[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] Reader 'duurzame ontwikkeling'Aankondiging reader van het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling (CDO),
Universiteit Gent.

B. Mazijn (ed.),Duurzame ontwikkeling meervoudig bekeken. Over duurzame
ontwikkeling, milieugebruiksruimte en behoeften. Gent, Academia Press, 2000,
430 p. (prijs: ongeveer 22,3 Euro; excl. verzendingskosten)

Informatie op de website (http://allserv.rug.ac.be/~eborgo/Ned/reader.htm),
met links naar het voorwoord door Prof. Etienne Vermeersch, en de toespraak
van de Belgische premier Guy Verhofstadt over het federale beleid inzake
duurzame ontwikkeling ter gelegenheid van het overhandigen van het eerste
exemplaar van de reader.


Over de reader:

Deze publicatie verschijnt naar aanleiding van het vijfjarig bestaan van het
Centrum voor Duurzame Ontwikkeling (Universiteit Gent).
Vanuit hun wetenschappelijke disciplines gaan 14 auteurs 'meervoudig' in op
verschillende aspecten van duurzame ontwikkeling.

In het eerste, overkoepelende deel van dit boek wordt de operationalisering
van duurzame ontwikkeling ingeleid, op basis van meerjarig onderzoek over
behoeften, behoeftebevrediging en milieugebruiksruimte. Dit wordt op een
toegankelijke manier geÔllustreerd aan de hand van actuele begrippen uit het
maatschappelijk debat: 'ecological footprint', factor 4, dematerialisatie,
...

In het tweede deel wordt ingegaan op twee essentiŽle concepten/begrippen van
deze operationalisering van duurzame ontwikkeling: armoede en onzekerheid.
Daarna wordt aandacht gevraagd voor de institutionele, juridische en
economische grondslagen van de internationale verdeling of het
gemeenschappelijk beheer. Vanuit de vaststelling dat socio-ecologische
problemen veelal worden opgelost door de afwenteling naar energie, ruimte en
biodiversiteit, wordt hierover in drie afzonderlijke hoofdstukken een
kritische reflectie gegeven.

In het laatste deel komt de problematiek van de basisbehoefte voedsel aan de
orde, en wordt tenslotte ingegaan op de problematiek van bevolkingsgroei,
een belangrijke factor die milieugebruiksruimte bepaalt.

Op 24 mei 2000 werd het eerste exemplaar van dit boek overhandigd aan de
Belgische Eerste Minister Guy Verhofstadt, tijdens een Academische Zitting
ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van het CDO. De Eerste Minister
plaatste voor deze gelegenheid enkele kanttekeningen bij het federale
regeringsbeleid inzake duurzame ontwikkeling.

-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,      | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam