
http://www.ddh.nl/nwd/2000/nwd-lijst-info.html 

3. Of u stuurt een kort antwoordje op dit bericht, 
dan zorgen wij er voor dat u op de lijst komt. 

Zodra u op de verzendlijst staat, ontvangt u het laatste nieuws 
over de kampagne van Niet-Winkeldagaktivisten overal in 
Nederland. U kunt ook zelf uw nieuws verspreiden, ter informatie 
en inspiratie van anderen. 

Hieronder een bericht uit het nieuwste nummer van 
ZOZ - tijdschrift voor doen-denkers. 

Met vriendelijke groet, 

Omslag 

Dick Verheul 

---- (Uit ZOZ - Tijdschrift voor doen-denkers - nr. 39 - sep/okt 2000) --- 

Ga gezellig niet-winkelen 

Zaterdag 25 november is het in 
talloze landen Niet-Winkeldag. 
Doe mee door niet mee te doen! 

Een vrolijk meisje met lege handen is dit jaar het symbool van 
de Niet-Winkeldag. 'Ik heb alles al' staat op haar T-shirt.  De 
negende Internationale Buy Nothing Day vindt in Amerikaans- 
georienteerde landen plaats op vrijdag 24 november, de Europese 
landen vieren de dag op zaterdag 25 november met kreatieve 
ludieke straatakties. 

'Genoeg is genoeg' en 'Doe mee door niet mee te doen' zijn 
enkele slogans van Niet-Winkeldag. Tijdens de jaarlijkse 
protestdag tegen de westerse konsumptiekultuur staat 
'Konsuminderen' centraal als antwoord op de enorm scheve 
verhouding tussen arm en rijk en op de toenemende 
milieuproblemen als gevolg van een verspillende leefwijze. 

Voorop staat, dat konsuminderen vooral leuk en aantrekkelijk is. 
'Sober' is iets heel anders dan 'somber'. Konsuminderen schept 
juist ruimte voor de dingen die echt belangrijk zijn. Er komt 
tijd vrij, er is meer ruimte voor natuur en milieu, meer 
aandacht voor mensen in plaats van aandacht voor dingen. De vele 
ludieke aktiviteiten die op Niet-Winkeldag overal in het land 
plaatsvinden, onderstrepen dat. 

Een traditie gevestigd 

In 1995 introduceerde Omslag de Niet-Winkeldag in Nederland, 
geinspireerd door de No Shop Day in Groot-Brittannie. 
Oorspronkelijk komt het idee uit Canada, waar reklamemaker Ted 
Dave in 1992 de eerste Buy Nothing Day uitriep. In de Amerikaans 
georienteerde wereld is het vooral de Canadese Media Foundation 
met hun blad Adbusters, die de Buy Nothing Day propageert. 

In Nederland is de traditie inmiddels gevestigd. Tal van 
jongerenorganisaties, milieugroepen, Derde-Wereldgroepen en 
individuen hebben inmiddels de Niet-Winkeldag in hun 
jaarplanning opgenomen. Omslag wil daarom de komende jaren 
minder intensief aan de kampagne werken, om zo tijd en ruimte 
vrij te maken voor andere nieuwe plannen. De kampagne zal dan 
dus meer gedragen worden door de mensen aan de basis. 

Dit jaar geeft Omslag wel een Konsuminderkrant uit, waar 
nadrukkelijk andere organisaties bij betrokken zullen worden. Er 
verschijnt opnieuw een Aktiehandleiding en de geaktualiseerde 
website http://www.ddh.nl/nwd is vanaf 1 september in de lucht. 
Voor Niet-Winkeldag-aktivisten die over e-mail beschikken is er 
de elektronische verzendlijst nwd-lijst@ddh.nl.  Abonneren op 
deze lijst kan met een e-mailtje aan Majordomo@ddh.nl met als 
inhoud 

   subscribe nwd-lijst 
   end 

De Aktiehandlweiding verschijnt eind september en kost f 5,- 
inklusief verzendkosten. Te bestellen bij Omslag, Werkplaats 
voor Duurzame Ontwikkeling, Postbus 81, 5600 AB Eindhoven. 
Tel. 040-2910295. 

---- (Uit ZOZ - Tijdschrift voor doen-denkers - nr. 39 - sep/okt 2000) --- 

* Lees ZOZ - Tijdschrift voor doen-denkers. Vraag proefnummer! 
----------------------------------------------------------------- 
Omslag - Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling - omslag@omslag.nl 
Postbus 81 - 5600 AB Eindhoven - Tel. 040-2910295 
----------------------------------------------------------------- 
Stuur ons geen attachments (MS-Wordbestanden). Alleen platte tekst. 
-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,      | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam