[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] Op De Voet GevolgdLeerlingen van HAVO en VWO en
docenten maatschappijleer, aardrijkskunde, geschiedenis, economie en biologie:
attentie!
 
 
Er is een nieuw lespakket uitgebracht over de Mondiale Voetafdruk door De Kleine Aarde.
Het bestaat uit drie delen: het leerlingenmateriaal, de docentenhandleiding en een extra informatiedeel waarin ook de uitwerkingen van de opdrachten en een evaluatieformulier zijn opgenomen. De thematiek is vakoverstijgend.
 
In 1999 werd een concept-lespakket gemaakt. Dat materiaal is door diverse mensen en scholen beoordeeld, waarna voor een flexibele opzet is gekozen. De afzonderlijke onderdelen van de stof kunnen in een enkele of meer lessen worden behandeld en de werkvorm kan naar wens worden gekozen.
 
Het lespakket is gekoppeld aan een computerprogramma waarmee de leerlingen zelf hun Voetafdruk gaan berekenen. Via www.voetenbank.nl is dit programma gratis beschikbaar. Het is ontwikkeld door het Van Hall Instituut.
 
AUTEUR
van het concept-lespakket is Claudia Willemsen en van de nieuwe opzet: Mark van Haren. Beiden zijn verbonden aan de Agrarische Pedagogische Hogeschool in Den Bosch (de Stoas).
 
VERKRIJGBAAR
is het pakket bij De Kleine Aarde, Postbus 151, 5280 AD  Boxtel. Tel. 0411.684921   E-mail:  info@dekleineaarde.nl  Prijs:  NLG 38 voor de drie delen, inclusief verzendkosten.
 
BESTELLEN
via gironummer 52730 van DKA o.v.v. 'lespakket Mondiale Voetafdruk'.