[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] riooljournalistiek
Het geval Krebbers c.s.

De aanval op Aarde en vooral mijn persoon door Eric Krebbers stemt verdrietig (zie Konfrontatie nr. 85 of Kleintje Muurkrant van 10 maart: 'Stichting Aarde flirt met nationalisme.'). Wat bezielt zo iemand om dat te doen met stoten onder de gordel d.m.v. selectieve citatenkeuze en verdraaiingen. In plaats van een normale discussie aan te gaan. Met zijn methode zijn zijn lezers en dus de omvormingsbeweging absoluut niet gediend. Op zich vind ik het prima dat Nieuw Rechts e.d. nauwlettend in het oog worden gehouden. Als in deze aanval sprake is van frustratie: kan ik begrijpen in deze tijd dat de omvormingsbeweging, waaraan ik al enige decennia deelneem, het tij flink tegen heeft.
 Zijn stuk moest ik van derden krijgen, niet van hemzelf. Ik heb er met hem geen contact over gehad. Het is gebaseerd op allerlei schrijfsels van mij. Ik zal het puntsgewijs even doornemen. Ik kan hier niet op àlle modder ingaan.
 De 'hele reeks clubjes' die ik zou hebben opgericht zijn of waren projecten van Stichting Aarde. Het Project Moderne Economie was nog gestart onder de vlag van de Stichting Milieu Educatie, nu SME Milieu Adviseurs, waar ik toen werkte.
 Bij Aarde werken meer mensen. Ik ben inderdaad tot voor kort nogal gezichtsbepalend geweest, maar intern discussieren wij geregeld over allerlei punten omdat wij het echt niet allemaal weten en nuanceverschillen hebben.
 Wij staan regionale economieën voor, in een 'global village'. Is dat nationalistisch?
 Het insinuerende karakter van Krebbers c.s. blijkt oa. uit de vermelding dat ik Bolkestein citeer, zonder het citaat erbij te geven, dat luidt: "Kapitaal stroomt de hele wereld over op zoek naar de hoogste opbrengst." Ik wil inderdaad bij een breder publiek het kritische denken aanwakkeren dan Links doorgaans lukt, en daarom neem ik dit citaat van een rechts iemand in plaats van dat iemand als Jan Marijnissen het zegt. Daarom ook laat ik James Goldsmith zeggen dat democratie alleen goed werkt indien locaal en met direct contact tussen kiezer en gekozene. Tip voor Krebbers: ik citeer ook ergens een kritische uitlating van George Soros op het kapitalisme. Met zijn methode kan hij dan zeggen dat ik sympathiseer met valuta-speculanten...
 Ik denk inderdaad dat Links beter moet worden, we ons meer moeten inleven in mensen die niet links zijn (ik noemde een Dijkstal, ter aanduiding; het gaat dan vooral om zijn achterban; ik koos juist iemand uit een partij waarmee wij het zelden eens zijn) en dat we aldus gehoor kunnen vinden bij een breder publiek.  (Is Dijkstal een racist, zoals Krebbers stelt?) (Ik heb niet goed begrepen waarom de anti-MAI campagnevoerders ermee ophielden omdat rechtse mensen ook tegen de MAI bleken. Wij gingen destijds wèl door met de anti-kernenergie actie, ook al bleken enkele VVD'ers en lezers van 'Bewust' van mw. Uyldert (Ecologische Beweging of zo iets - bestreden we!) ook tegen kernenergie te zijn en in België zelfs stemmers op de Volksunie. Dan ontstaan er immers politiseringskansen bij een breder publiek, op basis van een raakpunt?! Ik denk dat 't komt omdat ik andersdenkenden en -voelenden niet zo gauw als vijanden zie...)
 Wat mijn oom betreft die beweerde dat mensen gauw discrimineren, de neiging hebben om zich tegen anderen af te zetten (à propos, wat doet Krebbers eigenlijk?) en dat ik dat zou beamen: ik heb integendeel geschreven dat ik daarover met mijn oom in de clinch lag! (Ik vervolgde: "Was dat de naieve socialist tegenover de realistische liberaal?" Maar enige wijze zelfrelativering zal ook wel niet mogen... In dit verband, weet Krebbers van de extreme hiërarchie die er bijv. onder diamantbewerkers was? Wel eens bij voetballen wezen kijken? Wel eens een Belgenmop gehoord? De hevige strijd, juist, tussen verwante groepen bij kerken of binnen links, e.d.? Maar nogmaals: ik bestreed m'n oom juist wèl!
 'Nederland is vol' is de algemene reactie van bijna iedereen met wie je begint over het milieuprobleem. Vanaf de oprichting van Strohalm hebben we altijd bestreden dat dat de hoofdoorzaak is. Maar de algemene ervaring van de mensen is inderdaad dat hier, i.t.t. een land als Frankrijk, erg veel mensen wonen. Vanuit een ook ecologisch gemotiveerd standpunt (hoewel ik altijd zeg dat het milieuprobleem via de sociale weg aangepakt moet worden) lijkt 't mij verstandig als op den duur overal in de regio's zoveel mensen wonen als die regio qua basispakket kan voeden en verzorgen (om minder kwetsbaar te zijn en van dat enorme, milieuschadelijke gesjouw met goederen en voedsel af te zijn). Daar komt bij dat we niet nog eens onnodig spanning onder de bevolking moeten vergroten; migranten komen immers algauw in achterstandswijken, waar heden zelfs gettovorming dreigt. Allemaal ontwikkelingen die zullen afleiden van de Grote Omvorming. Ik wil het inderdaad leuk maken met iedereen die in ons land woont (ik noem ook altijd de ontwikkeling van tuinbouw bij de stad zodat ook - nee, echt niet alleen! - agrarisch ingestelde immigranten daar hun hart kunnen ophalen; opgetekend uit de mond van immigranten in de Utrechtse wijk Lombok!). Maar 'Nederland Immigratieland' is mij een brug te ver. (NB. Ik laat politieke vluchtelingen en rampslachtoffers buiten beschouwing: die moeten we hier altijd zoveel mogelijk opvangen.) 
 Ik heb dit eens gezegd bij Eurodusnie in Leiden, waar ik voor een inleiding was gevraagd over economie en geld (Krebbers had kunnen koppen: "Eurodusnie verwelkomt sympathisant van Nieuw Rechts." Eurodusnie ook verdacht...). Ik stak m'n kop dus bewust uit daar waar ik een andere mening verwachtte; ik wil er namelijk graag over discussiëren (alleen discussie brengt ons verder). Maar niemand ging er op in! En wat een door het Noorden ondersteund economisch project in bijv. Ghana betreft in plaats van dat Ghanezen hier komen: dat komt rechtstreeks van Tinbergen vandaan. Maar die zal ook wel niet deugen... In De Grote Ommekeer deel 2 - para. over bevolking - schrijf ik: "Menig vreemdeling sta ik nader dan villabewoners in Aerdenhout en Wassenaar." En: "Ik worstel met dit probleem", nl. de frictie tussen de milieu- en sociale toestand straks en de humanitaire eisen van nu. Maar de discriminerende 'methode Krebbers' schuwt elke nuance. 
 Wat ik wil is een enorme krimp en versobering hier in het Noorden en een enorme overheveling van geld en middelen naar het Zuiden - uiteraard niet naar de élites daar.
 Ik zie, anders dan Krebbers beweert, de tegenstelling Kapitaal-Arbeid nog altijd als de hoofdtegenstelling. Alleen is er wel wat veranderd sinds 1845; wie mij leest en kent, weet dat ik dat echt wel anders behandel dan het huidige kapitalisme als vriendelijk te kwalificeren! Die hele paragraaf is weer een staaltje van insinuerend en misvormend citeren. "Maak goederen zoveel mogelijk in eigen land en houd financiering nationaal" is een citaat van Keynes die ik ook altijd als de auteur ervan noem. Wij zeggen nu eerder: regionaal. Daar sta ik inderdaad achter in een tijd dat het grote geld het kleine opeet, McDonalds de plaatselijke snackbar verdringt, enz. Mijn idee - en van vele anti-kapitalistische economen - is om geld dus koopkracht zoveel mogelijk in de streek te houden zodat we beter sociaal en ecologisch kunnen sturen - een bevrijding van de bedrijvigheid ook. Regionaal protectionisme (zonder achterstandsgebieden in de steek te laten!) als tegenweer tegen het protectionisme dat het Grote Geld omringt - of dat nu nationaal of internationaal is. Een actie als tegen McDonalds in Engeland impliceert: ga liever naar een echte Londense snackbar. "Koop Engelse, koop Nederlandse, Betuwse, Achterhoekse waar". Ik haal niks van vroeger van stal. Het gaat er mij - en velen met mij - om greep te krijgen op de economie. Om weer een verscheidenheid van bedrijvigheid te krijgen in alle regio's. Zodat ook veel meer mensen - ook mensen met minder Nederlands, kennis of gevoel voor PC's en high-tech - aan de bak kunnen komen.
 Mijn slogan is: de bevrijding van de (factor) arbeid en van het milieu is één proces. Ik ben een diep-ecoloog (nee, niet van het zweverige) en heb dus zeker conservatieve trekken. Voor mij logisch als je de wereld ziet verloederen (ook sociaal) door al het modernisme, het gebeweeg in de rijke landen (met verwaarlozing van de eigen woonomgeving), de kapitaalstromen met hun spullen-brengende verwoesting en hun werk-vernietigende en baan-brengende exploitatie cq. uitbuiting, de snel verdwijnende plante- en diersoorten (ook eigenlijk onze broeders en zusters!), de stedelijke vervreemding en het ieder-voor-zich, de alles 'platmakende' veramerikanisering.
 Mensen van de Vereniging Solidair zeggen wel: de mens gaat voor het milieu. Ik zeg iets verwants: alleen via het sociale (mensen meer samensmeden) kunnen we het milieu (= draagvlak van elke economie, van elk leven) redden. Maar als ecoloog moet ik ook zeggen: zonder milieu geen menselijk leven. Het verdomde conflict tussen de korte en de lange termijn!
 Toen Edward Goldsmith c.s. met z'n Blueprint for Survival kwam - 1972 of zo - vonden wij bij Strohalm dat goed, maar waarschuwden tegelijk voor een autoritair-ecologische aanpak die wij daarin bespeurden. Maar daarmee gooiden we Goldsmith en zeker The Ecologist (waar ook radicale vrienden zoals Hildyard bij werkten) niet weg, en vermeldde ik het tijdschrift als het beste milieutijdschrift (in The Economic Revolution, 1991, en in De Grote Ommkeer, 1993). Binnen ECOROPA werd Goldsmith nog al eens getackled door de radicalen, maar daarom kan hij nog wel van waarde zijn (geweest?): acties tegen FAO, GATT (tot in het UN gebouw te New York), Monsanto, dambouw, enz.
 Afijn, Links is gediend met een open discussie maar allerminst met de methode Krebbers. 
 Misschien dat een wijzer geworden Krebbers over tien jaar zegt: Die Hoogendijk had, vanwege zijn revolutie, wat moeite met 'Nederland Immigratieland', maar hij heeft toch ook wel goede dingen gedaan. En hij was allerminst een sympathisant van Nieuw Rechts...

Willem Hoogendijk
16.3.00
 

Lectuur: Economie Ondersteboven (boek met ketterse analyse), De Grote Ommekeer (twee delen: hoe dan wel, alternatieven), Elementen voor een Optimistisch Manifest en 'Onze droom moet nog uitkomen': ( 45 overmaken op postbank 24.20.400 van Stichting Aarde, Utrecht, o.v.v. Pakket. 
??