[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] vacature gentechnologieHeeft iemand interesse in deze vacature ?

Aarzel niet om te reageren, of bekenden te tippen ! Graag verder verspreiden.
(ik doe aktielijst, duurzaamlijst, mai-lijst, wto-ned lijst, saldo, groepsleden,
jma-l... Excuses voor cross-posting)

groet,
Micha

------- Forwarded Message Follows -------
From:      	Nederlands Platform Gentechnologie <npg@dds.nl>
Date sent:   	Fri, 24 Mar 2000 22:16:01 +0100

--------------------------------------------------------------------------------------------------
			v a c a t u r e

De Stichting Nederlands Platform Gentechnologie (NPG) voert actie, samen 
met andere organisaties: 
-voor een moratorium (voorlopig verbod) op gentechnologie in voeding en in 
gewassen, alsmede 
-tegen patenten op leven. 

Het Platform bundelt de krachten van een aantal individuen en organisaties 
die op het gebied van de gentechnologie actief zijn. Het secretariaat wordt 
gerund met vrijwilligers. Binnenkort zal het NPG een voorlichtingscampagne 
starten. De campagne is zowel gericht op politici, als op het publiek. 

Hiervoor zoeken wij een: 
VOORLICHTER (24 Ó 32 uur / week)

De medewerker is verantwoordelijk voor het opzetten en uitvoeren van 
campagnewerkzaamheden en voorlichting rond het moratorium. De 
aansturing gebeurt door het bestuur, de uitwerking in samenwerking met de 
platformleden. 

Taken:
* het opstellen van een voorlichtingsplan voor de campagnes en het uitvoeren 
hiervan 
* het opzetten en co÷rdineren van een nieuwsbrief over de campagnes 
* het schrijven van stukken voor en redigeren van de nieuwsbrief 
* het ontwikkelen van de campagnes samen met het Platform 
* het onderhouden van contacten met de media
* het zorgdragen voor subsidie-aanvragen
* het zorgdragen voor de rapportage van de werkzaamheden aan 
subsidiegevers 
* co÷rdinatie van het secretariaatswerk

Functie-eisen:
* opleiding op HBO- of academisch niveau (bv. HBO-communicatie) 
* uitstekende communicatieve vaardigheden, in woord en geschrift 
* aantoonbare kennis van en inzicht in het thema gentechnologie is zeer 
gewenst 
* kennis van het maatschappelijk krachtenveld
* bekendheid met het landelijk netwerk m.b.t. gentechnologie, of in staat dit 
snel op te bouwen 
* affiniteit met het voeren van acties en met lobbywerk 
* ervaring met de productie van (voorlichtings-)materiaal
* moet zowel zelfstandig, als in teamverband kunnen werken, ook met 
vrijwilligers 
* affiniteit met de doelstellingen van het NPG
* flexibiliteit t.a.v. werktijden (i.v.m. vergaderingen) 
* stressbestendig

Wij bieden:
* een arbeidsovereenkomst van een jaar, met een proeftijd van een maand 
* een bescheiden salaris
* een uitdagende functie, met veel mogelijkheid voor eigen inbreng 
* een informele en participatieve werksfeer
* vergoeding kosten woon-werkverkeer (op basis van OV-tarieven) 

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen bij Peter Custers op telefoonnummer 
020-6937 681 of per e-mail <bpsc@xs4all.nl> 

Brieven met een uitgebreid CV voor 9 april zenden naar 

het Nederlands Platform Gentechnologie, 
tav Peter Custers, 
Postbus 40066, 
1009 BB Amsterdam, 
of per e-mail naar <npg@dds.nl>. (Wij sturen dan een ontvangstbevestiging.)
--
Het telefoonnummer van het NPG is 020-66 84 085
Fax 020-87 33 856
(Bezoekadres: Minahassastraat 1 - 1094 RS A'dam - kamer 211)
internetpagina: http://start.at/npg
Giro: 8201522, NPG, A'dam

-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,   | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam