[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] Fwd: Autovrije Zondag - land. infodag 3 juni-------- Doorgestuurd bericht -------- 

From:    "Rene Danen" <Rene.Danen@milieudefensie.nl> 
Date:    Wed, 22 Mar 2000 13:03:04 +0100 
Subject: 3 juni: Bijeenkomst voor lokale groepen. 

BIJEENKOMST VOOR LOKALE GROEPEN 

Datum: Zaterdag 3 juni 
Tijd: 13.30 uur 
Plaats: Jaarbeurs Congrescentrum Utrecht 

In meer dan 60 plaatsen in het land zijn de voorbereidingen voor de 
Autovrije Zondag van 24 september 2000 in volle gang. Voor alle 
vertegenwoordigers van milieugroepen, buurtcomite's, kerken en 
andere lokale organisaties en gemeenten die bezig zijn met deze 
voorbereiding is er op 3 juni een bijeenkomst. Deze landelijke 
bijeenkomst in Utrecht wordt georganiseert door LOAZ en 
Milieudefensie. 

In december jl. vond er al een soortelijke bijeenkomst  plaats in de 
 Jaarbeurs die toen druk werd bezocht. Bijna 60 vertegenwoordigers 
van groepen en gemeenten uit zo n 45 plaatsen kwamen toen naar 
Utrecht om de eerste landelijke Autovrije Zondag van 1999 te 
evalueren en om gezamenlijk de plannen voor dit jaar te bespreken. 
(Een verslag van die middag is op te vragen bij LOAZ / Milieudefensie). 

Aanmelden voor de de bijeenkomst van 3 juni kan nu al telefonisch 
bij Evert van den Berg (020 - 5507300) of per e-mail: 
autovrij@milieudefensie.nl. U krijgt dan z.s.m. het volledige 
programma van de bijeenkomst op 3 juni toegestuurd. Deelname 
aan de bijeenkomst is gratis. Voor groepen met weinig financiele 
middelen is op aanvraag een reiskostenvergoeding mogelijk. 

Met vriendelijke groet, 
Rene Danen 
Projectleider Autovrije Zondag 
Milieudefensie 

-------- Einde Doorgestuurd bericht -------- 

* Lees ZOZ - Tijdschrift voor doen-denkers. Vraag proefnummer! 
----------------------------------------------------------------- 
Omslag - Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling - omslag@omslag.nl 
Postbus 81 - 5600 AB Eindhoven - Tel. 040-2910295 
----------------------------------------------------------------- 
Please send us only messages in plain ASCII. No attachments. Thanks! 
-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,      | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam