[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] Duurzame Agenda(Automatisch gegenereerd bericht) 

Hierbij een selektie uit de Aktie Agenda, van aktiviteiten die 
te maken hebben met duurzame ontwikkeling. 
Dit overzicht verschijnt elke 10-e van de maand in de Duurzaamlijst. 

De volledige agenda (500 agendapunten voor de komende 11 maanden) 
is te raadplegen op http://www.sociamedia.nl/agenda.html 

---[ AKTIE AGENDA ]-----------------------------------[ 10-03-00 ]--- 
  Een initiatief van Omslag, werkplaats voor duurzame ontwikkeling 
   en Socia Media, media in dienst van samenleving en kultuur. 
--------------------------------------------------------------------- 

Een selektie uit de agenda van 
Omslag, Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling 

* AKTIE AGENDA 2000 

T/m vr 14 apr 2000 Kadertraining basisvaardigheden voor een aktieve 
en effektieve inzet voor een duurzame samenleving. Voor vrouwen. 
f250,-, inkl. 2 x overn., eten en kursusmat. Kursusdagen: 4/5 feb. 
24/25 maart en 14 april. Org: Stichting Milieukwartet. Info: 
030-2321726. Email: milieukwartet@antenna.nl. (#m). 

T/m zo 30 apr 2000 Tentoonstelling 'De duurzaam ingerichte keuken'. 
Het Milieuhuis, Hereweg 9, Groningen. Info: 050-5264814. (#m). 

Tot jun 2000 Post-akademische kursus Duurzame Technologische 
Ontwikkeling, over technologisch-strategische denk- en werkwijzen. 
Amsterdam. Org: UvA/Interdepart. Onderzoeksprogr. Info: 020-5254399 
(Anne Loeber) of 015-2697543 (Jose Andringa). (#d). 

* MAART 2000 

Za 11 mrt 12:00-16:00 Open Huis op de nieuwe lokatie van Omslag, 
Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling. Hoogstraat 301a, Eindhoven 
(bus 3, halte Bayeuxlaan). Vooraf aanmelden ivm. voorbereiding. Org: 
Omslag en de ZOZ-redaktie. Info: 040-2910295. Email: 
omslag@omslag.nl. (#d#v#m#i). 

Zo 12 mrt 14:30 Regionaal duurzaamheidsdebat: Vijf jaar na Beijing: 
tussen wens en werkelijkheid. Over armoede, zorg en arbeid. 
Multicult. Emancip. Ctr., Wittevrouwenkade 6, Utrecht. Er is 
kinderopvang! Org: COS Utrecht. Info: 030-2311094 (Maudy Brussel). 
(#d#i). 

Ma 13 mrt 19:45 COScafe, discussie-cafe over verantwoord reizen met 
REISbeWIJS en MultatuliTravel. Cafe Averechts, Lijsterstraat 49, 
Utrecht. Org: COS Utrecht. Info: 030-2311094 cosutrecht@wxs.nl (#d) 

Wo 15 mrt 20:15 Publieksavond met Chanti, een inheems volk uit 
Noordwest Siberie + video. De Batterij, Prinsestraat 37, Den Haag. 
Org: Arctic Peoples Alert. Info: 070 4020943 arctica@planet.nl 
http://hello.to/arctica (#m#d#i) 

Wo 15 mrt Thema-avond met lezing over kwaliteit in de biologische 
teelt. Over voedsel, van zaaitijd tot maaltijd. Kollegezaal v/d 
Univ. van Amsterdam. Deelnemers kunnen ook met elkaar in diskussie. 
Org: Odin. Info: 0345-5771333. (#d#m). 

Do 16 mrt 20:00 Regionaal Groene Grens-debat rond ontwikkelingen in 
het Noorden. Oa. over zweeftrein, landbouw, rekreatie, natuur enn 
woonklimaat. Huis De Beurs, Groningen. Org: Milieudefensie, Natuur 
en Milieu, ism. regionale org.'s. Info: 020-6262620. 
Http://www.milieudefensie.nl (#m#d). 

Do 16 - wo 22 mrt Wereld Water Forum, tevens ministerskonferentie. 
Den Haag. Http://www.worldwaterforum.org/information.html (#m#d#i). 

Ma 20 mrt 18:00 Regionaal duurzaamheidsdebat: Ynfesteare en/of 
kollektaere. Over hulp aan ontwikkelingslanden. Studio Omroep 
Fryslan, Zuiderkruisweg 2, Leeuwarden. Debat wordt live uitgezonden 
op Omroep Fryslan. Org: COS Fryslan. Info: 058-2157771 (Johannes de 
Goede). (#d#i). 

Wo 22 mrt Thema-avond met lezing over kwaliteit in de biologische 
teelt. Over voedsel, van zaaitijd tot maaltijd. Kollegezaal v/d 
Univ. van Amsterdam. Deelnemers kunnen ook met elkaar in diskussie. 
Org: Odin. Info: 0345-5771333. (#d#m). 

Vr 24 mrt - vr 12 mei Training milieukommunikatie voor vrouwen. 
Praktische kursus, gericht op duurzaamheid. Utrecht. f250,-. Op 
24/25 maart, 14/15 april en 12 mei. Org: St. Milieukwartet. Info: 
030-2321726. Email: milieukwartet@anttenna.nl. (#d). 

Wo 29 mrt 20:00 Regionaal Groene Grens-debat. Thema: Boeren en 
milieuvrienden: bondgenoten voor de open ruimte? Zalencentrum De 
Coehoorn, Coehoornstrat 17, Arnhem Org: Milieudefensie, Natuur en 
Milieu, ism. regionale org.'s. Info: 020-6262620. 
Http://www.milieudefensie.nl (#m#d). 

Wo 29 mrt Thema-avond met lezing over kwaliteit in de biologische 
teelt. Over voedsel, van zaaitijd tot maaltijd. Kollegezaal v/d 
Univ. van Amsterdam. Deelnemers kunnen ook met elkaar in diskussie. 
Org: Odin. Info: 0345-5771333. (#d#m). 

Vr 31 mrt Symposium over klimaatverandering. Voor iedereen met een 
beroepsmatige interesse in dit thema. Doorwerth. Gratis. Org: NOP. 
Info: 030-2743211. Email: nopsecr@rivm.nl Http://www.nop.nl (#m#d). 

* APRIL 2000 

Do 6 apr Start In Concret-project: jongerenproject rond Lokale 
Agenda 21. Den Bosch. Org: COS Oost-Brabant, ism. NJMO. Info: 
073-6919770. Email: denbosch@cossen.nl. (#d #j). 

Do 6 - vr 7 apr Training Duurzaam Netwerken: persoonlijke 
effektiviteit bij het netwerken vergroten. Terugkomdag op 12 mei. 
f150,-, inkl. overnachtingen, eten, drinken en kursusmat. Org: St. 
Milieukwartet. Info: 030-2321726. Email: milieukwartet@antenna.nl. 
Http://www.antenna.nl/milieukwartet. (#m) 

Zo 9 apr Zondag Zonder Auto in ruim 150 steden in Italie. Info: 
Land. Overleg Autovrije Zondag: 020-5507300 (Rene Danen). (#m#d#i) 

Ma 10 - vr 14 apr Konferentie Towards Car-Free Cities. Deelnemers 
uit heel Europa. Timisoara/Roemenie. Org: CarBusters. Info: Matus 
Makyta: sa@changenet.sk Email: carbusters@wanadoo.fr. 
Http://www.zpok.hu/fjoo/tcfc2_1.htm (#i#m#d#a).. 

Do 13 apr 20:00 Regionaal Groene Grens-debat. Thema: De 
verleidelijkheid van de kompakte stad. Het Stadsbouwhuis, Lange 
Gracht 72, Leiden. Org: Milieudefensie, Natuur en Milieu, ism. 
regionale org.'s. Info: 020-6262620. Http://www.milieudefensie.nl 
(#m#d). 

Di 18 apr 19:30-21.15 Nat. Duurzaamheidsdebat: Duurzame schoonheid. 
De Rode Hoed, Amsterdam. 's middags is er ook een duurz. debat over 
ander thema. Org: NCDO. Info: 020-5503555. Email: info@ncdo.nl. 
Http://www.ncdo.nl (#d). 

Di 18 apr 17:00-18:45 Nationaal Duurzaamheidsdebat: Regisseur van de 
ruimte. De Rode Hoed, Amsterdam. 's avonds nog een duurz. debat over 
ander thema. Org: NCDO. Info: 020-5503555. Email: info@ncdo.nl. 
Http://www.ncdo.nl (#d). 

Wo 19 apr 19:30-21.15 Nat. Duurzaamheidsdebat: Handel in kennis. 
(Hoe) kunnen Westerse ICT-bedrijven gebruik maken van kennis en 
arbeidspotentieel in ontwikk.landen?. De Rode Hoed, Amsterdam. 's 
middags is er ook een duurz. debat over ander thema. Org: NCDO. 
Info: 020-5503555. Email: info@ncdo.nl. Http://www.ncdo.nl (#d). 

Wo 19 apr 19:30-21.15 Nat. Duurzaamheidsdebat: Vriendelijk 
prikkeldraad. Over ekologische verbindingszones. De Rode Hoed, 
Amsterdam. 's middags is er ook een duurz. debat over ander thema. 
Org: NCDO. Info: 020-5503555. Email: info@ncdo.nl. 
Http://www.ncdo.nl (#d). 

Wo 19 apr 17:00-18:45 Nationaal Duurzaamheidsdebat: Meer dan boeren. 
Over gebruik landbouwgronden en 'breed' boeren. De Rode Hoed, 
Amsterdam. 's avonds nog een duurz. debat over ander thema. Org: 
NCDO. Info: 020-5503555. Email: info@ncdo.nl. Http://www.ncdo.nl 
(#d). 

Do 20 apr 17:00-18:45 Nationaal Duurzaamheidsdebat: Apotheek in 
Afrika. De Rode Hoed, Amsterdam. 's avonds nog een duurz. debat over 
ander thema. Org: NCDO. Info: 020-5503555. Email: info@ncdo.nl. 
Http://www.ncdo.nl (#d). 

Za 22 apr Earth-Day: Internationale Dag van de Aarde. Wereldwijde 
aktiedag. Info: http://www.earthday.net/worldwide (#m #d) 

Do 27 apr 20:00 Regionaal Groene Grens-debat: 'Werken aan 
herstrukturering van bedrijfsterreinen'. Een konfrontatie tussen 
bedrijfsleven, milieubeweging en politiek. Restaurant Boerke 
Mutsaerts, Vijverlaan 2, Tilburg. Org: Milieudefensie, Natuur en 
Milieu, ism. regionale org.'s. Info: 020-6262620. 
Http://www.milieudefensie.nl (#m#d). 

* MEI 2000 

Zo 7 mei Zondag Zonder Auto in ruim 150 steden in Italie. Info: 
Land. Overleg Autovrije Zondag: 020-5507300 (Rene Danen). (#m#d#i) 

Wo 10 mei Eerste Nationaal Sustainability Congres. Meer info en 
brochure: email herman@ckc-seminars.nl. (#d). 

Zo 21 mei Groene Grens-debat: Waar trekken politici de Groene Grens? 
Twistgesprekken tussen Tweede Kamerleden en regionale 
milieu-aktivisten. Tevens afsluiting serie regionale Groene Grens 
debatten. In de Grote Polder (Groene Hart), bij Zoeterwoude. Org: 
Milieudefensie, Natuur en Milieu, Info: 020-6262620. 
Http://www.milieudefensie.nl (#m#d). 

* JUNI 2000 

Wo 14 - zo 18 jun Internat. kongres Challenges for Science and 
Engineering in the 21st Century. Uitgebr. aanbod workshops en 
lezingen. Stockholm/Zweden. 220 DM (reduktie mog.) Zelf overnachting 
regelen. Info/progr. op website! Org: Int.Netw.Engineers/Scientists 
for Glob.Responsability. Info: 0049-231-575218. Email: 
ines2000@t-online.de. Http://www.ines2000.org (#i#v#m#d#j). 

* AUGUSTUS 2000 

Ma 7 - za 19 aug Permakultuur ontwerpkursus, oa: landschap., bodem, 
mulch, kompost, water, energie, ekol. (zelf)bouw en lokale ekonomie. 
Maria Hoeve, Hoenderloo. f775,-. inkl. eten, exkl. overnacht. 
Docent: Patrick Whitefield. Voertaal Engels. Info: Liesbeth Spoor, 
020-6730049. Email: permacultuur@planet.nl. (#m#d). 

* SEPTEMBER 2000 

Vr 22 sep Europese Autovrije Dag, in: Belgie, Denemarken, Finland, 
Frankrijk, Italie, Luxemburg, Portugal, Spanje en Zweden. In 
Nederland op 24 september! Info: Land. Overleg Autovrije Zondag: 
020-5507300 (Rene Danen). (#m#d#i) 

Zo 24 sep Autovrije Zondag! Org: Land. Overleg Autovrije Zondag 
(LOAZ), ism. Milieudefensie. Info: 020-5507399 (Rene Danen). Email: 
autovrij@milieudefensie.nl. Http://www.autovrijezondag.nl (#m #d). 

* OKTOBER 2000 

Ma 23 - di 24 okt Conferentie 'Towards Sustainable Product Design'. 
Stuttgart Design Center, Duitsland. Org: Centre for Sustainable 
Design. Info: Prof. Martin Charter, mcharter@surrart.ac.uk. 
Http://www.ddh.nl/duurzaam/nieuws/2000 (#d#i). 

* NOVEMBER 2000 

Za 25 nov WIJZ2> Internationale Niet-Winkeldag! Wereldwijde aktiedag 
tegen Westerse overkonsumptie en oneerlijke verdeling van welzijn en 
welvaart wereldwijd. Voor de zesde keer in Nederland! Vraag 
aktiehandleiding. Akties in heel Ned. Coordinatie voor Nederland: 
Omslag. Info: 040-2910295. Email: omslag@omslag.nl 
http://www.ddh.nl/nwd (#a#i#m#d) 

* EINDE 10-03-00 * Omslag, Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling 

Bron: De Aktie Agenda http://www.sociamedia.nl/agenda.html 
--------------------------------------------------------------------- 
(c) Omslag / Socia Media. Overname toegestaan na toestemming en met 
bronvermelding. Aan de aankondigingen kan geen recht worden ontleend. 
Omslag,  Postbus 81,  5600 AB Eindhoven   -   omslag@omslag.nl 
Socia Media, Postbus 13510, 2501 EM Den Haag - < > 
----------------------------------------------------------------9912- 

-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,   | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam