[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] Hoge veroordeling kunnen een tweede Clayoquot in de Elaho vallei inleidenMaandag 29 mei 2000 PERS BERICHT

Hoge veroordeling kunnen een tweede Clayoquot in de Elaho vallei inleiden

Ongebruikelijk harde veroordeling door rechter voor burgelijke minachting
voor de rechtbank brengt recht systeem in opspraak

Vancouver, British Columbia, Canada - Op vrijdag 26 mei 2000 sprak rechter
Perret van het British Columbiaans Hoog gerechtshof de hoogste veroordeling
uit voor burgelijke minachting voor de rechtbank tegen natuurbeschermers in
Canada. De actievoerders werden vorig jaar zomer gearresteerd voor
burgelijke minachting in hun poging om 1000 jaar oude bomen in de Elaho
vallei tegen houtkap door het houtkapbedrijf International Forest Products
(Interfor) te beschermen.

In zijn uitspraak maakte rechter Perret een ongebruikelijke wending door het
gezamelijke voorstel van aanklager en verdedigers, om vier overtreders met
een blanco strafblad geen celstraf te geven, naast zich neer te leggen. Zij
hadden als enige van de dertien, aangeklaagd voor 'criminele minachting van
de rechtbank', gebruik gemaakt van de mogelijkheid om te bekennen inruil
voor de minder zware overtreding van 'burgelijke minachting'. De bestraffing
voor burgrlijke minachting komt doorgaans neer op een boete, in dit geval
varieren rechter Perret's veroordelingen van 2 weken tot 56 dagen celstraf
zonder kans op voorwaardelijk.

Perret's redenen voor de strenge straffen heeft harde kritiek opgeleverd.
Alhoewel hij erkende dat de 'massale aanval door houtkappers op de
actievoerders vorig jaar september een gevaarlijke aanslag op recht en orde
in de provincie was", beschuldigde Perret de actievoerders voor het
uitlokken van geweld door werkzaamheden van de houtkappers te belemmeren.
Hij haalde daarbij de ongegronde bewering voor 'tree spiking' van een
Amerikaanse website aan. Rechter Perret verdedigde dat de celstraffen nodig
zijn om recht en orde te handhaven en om het slepende conflict over de kap
van oude Douglas sparren in de Elaho vallei door Interfor af te wenden.

"Dit zijn volstrekt ongebruikelijke straffen voor burgelijke minachting in
een dergelijk conflict", verwoorde Les Mackoff, advocaat voor Kevin Kunzler,
een van de gedaagden. "Deze mensen worden beschuldigd van burgelijke
minachting voor de rechtbank. Ze bekennen schuld en hebben geen minachting
naar de rechtbank getoond. Mijn client is een 21 jarige universiteits
student zonder verleden in actievoeren. Hij protesteerde tegen iets wat hij
ziet als een groot onrecht. Gedurende dit protest is hij aangevallen en zijn
leven is
bedreigd door houtkappers van Interfor. Zij kapte doelbewust bomen om hem te
verwonden in een poging hem uit zijn boomzit te stoten. Volgens mij is een
staf van 56 dagen gezien de omstandigheden en de aanvallen buiten
proportioneel voor de overtreding en voor de overtreder."

Rick Brooks, verdediger van Andrea Shawl, een andere gedaagde, verklaarde
'volledig ontstelt' te zijn door de straffen. Hij betuigde zijn bewondering
uit voor Andrea, een 22 jarige student aan de Victoria College of Art en een
voormalig helpwerker voor de oorspronkelijke bevolking van Chiapas in
Mexico. Hij omschreef haar als een "helder, gemotiveerde jonge vrouw met
hart en hoofd op de goede plaats." Brooks noemde de straffen "overtrokken"
en waarschuwde dat dergelijke straffen maatschappelijke- betrokkenheid en
verantwoordelijkheid, zoals door deze jonge mensen getoont, dreigt te
smoren.

De hoogte van de straffen heeft waarnemers bekend met het rechtsysteem in
Britsh Columbia geschokt. De 56 dagen onvoorwaardelijke celstraf voor Kevin
Kunzler overschrijdt die voor diefstal, aanranding en geweldpleging.

"Deze beslissing is volledig overdreven," verwoorde Paul George, oprichter
van de Western Canada Wilderness Committee. "Het is duidelijk wat hier
gebeurt. Het rechtsysteem heeft partij gekozen voor de houtkapindustrie.
Deze zware straffen zijn geen poging recht te doen. Ze geven luid en
duidelijk aan dat het rechtelijk systeem de belangen van bedrijven verkiest
boven de bescherming van onvervangbare natuur. Wat zullen mensen in andere
landen wel niet van Canada denken als ze dit horen? 56 dagen celstraf voor
mensen in een poging om 100 jaar oude bomen te beschermen. Waarschijnlijk
zullen deze zware straffen voor protesten tegen regenwoudvernietiging hun
weerslag hebben en brandstof geven aan meer burgelijke omgehoorzaamheid."

WCWC hoopt dat tegen de veroordelingen beroep wordt aangetekend en dat ze
worden vernietigd.

Voor meer informatie:

John Richardson 001 604 742-1843

Paul George 001 604 886-4560

Les Mackoff 001 604 685-8877

Rick Brooks 001 604 688-3272-------------------------------------------------------------------

Anton v. Walraven

avwraven@islandnet.com
-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,      | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam