[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] o.a.Kernwapens en Groenfront bij IKONTijdens deze uitzending o.a. aandacht voor Groenfront en ATK; Akties
Tegen Kernwapens

Informatie van
http://www.omroep.nl/ikon/babylon/idealen1.htm

Kotsbeu van het Poldermilieu?
Dinsdag 30 Mei: Nederland 1, 21.30
Herhaling 6 juni


Kotsbeu van het Poldermilieu?

In 1983 gingen nog een half miljoen mensen de straat op om te
protesteren tegen kernwapens. Deze maand gingen demonstranten tijdens de
paasmars in Hengelo actie voeren voor de wereldvrede. Opkomst: 250
personen.
Waarom gaan mensen tegenwoordig niet meer massaal de straat op?
Hebben we nog wel idealen of is er niks meer om tegen te vechten?
xJongeren van nu menen dat dat niet meer realistisch is, protesteren
voor bijvoorbeeld een beter milieu. ‘Het haalt toch niks uit.’
Bovendien hebben zij de tijd er niet voor, er moet gestudeerd worden.
Ook de tijd dat je fulltime actievoerder kon zijn is voorbij, zo
gemakkelijk krijg je geen uitkering meer. Veel jongeren zoeken hun
ideaal dichterbij en komen alleen nog in opstand als er iets is dat hen
persoonlijk raakt. Zoals de verlaging van de studiefinanciering of de
kwaliteit van het onderwijs. Toch staan op internet tal van
actiegroepen, is dit de nieuwe vorm van protest? Of protesteren we
alleen nog maar in overlegorganen en kapselt ons poldermodel de
demonstraties in?        Gasten:
 Bas van ‘t Wout

 Vice-voorzitter politiek van landelijk bestuur JOVD. Mensen gaan nu
niet echt op de barricaden, maar hebben nog wel individuele idealen.
Over idealen moet je niet dromen, je moet ze realiseren. Je moet
overleggen, praten en netwerken onderhouden. De idealisten van nu zijn
realo’s geworden. Fransien van ter Beek

 Voorzitter LSVB. Door de individualisering gaan mensen niet meer
demonsteren, maar storten geld. Mensen willen vaak direct resultaat zien
en dat krijg je niet vaak met actievoeren. Het actievoeren vindt in
overleg plaats voor de uiteindelijke beslissingen. Het is gewoon not
done om de straat op te gaan, je moet eerst met overleg je doel zien te
bereiken. Sienie Strikwerda

 Oud-voorzitter Komitée Kruisraketten Nee. Het was begin jaren tachtig
een one issue beweging en mensen hadden het idee er iets aan te kunnen
doen.
 De generatie van nu is verwend en opgevoed met de gouden paplepel.
 Jongeren van nu hebben veel meer keuzes. Dat is heel positief. De
ruimte om actie te voeren is flink ingeperkt. Jongeren krijgen
bijvoorbeeld minder studiefinanciering en het is veel moeilijker
geworden mensen massaal op te trommelen.
 Karel Glastra van Loon

 Schrijver en journalist. Er is een gebrek aan strijd. In de jaren
zestig en zeventig werden idealen nagestreefd, maar niet gerealiseerd.
Nu worden diezelfde idealen als naïef afgedaan en schamen mensen zich
die toen demonstreerden zich voor dat engagement. Het poldermodel doet
wel goede dingen, maar het doodt de discussie. Jaap Krater  (kon niet; Carly nam zijn plaats in)

 Actievoerder van GroenFront! Het poldermodel is een strategie van de
politiek om actiegroepen in te kapselen. GroenFront! capituleert niet en
blijft bij haar idealen door middel van harde acties.

 In de jaren zestig hoefde je maar een scheet te laten en het kwam in de
pers, zoals het uitdelen van rozijnen door provo’s. In de jaren zestig
waren er trouwens veel meelopers die niet echt een ideaal nastreefden.


Tijdens deze uitzending o.a. aandacht voor Groenfront en ATK Akties
Tegen Kernwapens

-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,      | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam